]]>

Netværk

Erfarent netværk for ledere

Vil du dele viden og udvikle dine lederkompetencer sammen med 10 andre ledere? Så kom med i vores netværk - lige nu søger vi nye deltagere.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for dig, der har personaleansvar og appetit på mere ledelse. Du er chef, manager, afdelingsleder, teamleder eller director i erhvervslivet, det offentlige eller i en forening.

Du har måske en lederuddannelse – og du savner et fortroligt forum til at udvikle og sætte ord på dit lederskab.

På netværket får du:

 • viden om aktuelle ledelsestemaer og -tendenser
 • nye lederkompetencer og justering af lederroller
 • accelereret læring gennem erfaringer fra ledere i andre virksomheder, organisationer og brancher
 • sparring om dine dilemmaer og udfordringer
 • et stærkere professionelt netværk.

Netværket har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Netværkets indhold

Netværksmøderne tager udgangspunkt i konkrete aktuelle temaer fx:

 • motivation, trivsel og engagement i din afdeling
 • tværgående ledelse
 • strategisk ledelse og politik
 • ledelsesetik, bæredygtig ledelse og ledelsesværdier
 • det personlige lederskab
 • ledelse i den fleksible organisation.

Gruppen beslutter i fællesskab temaerne for de kommende møder.

Hvem er vi i netværket:

 • Trafikstyrelsen
 • Floorball Danmark
 • KMD A/S
 • Djøf
 • Tryghedsgruppen
 • Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
 • Greve Kommune
 • Det Kongelige Teater
 • Københavns Universitet, Fællesadministration
 • Høng Gymnasium og HF
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet

Du er meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Christian Ahlefeldt-Laurvigen på cal@djoef.dk  (tlf. 2148 9836) eller mødeleder og ledelseskonsulent Lina Matz (tlf. 4046 5446) for mere information.

Du søger om optagelse for at blive en del af netværket. Der optages løbende, så det er muligt at komme på også efter første møde.

Netværkets opbygning

 • Netværket er fuldt faciliteret.
 • Vi mødes 5 gange a 3 timer.
 • Mindre gruppe med 12-16 deltagere.

En erfaren ledelseskonsulent leder og tilrettelægger møderne. Indholdet justeres i samspil med netværkets deltagere. Vi får desuden inspiration gennem fx artikler og podcasts.

Første møde holdes i Djøf i København, og derefter på netværksdeltagernes arbejdspladser. Dette aftales nærmere på det første møde.

Oplysningsforpligtelse

Netværksgruppen har som et af sine primære formål at udvide deltagernes personlige netværk. Når du tilmelder dig en netværksgruppe hos Djøf, har vi derfor brug for at dele nogle oplysninger om dig med de øvrige deltagere, så I kan få mest muligt ud af netværket, og så facilitatorer/oplægsholdere kan forberede sig bedst muligt. 

Djøf udarbejder en deltagerliste med deltagernes navne, stillingsbetegnelser og ansættelsessteder og mailadresser (den, som du har oplyst ved tilmeldingen). Deltagerlisten udleveres til deltagere og facilitatorer/eventuelle oplægsholdere, ligesom der vil blive uddelt navneskilte og bordkort.

Se alle