]]>

Kursus

Lederudviklingsprogrammet - nye dagsordener i offentlig ledelse

Forny og udvid dit ledelsesrepertoire, og bliv klædt på til at møde tidens krav til dig som offentlig leder.

Startdato og sted

31. oktober 2022
København K

Varighed

5 dage
09:00-16:00

Pris

33.100 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Lederudviklingsprogrammet er for dig, som oplever, at nye dagsordener på ledelsesområdet har ændret kravene til din ledelsespraksis. 

Du ønsker en mere helhedsorienteret måde at balancere dit lederskab på i forhold til samarbejde, prioritering, involvering og handling. 

Du har nogle års erfaring som leder og ønsker at opdatere dit lederskab. 

Kurset er særligt til dig, der er leder i staten, en region, en kommune, en medlemsorganisation eller en organisation, der samarbejder tæt med det offentlige.
 

På kurset får du:

 • en dybere forståelse af de nye dagsordener, der indrammer offentlig ledelse i dag
 • indsigt i kravene til dig som leder og i udvikling af nye, tidssvarende ledelseskompetencer
 • indsigt i ledelse af fornyelse, innovation og samskabelse
 • et skærpet analytisk blik på dine ledelsesmæssige udfordringer og et udvidet handlerepertoire
 • indsigt i og kompetencer til meningsskabende og frisættende lederskab i komplekse sammenhænge
 • en professionalisering af dit etiske og værdimæssige grundlag som leder
 • en grundig afdækning af dit ståsted som leder og en professionalisering af dit etiske og værdimæssige grundlag et netværk med andre erfarne ledere. 
   

Kursets indhold

Lederudviklingsprogrammet tager afsæt i, hvordan samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling har sat nye dagsordener og ændret kravene til ledelse. Du får indsigt i, hvilken betydning det har, når I, som organisation, skal tænke nyt i samarbejde med borgere og kunder, som ønsker mere individualiserede løsninger. Du får også indblik i, hvordan I kan bringe medarbejderne aktivt i spil, så I øger sandsynligheden for at lykkes.

Som leder skal du kunne agere på tværs af traditionelle organisatoriske grænser og hierarkier. Du skal kunne afgive kontrol, vise tillid og uddelegere beslutningskraft til selvkørende og i stigende grad veluddannede medarbejdere. Du skal også kunne geare din organisation til at møde de høje forventninger til offentlig driftssikkerhed og brug af innovation og nye servicedesign.

Over fem dage arbejder du på lederudviklingsprogrammet med de nye dagsordener teoretisk, praktisk og etisk. 
Du bliver skarpere på, hvilken betydning de nye dagsordener har for dit lederskab, og du skærper din dømmekraft, din proportionssans og din timing. Du bliver bedre til at prioritere, involvere, samarbejde og handle hensigtsmæssigt.

Alt i alt genfinder du dit ledelsesmæssige ståsted, samtidig med at du øger din handlekraft i forhold til at agere i en dagligdag med modsætningsfyldte krav og en forventning om begavede og legitime løsninger på organisationens og brugernes udfordringer. 
 

Hør mere om lederudviklingsprogrammet

Vil du høre med om indholdet, de tidligere deltagere og det du kan få ud af at deltage på programmet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Rikke Holst på telefon 33 95 99 69.

 • Før start

  Du bliver kontaktet telefonisk inden start, hvor underviserne interviewer dig i ca. 15 minutter. Formålet er at finpudse indhold, cases og arbejdsformer til holdets konkrete profil.
  Læs mindre
 • Modul 1

  31. oktober - 1. november 2022
  Begge dage fra kl. 9.00 - 17.00

  På første modul arbejder du med, hvordan du som leder kan navigere i de mange dagsordener og krav til din ledelse, som du møder i dag. Du får indsigt i de vigtigste nyere udviklingstræk inden for ledelse, og du undersøger, hvordan rammerne er for netop din ledelsespraksis. 

  Afsættet er de vigtigste strategiske udfordringer, som tidssvarende organisationer skal forholde sig til, ikke mindst værdibårne dagsordener. Underviserne inspirerer til, hvordan du kan gøre dagsordenerne vedkommende, meningsfulde og realiserbare for medarbejderne, så de får effekt i opgaveløsningen og samtidig skaber værdi for brugerne og i sidste ende for samfundet.

  Som erfaren leder har du formentlig allerede arbejdet med dit personlige lederskab, og du er opmærksom på, hvordan du tilpasser dit lederskab til nye krav uden at gå på kompromis med dine værdier. På modulet får du mulighed for at videreudvikle dit moralsk-etiske kompas, så du lettere kan navigere gennem paradokser og dilemmaer.

  Modulet giver dig:

  • overblik over de vigtigste strategiske udfordringer og diskurser, som organisationer skal forholde sig til i dag
  • indsigt i og refleksioner over, hvad det kræver at lede i stadig foranderlighed og kompleksitet
  • indblik i ny teori om ledelse og magtens former, både den, du udøver, og den, du selv er omfattet af
  • indblik i den nyeste udvikling i strategisk ledelse og metoder til at bruge nye styringsredskaber og teorier
  • indsigt i, hvordan temaer som klima og sundhed ændrer og skærper de etiske krav til din organisation og din ledelse
  • refleksioner over dit ledelsesmæssige ståsted
  • diskussioner og refleksioner over moral, etik og værdier i den daglige ledelse af bl.a. medarbejdernes trivsel, robusthed og motivation.
 • Modul 2

  22. november 2022 fra kl. 9.00 - 17.00

  På modul 2 på lederudviklingsprogrammet får du indblik i, hvad der skal til for at følge med den hastige samfundsudvikling og opfylde brugeres og kunders ønsker, og hvordan din organisation i stigende grad skal levere ydelser og produkter i en buket af flerfaglighed. Vi adresserer behovet for at afbalancere hensynene til effektivitet, politik og etik.

  Ledelse af innovation, fornyelse og forandring er et vilkår i lederjobbet, også når organisationen er bundet hårdt op på drift. Derfor får du på modulet overblik over og indsigt i anvendelige procestilgange og innovationsdrivere. 

  Du arbejder med, hvordan du som leder kan se helhedsorienteret på opgaveløsningen og dele medarbejdere og ressourcer på tværs af hierarkier og gældende organisering. Du får indblik i, hvordan du kan udvikle ydelser og løsninger i samspil med brugere, interesseorganisationer, leverandører og andre interessenter.

  Modulet giver dig:

  • blik for balancen mellem på den ene side at holde muligheder åbne og se, hvad der viser sig, og på den anden side at fremtidssikre ved at forudse og forberede, hvad der kommer
  • overblik over, hvad der driver innovation, og hvordan du operationelt kan iværksætte og organisere det
  • ledelsesgreb, der fremmer og høster gevinsterne af den innovationsberedte og fornyende organisation
  • metoder til hensigtsmæssig ledelsesadfærd under uforudsigelige vilkår, hvor du konstant kan justere både planen og målet
  • indsigt i grænsekrydsende samarbejde og i værdien og udfordringerne for dig personligt og for din organisation
  • blik for samskabende processers værdi og kompleksitet
  • metoder til samskabelse.

   

 • Modul 3

  12. - 13. december 2022
  Begge dage fra kl. 9.00 - 17.00

  Som leder har du medansvar for at skabe en både robust og agil organisation, samtidig med at du sikrer leverancer, der balancerer kvalitet og effektivitet på en legitim måde. Derfor undersøger og drøfter vi på modulet, hvordan ansvar og ansvarlighed er mulig i en organisationskultur, der kræver sikkerhed og nul fejl, men samtidig skal åbne for risikovillighed, innovation og kompleksitet. 

  Vi fortsætter med at undersøge de nye forslag til ledelse, der opstår som svar på de nye dagsordener. Samtidigt fastholder vi fokus på hvilke værdier og hvilket mindset, der ligger bag disse nyere bud på en ledelsestænkning. Vi undersøger hvilke ændringer i mindset, adfærd og effektmålsætninger, der reelt lægges op til, og hvor radikale de er.

  På de første moduler har du arbejdet med de nye ledelsesdagsordener i relation til din ledelsespraksis. På det sidste modul undersøger du, hvilken konkret ledelsesadfærd du skal udvise i din organisation, og hvilke store og små forandringer det kan kræve af dig.

  Du tager stilling til den røde tråd i dit lederskab, dit ståsted, dit  vog dit eftermæle i fællesskab med undervisere og deltagere. 

  Modulet giver dig:

  • indsigt i konsekvenserne af lederskabets udvikling og de roller, du i dag skal kunne udfylde i forskellige sammenhænge
  • kendskab til og metoder til at bruge frisættende ledelsesformer 
  • perspektiver på tillids- og værdibårne ledelsesformer, fx hvordan du kan dosere tillid i dit lederskab
  • redskaber til meningsskabende (sense making) ledelse
  • metoder til at fortsætte udviklingen af dit personlige lederskab.

Hvem underviser?

Troels Schmitto

Troels Schmitto
Cand.scient.pol., lektor og selvstændig konsulent

Troels Schmitto har stor erfaring med strategisk og praktisk udvikling af offentlige organisationer og medlemsorganisationer fra lederstillinger og som konsulent. Fra sit virke i felter med konkurrerende og modsatrettede mål bringer Troels et praktisk, moderne og løsningsorienteret blik på anvendelse af ledelsesværktøjer og ledelsesperspektiver.

Rikke Topholm

Rikke Topholm
Cand.scient., underviser, ledelseskonsulent og indehaver af TOPHOLM organisations- & ledelsesudvikling

Rikke Topholm arbejder bredt med ledelsesudvikling, og hun har stor erfaring med ledelsesudvikling for offentlige ledere gennem coaching, facilitering og undervisning. Hun har arbejdet både strategisk og konkret med politikimplementering og human centered servicedesign. Rikke er en erfaren underviser og udvikler af ledelsesmindset og ledelsesværktøjer.

 

Kursets form

Lederudviklingsprogrammet er sammensat af en række elementer, som styrker din læring:

 • Dialog - Undervisningen indeholder en række ledelsesfaglige oplæg og vægter samtidig dialog mellem kursister og oplægsholdere. Arbejdsformen lægger op til og er afhængig af dit aktive bidrag og engagement.
 • Refleksion - Oplæggene åbner op for diskussion af og refleksion over det tidssvarende lederskab, og hvordan du videreudvikler dit personlige lederskab.
 • Forberedelse - Til hver undervisningsgang skal du forberede dig ved at læse cases eller litteratur og registrere temarelevante observationer fra din egen organisation og ledelsespraksis.
 • Konkrete cases - Vi tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Hvordan kunne du også tackle problemstillingen? Alt foregår i et fortroligt rum. 

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  33.100 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  33.100 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  36.800 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 31. oktober - 1. november 2022
  Modul 2: 22. november 2022
  Modul 3: 12. - 13. december 2022

  Alle dage fra kl. 9.00 - 17.00

  Kurset er uden overnatning

 • Sted
 • Djøf Konference & Event, Nørre Voldgade 106, 1358 København, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 35486
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  24. oktober 2022 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  30. september 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle