]]>

Kursus

Datavisualisering - klar formidling

Lær at formidle dine argumenter og belæg visuelt med hurtige håndtegnede skitser, så dine pointer står helt tydeligt for modtageren.

Startdato og sted

24. oktober 2022
København K

Varighed

2 dage + kickoff
09:00-16:00

Pris

9.500 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er til dig, der arbejder med at formidle komplekse pointer og argumenter. Du ønsker at formidle på en levende og overskuelig måde til forskellige modtagere. 

Du savner redskaber til at gøre dine argumenter og belæg overskuelige med visualiseringer og skitser. Du vil gerne forbedre dine evner til at understøtte andres tænkning og kommunikation med hurtige håndtegnede skitser og visualiseringer.

Du har brug for overskuelige visualiseringer af dine pointer og underbyggende data fx til brug på møder, i undervisningssituationer, på analyseworkshops, i beslutningsprocesser, til datafremvisninger eller i artikler og rapporter.

På kurset får du:

 • en tilgang til at oversætte komplekse data til en klar visualisering
 • kendskab til visuel grammatik og de ni primære typer af datavisualisering
 • kendskab til visuelle virkemidler, der vækker svært eller kedeligt stof til live og gør det lettere at forstå
 • træning i at anvende og kombinere de ni primære typer på et komplekst datamateriale
 • træning i at tegne hurtige visualiseringer i hånden
 • input til at udvikle din egen personlige og professionelle visualiseringsstil, der matcher dit behov
 • professionel sparring og feedback på dine opgaver. 
 

Kursets indhold

Du har som akademiker mange års erfaring med at kommunikere skarpt og præcist i tekst og tale. Nogle gange bliver det til mange ord og lange talestrømme, og måske overser du muligheden for at udnytte vores hjernes formidable evne til at afkode information i visuel form. 

Kurset hjælper dig til at blive tryg ved at tage tuschen og forklare din pointe visuelt - uanset om du står ved et flipchart, eller du forbereder en artikel, og uanset om du arbejder med brugercentrerede udviklingsprojekter eller personalejura. 

Data er andet og mere end det, du møder i fx Power BI. Det er de kvantitative eller kvalitative informationer, som du bruger som belæg for dine påstande, når du skal sælge en pointe. Data, der handler om frekvens, kausalitet og placering, kalder på helt andre genrer end tekst og er langt lettere at visualisere med fx storyboards, swimlane-diagrammer eller statistiske oversigter. Men det kan være svært at omdanne data til en koncis, visuel formidling.

På kurset bliver du trænet i, hvordan du kan skabe en hurtig fælles forståelse af fx et budskab, en proces eller en samling data med simple visuelle greb. Kort sagt lærer du, hvordan du supplerer dine ord med visualiseringer, når du skal formidle komplekse budskaber på en klar og overskuelig måde. 

Efter kurset har du fået træning i at kombinere forskellige visuelle genrer, og du har lært at dele din argumentation op i forskellige visualiseringer, så den giver overblik og fjerner unødig ‘støj’, der kan sløre dit budskab.
 • 2 timers kickoff

  Introduktion til visuel grammatik og grundlæggende visualisering af data

  24. oktober 2022, kl. 13.00-15.00

  Du får en introduktion til de ni primære typer af datavisualisering: tabel, statistisk oversigt, tidsoversigt, gruppediagram, linkdiagram, kort, symbol, billedmotiv og tekst. Du får også indblik i datavisualiseringstypernes individuelle grammatik.

  Kickoff-mødet giver dig:

  • viden om de ni primære typer af datavisualisering
  • viden om materialer og teknikker til at visualisere med tegninger i hånden
  • redskaber til at træne tænkning og teknik
  • bogen ’Professionel visuel facilitering’.

   

  Det er muligt at deltage i kickoff-mødet enten fysisk eller virtuelt på distancen. 

  Efter kickoff og inden den første kursusdag skal du afsætte nogle timer til at færdighedstræne grundteknikkerne i at tegne hurtige skitser i hånden. 

   
  Læs mindre
 • Dag 1

  3. november 2022, kl. 09.00-16.00

  På den første kursusdag bliver du trænet i at analysere dit eget kommunikationsbehov med de ni primære visualiseringstyper. Du får kendskab til, hvordan du kombinerer forskellige typer til komplekse visualiseringer. Du lærer at anvende en række teknikker, der får dine visualiseringer til at fremstå professionelle og med autoritet.  

  Dagen giver dig:

  • viden om og træning i de primære visualiseringstypers individuelle grammatik
  • træning i at analysere dine data og pointer ved hjælp af de primære visualiseringstyper 
  • individuel vejledning og sparring på dine opgaver med visualisering af fx et borgerforløb, en licitationsproces, retningslinjer for opbevaring af persondata eller noget helt andet.
   
 • Dag 2

  14. november 2022, kl. 09.00-16.00

  På kursets anden dag bliver du trænet i at kombinere de primære visualiseringstyper i hybriddiagrammer, der lader dig vise fx kausalitet, progression og varighed samtidigt og professionelt.

  Dagen giver dig:

  • træning i at kombinere forskellige visualiseringstyper for at beskrive komplekse data og argumenter overskueligt, fx en kombination af statistiske forhold og kategorier af udvalgte personaledata
  • praktisk erfaring med at forstå komplekse data med skitser, fx en visualisering af en digitaliseringsproces med hovedvægt på tidslige perspektiver som varighed, rækkefølge og frekvens
  • kombineret med aktører og deres indbyrdes relationer
  • praktisk erfaring med at planlægge og producere visualisering af komplekse data og argumenter
  • individuel vejledning og sparring på dine opgaver.
   

Hvorfor lære om datavisualisering?

Datavisualisering giver dig en metode til at formidle komplekse data og budskaber med skitser eller modeller på en forståelig måde. Alle husker den grønne og den røde coronagraf, da myndighederne lukkede Danmark ned i marts 2020 – gode visualiseringer fanger øjet og leverer en pointe overbevisende.

På kurset lærer du principperne bag denne formidlingsform, så du let kan anvende visualisering i din egen formidling af data, modeller, årsplaner, sagsgange eller procesdesign. 

En sidegevinst ved at kunne visualisere dine pointer hurtigt er, at du bliver mere fri i din måde at præsentere, undervise eller facilitere på, fordi du lettere kan improvisere og hurtigt skitsere idéer og sammenhænge og dermed skabe overblik over, hvad der bliver talt om.

 

Hvem underviser?

Mie Nørgaard

Mie Nørgaard
Ph.d. i Computer Science

Mie er specialist i at bruge hurtige skitsemetoder til at analysere og formidle komplicerede data. I virksomheder og på universiteter underviser hun bl.a. forskere, programmører, advokater og projektledere i, hvordan de kan bruge visualisering til at gøre komplicerede data som systemsammenhænge, lovgivning og arbejdsprocesser overskuelige uden at miste information.

Kursets form

Undervisningen består af: 

 • plenumundervisning i teknik og semantik
 • praktisk træning med individuelle opgaver, som du selv er med til at identificere
 • individuel hjælp og sparring på dine opgaver. 

Når kurset slutter, har du et eller flere færdige produkter med hjem, lige til at bruge i dit daglige arbejde.

Du skal forberede dig mellem hver kursusdag, og særligt inden den første kursusdag skal du afsætte nogle timer til at træne grundlæggende skitseringsteknik i hånden.

I løbet af kurset arbejder du på papir, fordi det er den hurtigste måde at træne datavisualisering på, og fordi papir ikke begrænser måden, data repræsenteres på, ligesom forskelligt software gør. Principperne og genrerne er dog de samme, uanset om du arbejder digitalt eller i hånden. Din træning vil derfor også være nyttig, uanset hvilke softwarepakker du ellers benytter på dit arbejde.

Din træning fortsætter imellem kursusgangene, og du har mulighed for at få hjælp og sparring på Djøfs digitale læringsportal. Portalen forstærker din læring på kurset med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. 

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Medlemmer
  9.500 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  9.500 kr. (ekskl. moms)
 • Ikke-medlemmer
  10.500 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Kick-off: 24. oktober kl. 13-15
  Dag 1: 3. november
  Dag 2: 14. november
 • Kursets referencenr.
 • 35421
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  24. september 2022 kl. 12:00


  Afmeldingsfrist
  24. september 2022
 • Yderligere info, kontakt
 • Line Holm Vang

  Line Holm Vang
  Kursusansvarlig
  lic@djoef.dk
  33 95 01 96

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle