]]>

Djøf

Arbejdssøgende medlemmer

Gennem Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg kan du få viden og indflydelse på Djøfs beskæftigelsespolitik.

Få viden om og indflydelse på Djøfs beskæftigelsesindsats

Det får du, hvis du deltager til møderne i Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelses Udvalg (DABU). Vi mødes 3-4 gange om året, og her får du ny viden om fx et nyt beskæftigelsesområde for djøfere, og samtidig har du mulighed for at komme med dine ideer eller forbedringsforslag til Djøfs beskæftigelsesindsats.

Da man kun er ledig i en begrænset periode, er der ingen faste udvalgsmedlemmer. De der kommer på mødet er medlemmer den dag. Møderne bliver annonceret her og i nyhedsmailen til Djøfs jobsøgende medlemmer.

Formålet med udvalget er, at:

  • Inspirere og komme med ideer til Djøfs beskæftigelsesstrategi, herunder regionale og lokale initiativer.
  • Opsamle og evaluere erfaringer fra ledige medlemmers deltagelse i beskæftigelsesfremmende projekter, aktiveringstilbud og løntilskudsjob uanset hvem, der har været aktør og ansvarlig for tilbuddet.
  • Samle ideer til styrkelse af Djøfs arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, herunder påvirkning af politiske initiativer på landsplan og regionalt.
  • Sikre fortsat inspiration til udvikling af Djøfs ydelsestilbud til arbejdssøgende medlemmer.
  • Sikre arbejdssøgende medlemmers politiske indflydelse i Djøf ved valg af repræsentanter til Fællesbestyrelsen og Repræsentantskabet.

Møderne kan holdes på skift i og uden for København (Århus, Odense og Aalborg). For god ordens skyld skal det nævnes, at Djøf ikke yder kompensation for udgifter til rejse og transport til mødedeltagerne i forbindelse med møder i Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg.

Formanden for udvalget bringer erfaringer fra udvalgets arbejde ind i Djøfs bestyrelse.

Udvalget er et åbent forum. Alle arbejdssøgende medlemmer kan deltage.

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

Der har været afholdt digitalt kampvalg ved valg af fem arbejdssøgende medlemmer til Djøfs repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021 kl. 14.30.

Følgende fem arbejdssøgende kandidater er valgt:

  • Gerner Thalsø-Madsen, cand.merc.it., Information Management, Hovedstaden
  • Martin Koch Pedersen, cand.scient.pol., Hovedstaden
  • Samuel Mittag, cand.jur., Sjælland
  • Stefan Katic, cand.techn.soc., Hovedstaden
  • Søren Kai Dresmer-Hansen, cand.merc., Hovedstaden