]]>

Konference

Forvaltningskonferencen

Kom til debat om, hvordan innovative embedsmænd kan folde sig ud i en driftssikker forvaltning, når den offentlige sektor skal ruste sig til fremtiden. En fremtid, der kræver langsigtede løsninger frem for kortsigtet politikudvikling.

Dato og sted

10. februar 2022
København S

Varighed

09:00-16:00

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Forvaltningskonferencen sætter fokus på, hvordan både det politiske system og embedsværket skaber plads til, at embedsmænd kan være mere innovative, samtidig med at de fortsat driver en driftssikker forvaltning. Hvordan skaber vi det fornødne rum til udvikling og innovation til de mange udfordringer, der står i kø for at blive løst?

På konferencen får du bud på forskellige veje til at skabe udviklingsrum for den innovative embedsmand enten gennem organisering, ved digitalisering af arbejdsprocesser og lovgivning, ved nye ledelsesformer eller ved at arbejde med den fysiske arbejdsplads. Du får også perspektiver på, hvordan embedsværket og den offentlige forvaltning kan medvirke til at skifte fokus fra den dominerende dag til dag-politik til en mere langsigtet samfundsudvikling. 

Sådan forløber konferencen

En minister åbner konferencen og giver sine perspektiver på konferencens temaer. Dernæst debatterer fire folketingspolitikere, hvad det kræver af den innovative og driftssikre embedsmand, hvis vi skal understøtte en langsigtet samfundsudvikling bedre. Som start på konferencens andet tema giver tre embedsmænd deres bud på embedsværkets levering af løsninger i spændingsfeltet mellem udvikling og drift. 

Eftermiddagen består af to paneldebatter, som hver indledes af en forsker. Debatterne handler om fremtidens moderne offentlige arbejdsplads i lyset af digitaliserede arbejdsprocesser, digitaliserede ydelser og ændret borgerkontakt. Vi ser også nærmere på, hvordan vi kan indrette fleksible organisationer, og hvad forandringerne betyder for arbejdspladsens udformning både i forhold til tid, sted og rum.

Konferencens moderatorer er Claes Nilas og Mette Østergaard.

3 for 2-rabat

Tilmeld jer 3 kolleger, og betal kun for 2. Når I har tilmeldt jer, skal I skrive til Karin Rasmussen på dk¤djoef¤kir for at få rabatten. Husk at angive arbejdspladsen og alle navne i mailen.

Covid-19-forholdsregler på kurser

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Program

 • Kl. 8.45

  Tjek ind
 • Kl. 9.00

  Velkommen ved Claes Nilas
 • Kl. 9.10

  Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye åbner konferencen
 • Kl. 9.35

  Tema 1: Den innovative og driftssikre embedsmand

  På konferencens første tema får du perspektiver på, hvordan embedsmænd kan udvikle og innovere i samspillet med omverdenen, men inden for et driftssikkert beslutningshierarki.

  Du kan høre en debat om, hvordan samspillet mellem den driftssikre og den innovative embedsmand kan folde sig ud og sikre en langsigtet samfundsudvikling.

  Den driftssikre embedsmand kender det politiske landskab, lever op til politikernes forventninger og har embedsmandsdyderne på rygraden. Den innovative har selvstændige idéer, motiverer, er anderledes, griber medarbejderpleje an på nye måder, dyrker nye fagligheder, baserer sig på tillidsbaseret ledelse og gør sig fri af nulfejlskulturen.

  I debatten kan du møde:

  • Martin Lidegaard, medlem af Folketinget, Radikale Venstre, fhv. minister
  • Ulla Tørnæs, medlem af Folketinget, Venstre, fhv. minister
  • Mette Abildgaard, medlem af Folketinget og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti
  • Jeppe Bruus, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
 • Kl. 10.50

  Formiddagspause
 • Kl. 11.00

  Tema 2: Hvordan kommer vi væk fra dag til dag-politik?

  På konferencens andet tema får du indsigt i, hvordan vi kan ændre dag til dag-politikken og imødekomme behovet for en fremsynet samfundsudvikling med langsigtede reformer.

  Derefter kan du høre debat om, hvordan vi skaber rum til at adressere de grundlæggende strukturproblemer i samfundet, der presser sig på som fx den demografiske udvikling, manglen på arbejdskraft inden for en række sektorområder, klimaudfordringen med opfyldelse af verdensmålene og mange flere.

  Hvordan kommer vi væk fra politik, der drejer sig om konflikter og det taktiske spil, og hen mod de langsigtede perspektiver og løsninger? Er det en ny nordisk velfærdsreform med plads til både de skæve, de unge usikre, de ældre, der har behov for individuel pleje, og alle andre, der er brug for?

  I debatten kan du møde:

  • Stig Henneberg, kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune
  • Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet
 • Kl. 12.15

  Frokost
 • Kl. 13.10

  Tema 3: Borgeren, det offentlige og den digitale revolution

  Konferencens tredje tema ser nærmere på, hvor den offentlige forvaltning står i den digitale revolution i samfundet. Vi starter med et forskeroplæg af lektor Hanne Marie Motzfeldt fra Center for informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun fortæller om, hvordan det juridiske arbejde er under pres med digitalisering af sagsbehandling. Du får også eksempler på offentlige forvaltninger, der har ændret praksis i mødet med borgeren og har fundet smartere måder at organisere arbejdet på, nu hvor nogle processer bliver digitale.

  Vi debattere, hvad der skal til for at:

  • indfri høje faglige og kvalitative forventninger fra den stærke borger
  • forstå forskellige typer af borgeres forventninger og ønsker til det offentlige
  • gå fra standardydelser til individuel behandling i en mere agil og omstillingsparat offentlig administration
  • levere ny kommunikation og nye muligheder for digital interaktion med det offentlige.

  I debatten kan du møde:

  • Hanne Marie Motzfeldt, lektor i digital forvaltning ved Center for informations- og innovationsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Christian Lützen, direktør, Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet
  • Ingeborg Gade, direktør, Ankestyrelsen
 • Kl. 14.15

  Eftermiddagspause
 • Kl. 14.35

  Tema 4: Organiseringen af den perfekte (offentlige) arbejdsplads

  På konferencens sidste tema får du indblik i, hvordan måden, de offentlige organisationer organiserer og udvikler sig på, kan få betydning for deres evne til at tiltrække dygtige medarbejdere. Der er et stigende behov for, at de offentlige organisationer er åbne for nye idéer og strømninger, så de fortsætter med at være attraktive arbejdspladser for kommende generationer.

  Ph.d. Lise Dahl Arvedsen lægger for med perspektiver på fremtidens offentlige arbejdsplads og generelle tendenser i tiden for måden at organisere sig på, arbejde på og lede på. Dernæst bliver du præsenteret for eksempler på offentlige arbejdspladser, der har arbejdet på forskellige måder med organisering, både de fysiske rammer, men også beslutningskraften, der er decentraliseret og flyttet ud i organisationen.

  Vi debatterer, hvordan vi:

  • gør de offentlige arbejdspladser attraktive, særligt for unge
  • bruger de gode erfaringer fra hjemsendelse og hjemmearbejde på arbejdspladsen
  • imødekommer forventningerne til en større work-life-balance fra moderne embedsmænd
  • tilbyder forskellige former for ansættelser og mulighed for diversitet.

  I debatten kan du møde:

  • Lise Dahl Arvedsen, forsker i virtuel og hybridledelse, samt partner hos Augmenti
  • Mette Aagaard, udviklingschef, Slagelse Kommune
  • Signe Primdal Lyndrup, vicedirektør, Bygningsstyrelsen
  • Adrian Lloyd Hughes, journalist
 • Kl. 15.55

  Moderatorerne runder dagen af
 • Kl. 16.00

  Tak for i dag
 • Hvem er oplægsholdere?

  Mattias Tesfaye

  Mattias Tesfaye
  Udlændinge- og integrationsminister

  Mattias er udlændinge- og integrationsminister, medlem af Socialdemokraterne, som han siden Folketingsvalget i 2015 har repræsenteret i Folketinget. Han er forfatter til flere bøger og uddannet murer.

  Fotograf: Steen Brogaard

  Rane Willerslev

  Rane Willerslev
  Direktør, Nationalmuseet

  Rane er direktør for Nationalmuseet og er her blevet kendt for udtalelser som blandt andet, at ledelse af Nationalmuseet ikke kun handler om økonomi, men også om legitimitet i samfundet. Statslige institutioner som Nationalmuseet skal virkelig vise, at det er vigtigt, at de eksisterer.

  Fotograf: Rune Clausen

  Ingeborg Gade

  Ingeborg Gade
  Direktør i Ankestyrelsen

  Ingeborg Gade er direktør i Ankestyrelsen. Hun har tidligere bl.a. været underdirektør i Skat, vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten samt fuldmægtig i justitsministeriet. Ingeborg er uddannet jurist.
  Martin Lidegaard

  Martin Lidegaard
  Medlem af Folketinget for Radikale Venstre

  Martin er 1. næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe og Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Han er bl.a. forhenværende udenrigsminister og klima, energi- og bygningsminister. Han er uddannet cand.comm. og har tidligere arbejdet som informationschef og kommunikationsrådgiver.

  Fotograf: Steen Brogaard

  Jeppe Bruus

  Jeppe Bruus
  Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet

  Jeppe er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Han har været medlem af folketinget siden 2019. Han er formand for transportudvalget og bl.a. medlem af granskningsudvalget. Jeppe er uddannet cand.scient.pol.  og har arbejdet som kommunikationschef i bl.a. Skat.

  Fotograf: Steen Brogaard

  Ulla Tørnæs

  Ulla Tørnæs
  Medlem af Folketinget, Venstre, fhv. minister

  Ulla er bl.a. forsknings- og uddannelsesordfører valgt for Venstre. Hun er tidligere undervisningsminister, uddannelses- og forskningsminister, minister for udviklingsbistand og minister for udviklingssamarbejde. Hun har flere års erfaring fra Folketinget og Europa-Parlamentet. Hun er uddannet erhvervssproglig korrespondent 

  Fotograf: Steen Brogaard

  Mette Abildgaard

  Mette Abildgaard
  Medlem af Folketinget og politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti

  Mette er politisk ordfører for Det konservative Folkeparti. Hun blev valgt ind i Folketinget i juni 2015. Tidligere har Mette været medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Hun er uddannet i Offentlig administration og Kommunikation fra Roskilde Universitet

  Fotograf: Steen Brogaard

  Hanne Marie Motzfeldt

  Hanne Marie Motzfeldt
  Lektor i digital forvaltning, ph.d., cand.jur.,

  Hanne Marie  er lektor i digital forvaltning på Københavns Universitet, og beskæftiger sig med, hvordan indretning og brug af digitale løsninger kan ske inden for rammerne af de forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige principper. 

  Hanne Marie er uddannet cand.jur. og har en ph.d.-grad i databeskyttelsesret.

   
  Stig Henneberg

  Stig Henneberg
  Kommunaldirektør, Frederiksberg Kommune

  Stig har siden 2020 været kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune. Han har tidligere blandt andet været afdelingschef i Finansministeriet og partner i rådgivningsvirksomheden Struensee & Co. Stig har en master i Public Administration and Public Policy fra London School of Economics and Political Science

  Christian Lützen

  Christian Lützen
  Direktør i Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet

  Christian er direktør i Nævnenes Hus. Han har tidligere været ministersekretær og kontorchef på udlændingeområdet. Han har også været afdelingschef i By, Bolig og Landdistriktsministeriet. Han er uddannet cand.jur.
  Lise Dahl Arvedsen

  Lise Dahl Arvedsen
  Ph.d., partner hos Augmenti og ekstern lektor på CBS

  Lise forsker i virtuel og hybridledelse. Hun er partner hos Augmenti, et forskningsbaseret konsulenthus med fokus på både strategi og rådgivning af virksomheder, teams og ledere om det virtuelle og hybride samarbejde. Derudover er hun ekstern lektor på CBS, hvor hun blandt andet underviser i forandringsledelse og den digitale organisation. Lise er også medlem af bestyrelsen i EMCC.
   
  Mette Aagaard

  Mette Aagaard
  Udviklingschef, Slagelse Kommune

  Mette er udviklingschef i Slagelse Kommune, hvor hun er ansvarlig for at udvikle den medledende organisation, der skal præge #Kommunepånymåde. Mette har lang erfaring med organisations- og ledelsesudvikling fra både ind- og udland og har tidligere haft topchef poster i bl.a. Novo Nordisk og Bjarke Ingels Group.

  Fotograf: Søren Svendsen

  Signe Primdal Lyndrup

  Signe Primdal Lyndrup
  Vicedirektør, Bygningsstyrelsen

  Signe er vicedirektør i Bygningsstyrelsen, hvor hun bl.a. har ansvaret for Bygningsstyrelsens Facility Management-enhed. Hun har tidligere været kontorchef i Bygningsstyrelsen og i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Signe er uddannet civilingeniør.
  Adrian Lloyd Hughes

  Adrian Lloyd Hughes
  Journalist, moderator, radiovært

  Adrian er mest kendt som vært på en lang række programmer bl.a.  ungdomsprogrammet P4 i P1 kunstquizzen og smagsdommerne og tematirsdag. Adrian er uddannet journalist.

  Mette Østergaard

  Mette Østergaard
  Chefredaktør

  Mette er chefredaktør på Berlingske og udgør sammen med ansvarshavende chefredaktør, Tom Jensen, Berlingskes chefredaktion. Hun har tidligere været chefredaktør for TV 2 News samt redaktionschef og politisk redaktør på Politiken. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.

  Claes Nilas

  Claes Nilas
  Direktør, Hjemrejsestyrelsen

  Claes har de seneste mere end 25 år været med til at planlægge forvaltningskonferencen i samarbejde med Djøf. Han er direktør i Hjemrejsestyrelsen og har tidligere været departementschef i tre forskellige ministerier. Han er forfatter til bogen ’Migrationsjura’, og han har en årelang erfaring som ekstern lektor på jurastudiet på KU.

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • referencenr.
  • 35579
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   5. februar 2022 kl. 16:00
  • Yderligere info, kontakt
  • Karin Rasmussen

   Karin Rasmussen
   Kursusansvarlig
   kir@djoef.dk
   33 95 98 33

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

  Se alle