Entrepriseret

Referencenr. 21042
onsdag 20. mar 2013kl. 09:00
-
torsdag 21. mar 2013kl. 16:30
Vi gennemgår byggeriets kontrakt- og ansvarsforhold, og opdaterer dig samtidig inden for bl.a. udbudsregler og nye kontraktformer.

Tilmelding

Læs betingelser
dkk
Tilmeldingsfrist
18. mar 2013
Lukket for tilmelding
Mål med kurset
Du får indblik i de udbuds- og kontraktforhold, der er relevante for byggesager i Danmark. Endvidere bliver du orienteret om de ansvarsregler, der gælder for byggeriet.
 
Kursets indhold
  • Byggeriets organisations- og kontraktformer, de traditionelle entrepriseformer, herunder totalentreprise – nye kontraktformer, herunder partnering
  • Entreprise- og rådgiveraftalen
  • Brug af standardaftaler: vedtagelse af og fravigelser fra AB 92, ABT 93 og ABR 89 – bygherrens fællesbetingelser – entreprenørernes og rådgivernes standardforbehold 
  • Udbudsreglerne i bygge- og anlægssektoren: de seneste ændringer i tilbudsloven og EU’s nye udbudsregler – regulering af entreprenørers tilbudsgivning – krav til udbudsmaterialet ifølge AB 92/ABT 93 
  • Fastsættelse af entreprisesummen: overslag, regningsarbejde – cirkulæret om fast pris og tid – statsligt eller statsstøttet byggeri mv.
  • Byggeriets gennemførelse: risiko- og forsikringsforhold – sikkerhedsstillelse - byggeleveranceklausul – kvalitetssikring – ændringer i arbej­det (ekstraarbejder mv.) - tilsynets funktion og retlige status – betydningen af byggemø­dereferater
  • Forsinkelse og tidsfristforlængelse: tidsplan – dagbod eller erstatning efter almindelige regler?
  • Bygherrens betalingsforpligtelse: pris- og tidcirkulæret – entreprenørens standsningsret
  • Mangelsspørgsmål: aflevering – mangelsbegrebet – bygherrens mangelsbeføjelser – mangelsan­svarets ophør (forældelse) – entreprenøransvar kontra råd­giveransvar – ophævelse af entreprisekontrakter
  • Tvister: syn og skøn – sagkyndige erklæringer – voldgiftssager mv.
 
Undervisere
Advokat Claus Berg, Viltoft
Advokat Steen Hellmann, Viltoft
 
Målgruppe for kurset
Advokater, advokatfuldmægtige, private og offentlige bygherrer og disses rådgivere. Sagsbehandlere i den offentlige og private sektor, der er involveret i behandlingen af byggesager.
 
Lektioner
14
 
Overnatning på kursusstedet kan bestilles i forbindelse med tilmeldingen.

Kurset udbydes i samarbejde med Danske Advokater
Godkendt af BOLIGadvokaterne