]]> ]]>

Kursus

Lederudviklingsprogrammet - nye dagsordener i offentlig ledelse

Forny dine ledelseskompetencer, og bliv klædt på til at møde de krav, du står overfor som offentlig leder – krav, som er sat af nye dagsordener i samfundet, nye tendenser inden for offentlig ledelse og større forventninger hos borgere og kunder.

Startdato og sted

28. september 2020
Sorø

Varighed

5 dage
9.00

Pris

33.100 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Lederudviklingsprogrammet er for dig, som oplever, at nye dagsordener på ledelsesområdet har ændret kravene til din ledelsespraksis.

Du ønsker en mere helhedsorienteret måde at balancere dit lederskab på i forhold til samarbejde, prioritering, involvering og handling.

Du har nogle års erfaring som leder og ønsker at opdatere dit lederskab.

Kurset er særligt til dig, der er leder i staten, en region, en kommune, en medlemsorganisation eller en organisation, der samarbejder tæt med det offentlige.

På kurset får du:

 • en dybere forståelse af de nye dagsordener, der indrammer offentlig ledelse i dag
 • indsigt i kravene til dig som leder og i udvikling af nye, tidssvarende ledelseskompetencer
 • indsigt i ledelse af fornyelse, innovation og samskabelse
 • indblik i forandrings- og implementeringsprocesser
 • et skærpet analytisk blik på dine ledelsesmæssige udfordringer og et udvidet handlerepertoire
 • indsigt i og kompetencer til meningsskabende og frisættende lederskab i komplekse sammenhænge
 • en professionalisering af dit etiske og værdimæssige grundlag som leder
 • en grundig afdækning af dit ståsted som leder og formulering af dit eget ledelsesgrundlag
 • et netværk med andre erfarne ledere. 

Kursets indhold

Lederudviklingsprogrammet tager afsæt i, hvordan samfundsudviklingen og den teknologiske udvikling har sat nye dagsordener og ændret kravene til ledelse. Du får indsigt i, hvilken betydning det har, når I, som organisation, skal tænke nyt i samarbejde med borgere og kunder, som ønsker mere individualiserede løsninger. Du ser, hvordan I kan handle i bæredygtighedens navn, når I leverer på mange bundlinjer. Du får også indblik i, hvordan I kan bringe medarbejderens højtspecialiserede viden aktivt i spil, så I øger sandsynligheden for at lykkes.

Som leder skal du kunne agere på tværs af traditionelle organisatoriske grænser og hierarkier. Du skal kunne afgive kontrol, vise tillid og uddelegere beslutningskraft til selvkørende og i stigende grad veluddannede medarbejdere. Du skal også kunne geare din organisation til at møde de høje forventninger til offentlig driftssikkerhed og brug af innovation og nye servicedesign.

Over fem dage arbejder du på lederudviklingsprogrammet med de nye dagsordener teoretisk, praktisk og filosofisk. 
Du bliver skarpere på, hvilken betydning de nye dagsordener har for dit lederskab, og du skærper din dømmekraft, din proportionssans og din timing. Du bliver bedre til at prioritere, involvere, samarbejde og handle hensigtsmæssigt.

Alt i alt genfinder du dit ledelsesmæssige ståsted, samtidig med at du øger din handlekraft i forhold til at agere i en dagligdag med modsætningsfyldte krav og en forventning om begavede og legitime løsninger på organisationens og brugernes udfordringer. 

 

Sådan får du mere ud af dit kursus

Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

 • Modul 1

  Rammerne for din ledelse – dagsordener, udfordringer og dilemmaer

  28. - 29. september 2020

  Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  På første modul arbejder du med, hvordan du som leder kan navigere i de mange dagsordener og krav til din ledelse, som du møder i dag. Du får indsigt i de vigtigste nyere udviklingstræk inden for ledelse, og du undersøger, hvordan rammerne er for netop din ledelsespraksis.

  Afsættet er de vigtigste strategiske udfordringer, som tidssvarende organisationer skal forholde sig til, ikke mindst værdibårne dagsordener som fx etiske regnskaber. Underviserne inspirerer til og deler erfaringer om, hvordan du kan gøre dagsordenerne vedkommende, meningsfulde og realiserbare for medarbejderne, så de får effekt i opgaveløsningen og samtidig skaber værdi for brugerne og i sidste ende for samfundet.

  Som erfaren leder har du formentlig allerede arbejdet med dit personlige lederskab, og du er opmærksom på, hvordan du tilpasser dit lederskab til nye krav uden at gå på kompromis med dine værdier. På modulet får du nye indspark fra en ledelsesfilosof, som giver dig mulighed for at videreudvikle dit moralsk-etiske kompas, så du lettere kan navigere gennem paradokser og dilemmaer.

  Modulet giver dig:

  • overblik over de vigtigste strategiske udfordringer, som organisationer skal forholde sig til i dag
  • indsigt i og træning i, hvad det kræver at lede i stadig foranderlighed og kompleksitet
  • indblik i den nyeste udvikling i strategisk ledelse og diskussion af, om fx mission, vision og handlingsplaner er relevante i 2020
  • metoder til at bruge nye styringsredskaber og teorier i relation til implementering af forandringer – fra beslutning til etablering af nye rutiner og gevinster
  • indsigt i, hvordan temaer som klima og sundhed ændrer og skærper de etiske krav til din organisation og din ledelse
  • diskussioner og refleksioner over moral, etik og værdier i den daglige ledelse af bl.a. medarbejdernes trivsel, robusthed og motivation
  • indblik i ny teori om ledelse og magtens former, både den, du udøver, og den, du selv er omfattet af
  • refleksioner over dit ståsted og dit personlige ledelsesgrundlag.
  Læs mindre
 • Modul 2

  20. oktober 2020

  Sted: MBK Kursuslokaler, Pilestræde 61, 1., 1112 København K

  På modul 2 på lederudviklingsprogrammet får du indblik i, hvad der skal til for at følge med den hastige samfundsudvikling og opfylde brugeres og kunders ønsker, og hvordan din organisation i stigende grad skal levere ydelser og produkter i en buket af flerfaglighed.

  Du arbejder med, hvordan du som leder kan se helhedsorienteret på opgaveløsningen og dele medarbejdere og ressourcer på tværs af hierarkier og gældende organisering. Du får indblik i, hvordan du kan udvikle ydelser og løsninger i samspil med brugere, interesseorganisationer, leverandører og andre interessenter.

  Ledelse af innovation, fornyelse og forandring er et vilkår i lederjobbet, også når organisationen er bundet hårdt op på drift. Derfor får du på modulet overblik over og indsigt i anvendelige procestilgange og innovationsdrivere.

  Modulet giver dig:

  • blik for balancen mellem på den ene side at holde muligheder åbne og se, hvad der viser sig, og på den anden side at fremtidssikre ved at forudse og forberede, hvad der kommer
  • overblik over, hvad der driver innovation, og hvordan du operationelt kan iværksætte og organisere det
  • ledelsesgreb, der fremmer og høster gevinsterne af den innovationsberedte og fornyende organisation
  • metoder til hensigtsmæssig ledelsesadfærd under uforudsigelige vilkår, hvor du konstant kan justere både planen og målet
  • træning i grænsekrydsende samarbejde og indsigt i værdien og udfordringerne for dig personligt og for din organisation
  • blik for samskabende processers værdi og kompleksitet
  • metoder til samskabelse.
 • Modul 3

  23. - 24. november 2020

  Sted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  Som leder har du medansvar for at skabe en både robust og agil organisation, samtidig med at du sikrer leverancer, der balancerer kvalitet og effektivitet på en legitim måde. Derfor undersøger og drøfter vi på modulet, hvordan ansvar og ansvarlighed er mulig i en organisationskultur, der kræver sikkerhed og nul fejl, men samtidig skal åbne for risikovillighed, innovation og kompleksitet.

  På de første moduler har du arbejdet med de nye ledelsesdagsordener i relation til din ledelsespraksis. På det sidste modul undersøger du, hvilken konkret ledelsesadfærd du skal udvise i din organisation, og hvilke store og små forandringer det kan kræve af dig.

  Du afslutter modulet på lederudviklingsprogrammet med at tage stilling til den røde tråd i dit lederskab, dit ståsted, dit omdømme og dit eftermæle. Måske fører det til et nyt personligt ledelsesgrundlag.

  Modulet giver dig:

  • indsigt i konsekvenserne af lederskabets udvikling og de roller, du i dag skal kunne udfylde i forskellige sammenhænge
  • kendskab til og metoder til at bruge frisættende ledelsesformer 
  • perspektiver på tillids- og værdibårne ledelsesformer, fx hvordan du kan dosere tillid i dit lederskab
  • redskaber til meningsskabende (sense making) ledelse
  • metoder til at fortsætte udviklingen af dit personlige lederskab.

Hvem underviser?

Rikke Topholm

Rikke Topholm
Cand.scient., underviser og ledelseskonsulent

Rikke Topholm har stor erfaring med ledelsesudvikling for offentlige ledere gennem coaching, facilitering og undervisning. Hun har arbejdet både strategisk og konkret med politikimplementering og human centered servicedesign. Rikke er indehaver af TOPHOLM organisations- & ledelsesudvikling og er en erfaren underviser og udvikler af ledelsesmindset og ledelsesværktøjer.

 

Troels Schmitto

Troels Schmitto
Cand.scient.pol., lektor og selvstændig konsulent

Troels Schmitto har stor erfaring med strategisk og praktisk udvikling af offentlige organisationer og medlemsorganisationer fra lederstillinger og som konsulent. Fra sit virke i felter med konkurrerende og modsatrettede mål bringer Troels et praktisk, moderne og løsningsorienteret blik på anvendelse af ledelsesværktøjer og ledelsesperspektiver.

Tommy Kjær Lassen

Tommy Kjær Lassen
Ph.d., cand.theol., ledelsesfilosof og underviser

Tommy er en erfaren formidler af filosofisk tænkning og praksis i ledelse. Med afsæt i klassiske filosoffer som Kierkegaard, Aristoteles og Hannah Arendt leverer Tommy lederudvikling med fokus på etik, eksistens og almen dannelse. Tommy er tidligere præst og i dag bl.a. ledelseskonsulent og ekstern lektor ved CBS.  

Kursets form

Lederudviklingsprogrammet er sammensat af en række elementer, som styrker din læring:

 • Dialog: Undervisningen indeholder en række ledelsesfaglige oplæg og vægter samtidig dialog mellem kursister og oplægsholdere. Arbejdsformen lægger op til og er afhængig af dit aktive bidrag og engagement.
 • Refleksion: Oplæggene åbner op for diskussion af og refleksion over det tidssvarende lederskab, og hvordan du videreudvikler dit personlige lederskab.
 • Forberedelse: Til hver undervisningsgang skal du forberede dig ved at læse cases eller litteratur og registrere temarelevante observationer fra din egen organisation og ledelsespraksis.
 • Konkrete cases: Vi tager udgangspunkt i dine konkrete erfaringer: Hvad oplever du? Hvad er svært eller udfordrende? Hvordan kunne du også tackle problemstillingen? Alt foregår i et fortroligt rum. 

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  33.100 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  33.100 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  36.800 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 28. - 29. september 2020
  Modul 2: 20. oktober 2020
  Modul 3: 23. - 24. november 2020

 • Sted
 • Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø, Denmark
 • Kursets referencenr.
 • 32527
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  21. september 2020 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  25. januar 2020
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursusansvarlig
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Virksomhedskursus
 • Dette kursus tilbydes også som virksomhedskursus.
  Læs mere her.
 • Overnatning
 • Der er overnatning på modul 1 og 3
 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

  Når du deltager i et webinar, som Djøf afholder via Zoom, behandler de nogle personoplysninger om dig. Læs mere om Zooms behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik

Se alle