Miljøret

Referencenr. 21626
onsdag 03. okt 2012kl. 09:30
onsdag 03. okt 2012 - 12:30
Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til miljøret eller en brush-up på området. Ved at tilmelde dig dette kursus samt eftermiddagens kursus i jordforurening når du rundt om de væsentligste regler og problemstillinger inden for området.

Tilmelding

Læs betingelser
dkk
Tilmeldingsfrist
26. sep 2012
Lukket for tilmelding
 Du lærer

  •   De centrale miljøretlige regelsæt og principper
  •   Den miljøretlige regulering af virksomheders drift
  •   De væsentligste planretlige regler og principper. 
Kursets indhold

I forbindelse med kurset ”Miljøret” vil bl.a. følgende forhold blive gennemgået:
 
  • Overordnet gennemgang af de centrale miljøretlige regelsæt og principper, herunder forsigtighedsprincippet, forureneren betaler-princippet, genoprettelsesprincippet m.v.
  • Miljøretlig regulering af virksomheders drift, herunder direktivet om industrielle emissioner meddelelse af miljøgodkendelser, brug af vejledninger etc.
  • Gennemgang af de væsentligste planretlige regler og principper og deres betydning for anvendelsen af faste ejendomme, lokalisering af virksomheder m.v., herunder gennemgang af ”faldgruber” i planretten
  • Bemærkninger om håndhævelse i miljøretten og planretten
  • Nyeste rets- og klagenævnspraksis.
Se også kurset ”Jordforurening”, der afholdes samme dag om eftermiddagen.
 
Undervisere

Advokat, lic.jur. Mogens Moe, Horten
Advokat Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 
 
Målgruppe for kurset

Kurset henvender sig til advokater, jurister og andre sagsbehandlere, der beskæftiger sig med miljøret.
 
Lektioner

3
 
Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater

Godkendt af Danske BOLIGadvokater