Kursus

Kommunikation og organisation - valgfrit modul

Du kommer længere som leder med professionel og rammende kommunikation

Flerdagskursus
Priser fra 8.800 kr. (momsfri).

Træng igennem med dine budskaber med en systematisk og professionel tilgang til ledelseskommunikation. På modulet får du både en teoretisk og praktisk viden om, hvordan kommunikative processer danner meninger og betydning hos medarbejdere og i organisationen. Deltag, hvis du vil lære at håndtere virkningen af kommunikative processer professionelt.

Du vil gerne have succes som leder. En af nøglerne er god kommunikation. Med de mange nye kommunikationsplatforme, der fejer over geografiske og tidsmæssige forskelle, bliver organisationer, ledere og medarbejdere udfordret på mange fronter. Derfor skal du fokusere på samspillet mellem ledelse og kommunikation i din virksomhed. Bliver du mere bevidst om, hvordan kommunikationsprocesser påvirker dannelsen af mening og betydning i organisationen, kan du bedre trænge igennem med dine budskaber.

Udbytte
Du får teoretisk og praktisk viden om ledelseskommunikation. Samtidig får du en forståelse for, at organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om organisationen på flere organisatoriske niveauer.

Konkret giver modulet dig:

 • Viden om forskellige teorier, begreber og metoder inden for ledelse, kommunikation og organisation
 • Indsigt i, hvordan de kommunikative processer i og omkring organisationen konstruerer og konstituerer mening og betydning
 • Kompetencer til at håndtere virkningen af kommunikationsprocesser i organisationen professionelt
 • Færdigheder til at kunne iagttage, analysere, reflektere og forholde dig fortællende, fortolkende og forhandlende til den måde, kommunikative processer konstruerer mening og betydning på.

Efter modulet kan du foretage reflekterede kommunikative valg og omsætte dem til din egen ledelsespraksis. Og du er bedre til at forstå organisationsstrukturer, kulturer og processer i en kommunikativ kontekst.

Deltag
Deltag, hvis du vil lære, hvordan du håndterer virkningen af kommunikative processer professionelt i organisationer. Du er fx leder, kommende leder, projektleder eller konsulent.

Indhold og form
Med udgangspunkt i forskellige videnskabsteoretiske perspektiver vil du gennem teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og projektarbejde arbejde med:

 • Kommunikationsparadigmer og modeller i ledelsesperspektiv
 • Kommunikationsmetoder og koncepter til at fremme mening, refleksion, læring og udvikling i organisationer
 • Kommunikationsstrategier.

Du afslutter det valgfrie modul med en mundtlig eksamen kombineret med et skriftligt oplæg. Din mundtlige eksamen og opgaven skal behandle ledelsesmæssige problematikker og udfordringer inden for ’Kommunikation og organisation’ og have både et teoretisk og et praktisk perspektiv.
Du kan gennemføre eksamen individuelt eller i en gruppe på to, tre eller fire studerende.

Praktisk information
Det valgfrie modul er på 5 ECTS-point.

Prisen er inkl. eksamen og forplejning, men ekskl. bøger.
Det valgfrie modul bliver udbudt af DTU Diplom i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.

Se en samlet oversigt over Diplomuddannelsen i projektledelse eller Diplomuddannelsen i ledelse .

Sådan får du mere ud af dit kursus
Få viden og inspiration til, hvordan du selv og din virksomhed får et markant større udbytte af dit kursus. Både i din forberedelse inden kurset. Når du er afsted på kurset. Og når du skal implementere det, du har lært, i dit arbejde.   

Lær hvordan på vores gratis workshop ’100% læring’ i København.

 

 

Datoer

16. april 2018
30. april 2018
14. maj 2018

Alle dage kl. 9.00 - 16.00

Eksamensdatoer udmeldes ved kursusstart.

Afmeldingsfrist

16. marts 2018

Litteraturliste

Pris, tid og sted

 • Ikke-medlemmer
  9.700 kr. (momsfri)
 • Medlemmer
  8.800 kr. (momsfri)
 • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
  8.800 kr. (momsfri)
 • Mandag den 16. april-mandag den 14. maj 2018
  Klokken 9.00-16.00
 • Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
Se andre afholdelser

Yderligere spørgsmål til kurset?

Kursusansvarlig:
Christina Thomsen
dk¤djoef¤cth¤cth@djoef.dk¤ ?subject=Kommunikation og organisation - valgfrit modul - 28857
Tlf. 33 95 98 34
Se betingelser for tilmelding, afmelding, ændringer og betaling