]]>

Djøf

Djøf Studerende

Djøf Studerende arbejder for at forbedre de vilkår samfundsvidenskabelige studerende studerer og lever under. Delforeningen består af 23.000 medlemmer fordelt over hele landet, og den daglige ledelse varetages af bestyrelsen for Djøf Studerende.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand og 7 ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Djøf Studerendes repræsentantskab for et år på det årlige møde i marts/april måned.

Referat af Djøf Studerendes bestyrelsesmøde den 02.09.2021

Repræsentantskab

Djøf Studerendes repræsentantskab er delforeningens øverste organ. Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, som vælges for to år ad gangen i ulige år. Formanden er automatisk medlem af repræsentantskabet, men da bestyrelsen er på valg hvert år, er formanden kun indvalgt i repræsentantskabet for et år ad gangen. De øvrige 29 repræsentanter vælges blandt Djøf Studerendes medlemmer i de fem studiebyer. Valget til Djøf Studerendes repræsentantskab finder sted i ulige år i oktober/november måned.

Djøf Studerendes repræsentantskab afholder møde en gang årligt. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted fredag den 29. april 2022. 

Formandens beretning 2021

Referat fra repræsentantskabsmødet 2021

Djøf Studerendes repræsentantskab

De fem studiebyer 

Djøf Studerende er opdelt i 5 studiebyer, som laver lokale aktiviteter udført af frivillige medlemmer. Medlemmerne henføres til den studieby, hvor deres uddannelsesinstitution er forankret. De 5 studiebyer er:

  • Roskilde
  • Odense
  • Aarhus
  • Aalborg
  • København

Hver studieby har minimum tre pladser i repræsentantskabet. De studiebyer, som har mindst 20% af medlemmerne, har mindst 7 pladser i repræsentantskabet. De resterende pladser fordeles efter medlemstal blandt studiebyerne. 

Mødeplan

 Tirsdag den 02. februar 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 18. marts 2021 Repræsentantskabsmøde
 Torsdag den 08. april 2021 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 11. juni 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 02. september 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 14. oktober 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 09. december 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 27. januar 2022 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 15. marts 2022 Bestyrelsesmøde
 Fredag den 29. april 2022 Repræsentantskabsmøde

 

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Kontaktpersoner

Wenche Marit Quist
Wenche Marit Quist, Koordinationschef for bestyrelsesbetjening
Telefon: 33 95 98 26
Lis Ea Willadsen
Lis Ea Willadsen, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 17