]]>

Konference

Forvaltningskonferencen

Den upolitiske embedsmand under pres og nærhedsreform i en tid med distancearbejde. Deltag i debatter med politikere, forskere og embedsmænd om det, der influerer på embedsværkets rammer og vilkår.

Konference har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Hvad handler konferencen om?

Forvaltningskonferencen 2021 byder igen op til debat om den offentlige sektor. Vi sætter spot på det pres, embedsmænd oplever, når de bliver inddraget tættere i det politiske maskinrum og samtidig skal agere upolitisk. Vi ser også på, hvordan distancearbejde påvirker arbejdspladsens sammenhængskraft, samtidig med at en nærhedsreform skal rulles ud.

Du bliver klogere på, hvordan politikere fortolker de nye tendenser, hvilke perspektiver aktuelle forskningsresultater giver, og hvordan embedsmænd ser og fortolker embedsmandens rolle og vilkår anno 2021.

Konferencens debatter og diskussioner er relevante for både statslige, regionale og kommunale embedsmænd.

Den upolitiske embedsmand under pres

Formiddagens debatter stiller skarpt på, hvordan den upolitiske embedsmand kan redefinere sin rolle i en tid, hvor det upolitiske er under pres, og sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt.

Det forløbne år har fra politisk hold budt på flere nye tiltag, der signalerer en udvikling i politikerbetjeningen. Samtidig tegner der sig en tendens til, at embedsværket bliver inddraget tættere i politiske overvejelser og beslutninger.

Her ses en strukturel styrkelse af statsministeriet, det tværgående samarbejde mellem ministerierne, de særlige rådgiveres rolle og ministersekretariater og koordinerende enheder. Også i styrelser og kommuner er der eksempler på nye styrkede ledelses- og forretningsudviklingssekretariater.

Distancearbejde og nærhedsreform

Om eftermiddagen sætter vi spot på muligheder og ulemper ved at arbejde og lede på distancen, samtidig med at en nærhedsreform bliver rullet ud.

Forvaltningskonferencen 2021 er stedet, hvor politikere og embedsmænd mødes i et uformelt forum og taler lige ud af posen. Her får de lejlighed til at diskutere nogle af de tendenser og vilkår, der berører embedsværket og vil påvirke den offentlige sektor fremover.

I år bliver du guidet igennem debatter og indlæg af de erfarne moderatorer Claes Nilas og Susanne Hegelund

Se alle