Kursus

Bevisret

Beviser - det vigtigste redskab i værktøjskassen

Endagskursus
Priser fra 3.900 kr. (ekskl. moms).

Beviser er dit vigtigste skyts - vær derfor sikker på, at du kender alle aspekter af bevisretten. Kurset er din vej til succes i dine retssager. Du får et solidt greb om bevisretten og indblik i reglerne fra en erfaren procedør. Deltag, hvis du er advokat, advokatfuldmægtig eller jurist og beskæftiger dig med retssager.

Flertallet af retssager bliver ikke afgjort på grundlag af juraen, der ofte er ganske enkel. De fleste sager afgøres af beviserne. Beviser er derfor oftest det vigtigste værktøj i procedureadvokatens værktøjskasse.

Udbytte
Få indsigt i de bevisretlige problemstillinger og solide greb til at håndtere dem.  

Deltag
Deltag, hvis du er advokat, advokatfuldmægtig eller jurist og beskæftiger dig med retssager.

Indhold
Kurset tager dig gennem:

 • Syn og skøn, herunder de nye regler i retsplejelovens kap. 19, der trådte i kraft den 1.7.2014
 • Retsplejerådets betænkning nr. 1558/2016 med lovforslag om bl.a. partsudpegede ekspertvidner
 • Vigtigheden af bevissikring
 • Bevisbyrdereglerne
 • Beviskrav
 • Omvendt bevisbyrde
 • Syn og skøn i straffesager om særlovsovertrædelser
 • Sagkyndige erklæringer som alternativ til syn og skøn.

Praktiske oplysninger
7 lektioner.

Udbydes i samarbejde med Danske Advokater.

Underviser
Håkun Djurhuus, advokat (H) og partner hos Bech-Bruun.
Håkun er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. Han er en særdeles rutineret procedør og har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusive Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. Endvidere har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

Afmeldingsfrist

10-03-2018

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  4.800 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  3.900 kr. (ekskl. moms)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  3.900 kr. (ekskl. moms)
 • Tirsdag den 10. april 2018
  Klokken 10.00-17.00
 • Danske Advokater ValenciaHallen
  Vesterbrogade 32, 1620 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Sofie Elisabeth Krog
dk¤djoef¤skg¤skg@djoef.dk¤ ?subject=Bevisret - 29464
Tlf. 33 95 96 42
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling