Djøf

Hvem er Djøf

Djøf er faglig organisation for samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere og studerende. Vi repræsenterer 95.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet.

Djøf er dannet af medlemmerne med det formål at varetage deres kollektive og de individuelle interesser på arbejdsmarkedet. Mange medlemmer arbejder med analyse, strategi, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det. Vi bruger hinanden til at blive bedre og skaber sammen et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv.

Fælles for djøferne er deres centrale betydning for udviklingen og driften af såvel private virksomheder som offentlige organisationer. Djøferne løfter komplekse opgaver, der kræver analytiske evner og stor indsigt i nationale og internationale forhold.

Som faglig organisation understøtter vi og arbejder for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder.

Djøf er ikke en a-kasse. A-kassen tager sig af dagpenge og arbejdsløshedsforsikring, og det er her, du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål om dagpenge eller efterløn.

Djøf anbefaler medlemskab af Akademikernes A-kasse 

Hvem er vi

Djøf blev dannet som Danmarks Jurist- og Økonomforbund blev dannet i 1971 ved en sammenslutning af Danmarks Juristforbund, oprettet 1918, og Danske Økonomers Forening, oprettet i 1953. I 2010 fusionerede Djøf med C3, tidligere Civiløkonomerne. 

Djøf er en politisk uafhængig og medlemsstyret organisation. Foreningen ledes af Djøfs bestyrelse og er politisk delt op i 6 delforeninger, der repræsenterer hver sit ansættelsesområde.

Medlemstal

Delforening / Medlemsgruppe Antal
Djøf Privat1 26.253
Djøf Offentlig 27.243
Offentlige chefer i Djøf 7.797
Djøf Advokat 2.261
Øvrige kandidater2  3.300
Arbejdssøgende 2.248
Pensionistforeningen 4.921
Djøf Studerende 21.127
Medlemmer i alt 95.150

1 Heraf 1.291 selvstændige (ej selvstændige advokater)
2 Heraf 674 selvstændige advokater

Tallene er pr. 1. juli 2019.

Medlemstilfredshed

Djøf gennemfører hvert år en medlemstilfredsundersøgelse. Undersøgelsen sendes til en tilfældig udtrukket medlemsgruppe og omfatter både studerende, erhvervsaktive og pensionister. I 2018 deltog i alt 4.156 medlemmer i medlemstilfredshedsundersøgelsen.

Medlemstilfredsheden måles på en skala fra 0 til 100. I 2018 er den samlede medlemstilfredshed 67, hvilket er på niveau med de seneste tre år.

Hovedresultaterne fra medlemstilfredshedsundersøgelsen i 2018 kan ses her:

Medlemstilfredshedsundersøgelse

Mød medarbejderne

I Djøfs sekretariat rådgiver vi på alle niveauer og især dem, der handler om tryghed i arbejdsliv og karriere. Vores medarbejdere har indgående kendskab til jobmarkedet og er juridiske eksperter. Det gør os i stand til at give dig kompetent sparring, når du er i kontakt med os.

Her kan du møde medarbejderne og se deres ansvarsområder.  Under hver medarbejder finder du kontaktoplysninger.

Politisk ledelse

Djøfs bestyrelse har ansvaret for den overordnede politiske ledelse. Den højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af alle delforeningernes repræsentanter samt repræsentanter fra tre medlemsgrupper: Ansatte i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Karriere i Djøf

I Djøf samles vi om at yde den bedste service til medlemmerne, hvilket er meget motiverende at være en del af. Medarbejderne i Djøf er engagerede, og der er stor opbakning på tværs både fagligt og socialt. 

Her kan du få indblik i Djøf som arbejdsplads, finde ledige stillinger og sende en uopfordret ansøgning.

Djøfbladet

Erik slog hovedet og blev sygemeldt i et år

Da Erik Rishøj Jensen fik en hjernerystelse blev han sygemeldt og mistede jobbet. Først nu – et helt år senere – er han ved at være klar til at arbejde igen.

Privatfoto
Djøf blog

Hvordan laver man det gode partnerskab?


Jens Qvesel
Jens Qvesel
Forvaltningspolitisk chef