Kursus

Strategisk lederskab

Du udvikler dine strategiske, forretningsmæssige og personlige lederkompetencer

Flerdagskursus
Priser fra 73.800 kr. (ekskl. moms).

Din udvikling som leder og din virksomheds udvikling er to sider af samme sag. På 'Strategisk Lederskab' arbejder du derfor med din egen og din virksomheds udvikling i et strategisk og forretningsmæssigt perspektiv. Du bliver markant bedre til at bevæge dig og virksomheden fra strategiske målsætninger til konkrete handlinger og resultater.

Udviklingsforløbet bliver udbudt i samarbejde med CfL.

Dit udbytte
Udviklingsforløbet giver dig et strategisk begrebsapparat, og du bliver trænet i at bruge generiske strategiværktøjer. Samtidig er din personlige udvikling som leder i centrum under hele forløbet. Vi arbejder med dine talenter og dit udviklingspotentiale, og du udvikler begge dele i et intensivt forløb.

 • Du bliver bedre til at bevæge dig og virksomheden fra strategiske målsætninger til konkrete handlinger og resultater.
 • Du udvikler dit ansvarsområde, og du arbejder konkret og fokuseret med din og din virksomheds/afdelings strategiske udfordringer.
 • Du arbejder løbende med dit eget strategiske udviklingsprojekt, og du kobler hele tiden teori med praksis.
 • Du bliver en del af et udviklende netværk med andre erfarne ledere fra forskellige brancher.

Efter forløbet er du en leder, som kan tænke og agere strategisk og forrentningsorienteret. Og du kan langt lettere træffe beslutninger ud fra relevante og konkrete forretningsmæssige overvejelser.
 

Deltag
Deltag på ’Strategisk Lederskab’, hvis du er en leder, som skal få strategien til at leve i organisationen. Du er fx udviklingschef, direktør, salgsdirektør, kontorchef, økonomichef, produktionschef, IT-chef, administrationschef, markedschef eller indkøbschef.

Du har viljen og lysten til udvikle dig selv og din virksomhed. Du har brug for et solidt strategisk og forretningsmæssigt fundament til at lede din virksomhed igennem kommende forandringer. Måske vil virksomheden noget nyt eller andet på markedet. Måske står I over for en større omorganisering. Måske skal I modernisere jeres forretningsmodel.

Du bliver først endeligt tilmeldt Strategisk lederskab efter en personlig samtale med en konsulent fra CfL. Samtalen skal sikre en optimal deltagersammensætning, som kan give dig et fagligt og personligt udviklingsrum, hvor du kan tale frit om dig og din virksomhed.

Indhold på udviklingsforløbet

Introduktionsdag

 • Introduktion til de værktøjer, du skal bruge i løbet af udviklingsforløbet.
 • Fokus på dine og de andre deltageres strategiske udviklingsprojekter
 • Fastlæggelse af individuelle samtaler
 • Præsentation af hjemmeopgave
   

Modul 1 – Afsæt for strategiarbejdet (4 dage med overnatning)
På modul 1 bliver du klædt på til at få størst mulig succes, når du skal udvikle og implementere nye strategier og forandringsprojekter. Du bliver bevidst om din ledelsesrolle i strategiudviklingen. Og du bliver trænet i kommunikation, feedback og coaching.

 • Intro til strategi og forretningsudvikling
 • Din rolle i forhold til strategiudvikling
 • Dit eget strategiske udviklingsprojekt
   

Modul 2 – Strategiudvikling (4 dage med overnatning)
Modul 2 styrker dit forretningsfokus, og du arbejder med strategiudvikling og innovation. Konkrete forretningsudviklingsprojekter fra din hverdag bliver inddraget, og du træner dine samarbejdsevner i lederteamet.

 • Strategiudvikling
 • Innovation
 • Arbejde med dit eget strategiske udviklingsprojekt
   

Modul 3 – Strategiimplementering (4 dage med overnatning)
På modul 3 lærer du at omsætte og implementere strategiske målsætninger til konkrete resultater. Du bliver trænet i strategisk kommunikation. Og du starter for alvor din transformation fra driftsleder til strategisk leder. Du lærer at tackle forskelligartede beslutningsprocesser, og hvordan dine beslutninger kan påvirke forretningens resultater.

 • Ledelse af forandringer
 • Arbejde med dit eget strategiske udviklingsprojekt
 • Decision Dynamic Decision Styles
   

Opfølgningsdag

 • Deltagernetværk fortsætter
 • CfLs alumni for erfarne ledere
   

Form
Forventningsafstemning
Før forløbet har du en samtale med en rådgiver i executive ledelsesudvikling. Sammen afstemmer I forventninger, og I har en dialog om, hvilke af dine konkrete strategiske udfordringer fra dagligdagen, der med fordel kan blive inddraget i forløbet.

360-graders analyse
Før introduktionsdagen igangsætter vi en anerkendende og ressourceorienteret 360-graders kvalitativ analyse af dig som strategisk leder. Du inviterer fem til syv personer fra din virksomhed til at give dig feedback på, hvordan du virker som strategisk leder.

To individuelle samtaler før modul 1
Inden modul 1 har du to individuelle samtaler hos CfL:
1. En med en erhvervspsykolog, hvor I sammen drøfter 360-graders analysen. Samtalen danner afsæt for dit arbejde med din personlige udviklingsplan som strategisk leder.
2. En med en rådgiver i strategisk ledelse, som giver dig individuel sparring på metoder, værktøjer og processer. Omdrejningspunktet er dit strategisk udviklingsprojekt og din rolle som strategisk leder.

Mellem modul 2 og modul 3
Du har endnu en samtale med en rådgiver i strategisk ledelse, som giver dig individuel sparring på metoder, værktøjer og processer. Og du afdækker din foretrukne beslutningsstil ved at besvare en række spørgsmål i ledelsesværktøjet Decision Dynamic Decision Styles.

Praktisk
Til prisen kommer et tillæg på kr. 25.200 ekskl. moms til ophold og forplejning.

Undervisere
Dine trænere på forløbet er erfarne rådgivere inden for erhvervspsykologi og strategi fra CfL. Og du møder eksterne indlægsholdere.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Datoer

Introdag: 26. februar 2018
Modul 1: 19.-22. marts 2018
Modul 2: 16.-19. april 2018
Modul 3: 28.-31. maj 2018
Opfølgningsdag: 16. august 2018

Modulerne er med overnatning.

Til prisen lægges ophold og forplejning kr. 25.200,-

Afmeldingsfrist

26. januar 2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  86.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  73.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  73.800 kr. (ekskl. moms)
 • Mandag den 26. februar-torsdag den 16. august 2018
  Klokken 10.00-15.00
 • CfL
  Folke Bernadottes Alle 45, 2100 København Ø
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Charlotte Løfberg Paakjær
dk¤djoef¤clp¤clp@djoef.dk¤ ?subject=Strategisk lederskab - 29903
Tlf. 33 95 96 78
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling