]]>

Konference

Forvaltningskonferencen

Den upolitiske embedsmand under pres og nærhedsreform i en tid med distancearbejde. Deltag i debatter med politikere, forskere og embedsmænd om det, der influerer på embedsværkets rammer og vilkår.

Startdato og sted

26. august 2021
København S

Varighed

1 dag
9.00 - 16.00

Pris

4.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvad handler konferencen om?

Forvaltningskonferencen 2021 byder igen op til debat om den offentlige sektor. Vi sætter spot på det pres, embedsmænd oplever, når de bliver inddraget tættere i det politiske maskinrum og samtidig skal agere upolitisk. Vi ser også på, hvordan distancearbejde påvirker arbejdspladsens sammenhængskraft, samtidig med at en nærhedsreform skal rulles ud.

Du bliver klogere på, hvordan politikere fortolker de nye tendenser, hvilke perspektiver aktuelle forskningsresultater giver, og hvordan embedsmænd ser og fortolker embedsmandens rolle og vilkår anno 2021.

Konferencens debatter og diskussioner er relevante for både statslige, regionale og kommunale embedsmænd.

Den upolitiske embedsmand under pres

Formiddagens debatter stiller skarpt på, hvordan den upolitiske embedsmand kan redefinere sin rolle i en tid, hvor det upolitiske er under pres, og sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt.

Det forløbne år har fra politisk hold budt på flere nye tiltag, der signalerer en udvikling i politikerbetjeningen. Samtidig tegner der sig en tendens til, at embedsværket bliver inddraget tættere i politiske overvejelser og beslutninger.

Her ses en strukturel styrkelse af statsministeriet, det tværgående samarbejde mellem ministerierne, de særlige rådgiveres rolle og ministersekretariater og koordinerende enheder. Også i styrelser og kommuner er der eksempler på nye styrkede ledelses- og forretningsudviklingssekretariater.

Distancearbejde og nærhedsreform

Om eftermiddagen sætter vi spot på muligheder og ulemper ved at arbejde og lede på distancen, samtidig med at en nærhedsreform bliver rullet ud.

Forvaltningskonferencen 2021 er stedet, hvor politikere og embedsmænd mødes i et uformelt forum og taler lige ud af posen. Her får de lejlighed til at diskutere nogle af de tendenser og vilkår, der berører embedsværket og vil påvirke den offentlige sektor fremover.

Igen i år bliver du guidet igennem debatter og indlæg af de erfarne moderatorer Claes Nilas og Hans Engell.

Program

 • Kl. 9.00

  Foreløbigt program, med forbehold for ændringer.

  Velkommen

 • Kl. 9.10

  Skatteminister Morten Bødskov åbner konferencen
 • Kl. 9.35

  Perspektivering af ministerens tale og introduktion til formiddagens debatter
 • Kl. 9.45

  Blok 1:

  Fire oplæg stiller skarpt på den upolitiske embedsmand og betydningen af de nye rammer for politikerbetjening

  Udviklingen i politikerbetjeningen og den ’upolitiske embedsmand’

  • Hvilke strategiske overvejelser ligger bag de nye tendenser?
  • Hvilke behov skal løses?
  • Hvordan kan udviklingen sikres, og sker det kun gennem organisatoriske tiltag?
  • Hvordan bliver departementschefernes rolle – er de på vej mod at blive en slags statssekretærer eller viceministre?

  Debatpanel med 4 politikere:

  • Sophie Løhde, MF, fhv. minister, næstformand i folketingsgruppen, politisk ordfører (V)
  • Andreas Raaby Steenberg, MF, næstformand i Radikale Venstres folketingsgruppe, politisk ordfører
  • Mai Mercado, MF, fhv. minister og gruppeformand for det Konservative Folkeparti.
 • Kl. 10.50

  Pause
 • Kl. 11.05

  Blok 2:

  Professor Peter Bjerre Mortensen fra Aarhus Universitet indvier os i resultaterne fra et nyt, opsigtsvækkende forskningsprojekt om, hvordan det parlamentariske folkestyre, som vi kender det i dag, er under pres. Årsagen er blandt andet, at magten til at udstede regler for danske borgere og virksomheder i stigende grad reelt ligger hos ministerier, styrelser og organisationer.

  Oplæg ved Julie Em Vig Albertsen, direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Om ledelse af en styrelse inden for rammerne af den politiske og departementale styring, og rammerne for at kunne bedrive alle dele af ledelsespaletten, herunder aktiv driftsledelse, og hvordan hun i praksis agerer.

 • Kl. 12.15

  Frokost
 • Kl. 13.15

  Blok 3:

  Indlæg af arbejdsmarkedsforsker Malene Friis Andersen om distancearbejdet betydning for arbejdspladskultur.

  Debat om sammenhængskraft, når vi arbejder og leder på distancen:

  • Hvordan påvirker nye måder at arbejde sammen på kulturen på arbejdspladsen?
  • Hvad sker der med samarbejdet og sammenhængskraften under en langvarig COVID-19-krise?
  • Hvor vigtigt er kontoret, og skal vi redefinere kontoret?
  • Hvilke erfaringer har vi gjort os 1½  efter coronakrisens udbrud?

  Paneldebat med embedsmænd:

  • Maria Schack Vindum, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Torben Frølich, kommunaldirektør, Gentofte Kommune
  • Agnete Gersing, fhv. hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital
 • Kl. 14.25

  Pause
 • Kl. 14.45

  Blok 4:

  Paneldebat om nærhedsreformen:

  • Er der en nærhedsreform?
  • Er nærhedsreformen en decentral øvelse?
  • Er nærhedsreformen en murbrækker til at nedbryde bureaukratiet?
  • Kan vi holde nærhedsreformen i gang, når den ikke er en samlet, overordnet styret, regeringsdikteret reform, der skal udrulles?

  Panel med blandt andet:

  • Kathrine Olldag, MF kommunalordfører for Radikale Venstre
  • Kristian Wendelboe, adm. direktør, KL
  • Ulla Astman, regionsrådsformand (S), Region Nordjylland
  • Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester (S), Middelfart Kommune
  • Helene B. Rasmussen, næstformand i Djøf Offentlige og direktør for Social og Sundhed, Gentofte Kommune
 • Kl. 15.55

  Kort afsluttende opsamling fra Claes Nilas og Hans Engell
 • Kl. 16.00

  Tak for i dag
 • Hvem er oplægsholdere?

  Morten Bødskov

  Morten Bødskov
  MF, Skatteminister, Socialdemokratiet

  Morten har været skatteminister siden juni 2019. Han har tidligere været justitsminister og har haft en række ordførerposter som fx erhvervsordfører og finansordfører. Skatteministeriet har ved ressortomlægningen i 2019 overtaget det statslige arbejdsgiverområde og dermed de offentlige overenskomstforhandlinger. 
  Sophie Løhde

  Sophie Løhde
  MF og politisk ordfører for Venstre, forhenværende minister

  Sophie er forhenværende minister for offentlig innovation. I 2001 blev hun som 18-årig valgt til Frederiksborg Amtsråd som landets hidtil yngste amtsrådsmedlem for Venstre. Siden har hun siddet i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune og i regionsrådet for Region Hovedstaden. Hun kom i Folketinget i 2007 og blev udnævnt til minister første gang i 2015.

  Andreas Raaby Steenberg

  Andreas Raaby Steenberg
  MF, næstformand i Radikale Venstres folketingsgruppe, politisk ordfører

  Andreas er ordfører for erhverv, trafik og landdistrikt samt fra 2013 it- og teleordfører. Han er uddannet kandidat i stats-kundskab fra Aarhus Universitet (2011), og har arbejdet som gymnasielærer på Herning Gymnasium siden 2011. Andreas sad i regionsrådet i Region Midtjylland fra 2009 og udtrådte, da han blev valgt til Folketinget i 2011

  Mai Mercado

  Mai Mercado
  MF, tidl. Minister og nu Gruppeformand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe

  Mai er uddannet i statskundskab fra Syddansk Universitet i 2008. I 2006 blev hun første gang valgt ind som byrådsmedlem i Odense kommune for de konservative, og i 2011 blev hun valgt til Folketinget. Mai Mercado var børne- og socialminister 2016-2019. Siden 2013 medlem af kommunalbestyrelsen for Frederiksberg Kommune.

  Peter Bjerre Mortensen

  Peter Bjerre Mortensen
  Professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

  Peter forsker og underviser i politik og forvaltning. Han har de seneste år bl.a. arbejdet med den danske håndtering af covid-19 samt en række forskningsprojekter om bl.a. implementering af EU-regler i Danmark, intern koordination i koalitionsregeringer og brug af bemyndigelseslovgivning. Hans to seneste bøger på dansk er Overmod og afmagt. Historien om det nye Skat (DJØF Forlag, 2018) og Når embedsmænd lovgiver (DJØF Forlag, 2020).

  Julie Em Vig Albertsen

  Julie Em Vig Albertsen
  Direktør for Styrelsen for undervisning og kvalitet

  Julie er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Tidligere afdelingschef i Finansministeriet, hvor hun blandt andet har haft ansvaret for kommunernes og regionernes økonomi samt ansvar for opgaver i relation til sundheds- og socialområdet, arbejdsmarked samt dagtilbud og undervisning (0-18 års området). Har været underdirektør i DR Kultur samt kontorchef i Moderniseringsstyrelsen og har endvidere erfaring som bestyrelsesmedlem i VIVE.

  Malene Friis Andersen

  Malene Friis Andersen
  Forsker, ph.d og selvstændig psykolog

  Malene bliver brugt som ekspert inden for stress, trivsel, coronakrise, arbejdsmiljø og ledelse. Hun er forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler om emnerne. Malene deler sit arbejdsliv mellem forskning og sit virke som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige og private virksomheder. Malene er bl.a. projektleder for et større forskningsprojekt om trivsel, arbejdsfællesskaber og ledelse under coronakrisen, som står bag sitet coronatrivsel.dk. Perspektivet er ofte kritisk, når hun leverer komplicerede indsigter, der motiverer til handling.

  Maria Schack Vindum

  Maria Schack Vindum
  Direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Maria er uddannet cand.scient.pol. Maria er tidligere afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet hvor hun havde ansvar for at udvikle det arbejdsmarkedspolitiske område, herunder initiativer som regeringens Disruptionråd. Før det har Maria blandt andet arbejdet i Finansministeriet og Københavns Kommune.
  Torben Frølich

  Torben Frølich
  Kommunaldirektør, Gentofte Kommune

  Torben Frølich er kommunaldirektør, Gentofte Kommune og næstformand i Sport Event Denmark. Han er oprindeligt uddannet journalist og har siden taget en MPA. Han er fhv. direktør, Lokale- og Anlægsfonden og fhv. programchef, DR2

  Agnete Gersing

  Agnete Gersing
  Fhv. Hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital

  Agnete Gersing er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Hun trækker på en bred topledererfaring fra ministerier og styrelser, blandt andet som direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Tidligere i sin karriere har hun i Finansministeriet arbejdet med sundhedsområdet i syv år. Senest har hun arbejdet med ledelse og kompetenceudvikling samme sted. Agnete Gersing er lige nu aktuel som medforfatter af bogen 'Pilen peger på dig'.
  Kathrine Olldag

  Kathrine Olldag
  MF, kommunalordfører for Radikale Venstre

  Kathrine Olldag valgt ind i folketinget i 2019 og er kommunalordfører for Radikale Venstre. Hun er uddannet med en kandidatgrad i kunsthistorie og visuel kultur, samt med en diplomuddannelse i Offentlig Ledelse. Før sin tid som folketingsmedlem for Radikale Venstre har Kathrine haft sin gang i det kommunale regi senest som leder af talentskolen i Næstved fra 2012-2019.

  Ud over at være ordfører for kommuner, er Kathrine skatteordfører, fødevareordfører og menneskerettighedsordfører.

  Kristian Wendelboe

  Kristian Wendelboe
  Administrerende direktør i KL

  Kristian Wendelboe har været adm. direktør i KL siden 2011, og inden da departementschef i bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og adm. direktør i Danske Regioner. Kristian er uddannet cand.polit. fra KU.

  Ulla Astman

  Ulla Astman
  Regionsrådsformand, Region Nordjylland

  Ulla Astman Nielsen har siden december 2007 været regionsrådsformand i Region Nordjylland, valgt for Socialdemokraterne og næstformand i Danske Regioner. Ulla Astman er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet og har arbejdet som fuldmægtig i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.
  Johannes Lundsfryd Jensen

  Johannes Lundsfryd Jensen
  Borgmester i Middelfart Kommune, Socialdemokratiet

  Johannes har været borgmester siden 2017 og siddet i byrådet siden 2005. Han overtog borgmesterposten efter Steen Dahlstrøms fratrædelse i september 2017. Johannes er uddannet cand. mag i idéhistorie og har siden 2011 været selvstændig med eget rådgivningsfirma. Tidligere har han været uddannelseschef, innovationschef og programchef i uddannelsessektoren. Herudover er Johannes Lundsfryd Jensen forfatter til en række bøger, der har bidraget til samfundsdebatten herhjemme. Han har en fortid i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

  Helene B. Rasmussen

  Helene B. Rasmussen
  Næstformand i Djøf Offentlige Chefer og direktør for Social og Sundhed, Gentofte Kommune

  Helene er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og tidligere hhv. Centerchef for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune og Kontorchef i Personalestyrelsen

  Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
   4.500 kr. (ekskl. moms)
  • Ikke-medlemmer
   5.500 kr. (ekskl. moms)
  • Dato og tidspunkt
  • 26. august 2021 - kl. 9.00 - 16.00
  • Sted
  • Radisson Blu Scandinavia, Amager Blvd. 70, 2300 København, Denmark
  • referencenr.
  • 31882
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
   26. juli 2021 kl. 16:00
  • Yderligere info, kontakt
  • Karin Rasmussen

   Karin Rasmussen
   Kursusansvarlig
   kir@djoef.dk
   33 95 98 33

  • Konferencens moderatorer
  • Claes Nilas

   Claes Nilas
   Direktør i Hjemrejsestyrelsen og formand for Nordisk Administrativt Forum

   Hans Engell

   Hans Engell
   Politisk kommentator og forhenværende minister

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik. Læs også Djøfs privatlivspolitik for webinarer via Zoom


   Din sikkerhed ved brug af Zoom
   Når du deltager i online-aktiviteter arrangeret af Djøf, vil det foregå via videotjenesten Zoom. Djøf har en virksomhedslicens og anvender Zoom Pro account. Læs mere om, hvordan Djøf anvender Zoom.

  Se alle