]]>

Djøf

Djøf Studerende

Djøf Studerende arbejder for at forbedre de vilkår samfundsvidenskabelige studerende studerer og lever under. Delforeningen består af 23.000 medlemmer fordelt over hele landet, og den daglige ledelse varetages af bestyrelsen for Djøf Studerende.

Valg til Djøf Studerende

Studerende medlemmer af Djøf har nu haft muligheden for at stille op til Djøf Studerendes bestyrelse. Bestyrelsen vælges alene af Djøf Studerendes repræsentantskab. Repræsentantskabsmødet med valg til bestyrelsen foregår den 18. marts kl. 10.30-14.00 som et digitalt møde på Zoom.

Valgoplæggene ligger tilgængelige til og med den 18. marts. 

Læs mere om bestyrelses­valg i Djøf Studerende.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand og 7 ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Djøf Studerendes repræsentantskab for et år på det årlige møde i marts/april måned.

Referat af Djøf Studerendes bestyrelsesmøde den 18.12.2020

Repræsentantskab

Djøf Studerendes repræsentantskab er delforeningens øverste organ. Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, som vælges for to år ad gangen i ulige år. Formanden er automatisk medlem af repræsentantskabet, men da bestyrelsen er på valg hvert år, er formanden kun indvalgt i repræsentantskabet for et år ad gangen. De øvrige 29 repræsentanter vælges blandt Djøf Studerendes medlemmer i de fem studiebyer. Valget til Djøf Studerendes repræsentantskab finder sted i ulige år i oktober/november måned.

Djøf Studerendes repræsentantskab afholder møde en gang årligt. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted fredag den 24. april 2020. 

Formandens beretning 2020

Referat fra repræsentantskabsmødet 2020

Djøf Studerendes repræsentantskab

De fem studiebyer 

Djøf Studerende er opdelt i 5 studiebyer, som laver lokale aktiviteter udført af frivillige medlemmer. Medlemmerne henføres til den studieby, hvor deres uddannelsesinstitution er forankret. De 5 studiebyer er:

  • Roskilde
  • Odense
  • Aarhus
  • Aalborg
  • København

Hver studieby har minimum tre pladser i repræsentantskabet. De studiebyer, som har mindst 20% af medlemmerne, har mindst 7 pladser i repræsentantskabet. De resterende pladser fordeles efter medlemstal blandt studiebyerne. 

Mødeplan

 Fredag den 18. december 2020 Bestyrelsesmøde
 Tirsdag den 02. februar 2021 Bestyrelsesmøde
 Torsdag den 18. marts 2021 Repræsentantskabsmøde - DGI-Byen

 

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Kontaktpersoner

Wenche Marit Quist
Wenche Marit Quist, Koordinationschef for bestyrelsesbetjening
Telefon: 33 95 98 26
Lis Ea Willadsen
Lis Ea Willadsen, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 17