Kursus

VBA trin 2

'VBA Trin 2' er for dig, der har et niveau svarende til 'VBA Trin 1', og som har lyst til at lære flere funktioner og subroutiner i VBA. Kursets indhold har mange anvendelsesmuligheder fra løsning af matematiske problemer til avanceret databehandling.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset 'VBA Trin 2' er for dig, der har lyst til at bruge VBA til avanceret databehandling og beregningsmetoder, som basisexcel ikke på forhånd understøtter.

'VBA Trin 2' forudsætter, at du på forhånd har et niveau svarende til 'VBA Trin 1'.

På kurset får du:

  • gennemgået, hvordan du skriver koder, der bruges til at bede brugeren om input samt skrive forskellige loops strukturgange
  • styr på, hvordan du refererer til dit excelark fra en vbakode samt kunne benytte loops til at gentage koden et bestemt eller ubestemt antal gange.

Kursets indhold

På kurset vil følgende emner blandt andet blive dækket:

  • kommunikation med brugerne (MessageBoxes og InputBoxes)
  • referencer til bestemte celler og områder fra vbakode (Cells- og Rangekommandoerne)
  • styring af programflow med For-, While-, og Until loops.

Vigtig info

Deltagelse forudsætter, at man har et solidt kendskab til Excel samt VBA svarende til 'VBA Trin 1'. Undervisningen vil foregå i 2010/2013-versionen af programmet, men udelukker ikke 2007-brugere. Er man macbruger, så kræves version 2011 eller senere, da VBA-editoren ikke findes i ældre versioner. Bemærk, at VBA i Excel 2016 til MAC er begrænset på nogle punkter.

Vi anbefaler derfor, at du benytter Excel 2011, men 2016-versionen udelukker ikke din deltagelse.

Kursets form

Kurset varer 3 timer. Under kurset veksles mellem introduktion til koncepter, gennemgang af eksempler og opgaveløsning, så du får mulighed for selv at prøve kræfter med programmeringssproget.

Se alle