Arrangement

Borgerløn - frigørelse eller spareøvelse?

Gratis for medlemmer

Borgerløn er i de seneste par år blevet et hot emne i store dele af verden. Men det er i virkeligheden en gammel idé. I moderne tid fik den et boost med Milton Friedmans bog "Capitalism and Freedom" fra 1962. Den blev kaldt en garanteret indkomst eller negativ indkomstskat. Fra centrum-venstre side blev den promoveret i "Oprør fra Midten" fra 1978 skrevet af Kristen Helveg Petersen, Niels I. Meyer og Villy Sørensen.

Hvad handler arrangementet om?

Mens der har været meninger nok om borgerløn, så er det påfaldende, at der kun i beskedent omfang har været gennemført samfundsvidenskabelige analyser af perspektiver og problemer.

Af perspektiver kan nævnes, at megen kontrol af borgerne kan fjernes fordi borgerlønnen udbetales uden betingelser. Dette vil spare kontrolressourcer og fjerne den udpegning af modtagerne, som ellers vil kunne være ubehagelig for disse.

Modtagerne vil kunne opnå en frihed til, at bruge deres tid på, hvad de måtte ha' lyst til, uden at skulle stå til ansvar for deres "dovenskab".

Men af problemer må nævnes, at det som regel er uklart på, hvilket niveau borgerlønnen skal være sammenholdt med en arbejdsindkomst. Er den på 10/15 % eller 40/50 % eller måske omkring 75 %.

Hvad skal der ske med fundamentale behovsdikterede ydelser til handikappede? Boligsikring? Børneydelser og ydelser til fattige pensionister?

Det er indlysende, at niveauet for borgerlønnen kan afgøre, om der er tale om lommepenge til de rige og sultealmisser til de fattige.

Og hvordan skal borgerlønnen finansieres fra skatteyderne - fra en proportional (flad) skat som højrefløjen ønsker, eller fra en progressiv skat som centrum venstre fløjen går ind for? Fordelingsaspektet er selvfølgelig helt afgørende. 

Arrangementet fokuserer på disse og andre analytiske spørgsmål. Men selvfølgelig er de politiske dimensioner også til stede. De udgør jo motoren i interessen omkring hele borgerlønskonceptet.

Program

Kl. 17.00 Velkomst
Kl. 17.05 Oplæg ved Erik Christensen
Kl. 17.35 Oplæg ved Kristian Kongshøj
Kl. 18.05 Pause
Kl. 18.15 Debat i plenum
Kl. 19.15 Sandwich, vin og uformelt samvær
Kl. 20.00 Tak for i dag

Erik Christensen er cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1972 og har været lektor i samfundsfag fra 1977 til 2010. Han har især arbejdet med politisk filosofi og her i de seneste år med forståelse af borgerlønsidéen (basic income). Har skrevet borgen: "Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé", Hovedland 2000. I september 2017 udgiver han bogen: "På vej til borgerløn. Aktuel idédebat", forlaget Hovedland.  

Kristian Kongshøj er uddannet i statskundskab fra Aalborg Universitet. Har været ansat på Institut for Statskundskab siden 2010.
I sin forskning og undervisning har han blandt andet arbejdet med velfærdsstat og arbejde og arbejdsmarked. En del af arbejdet har været gennemført i et komparativt perspektiv.
Er blandt andet fortrolig med de aktuelle finske eksperimenter på borgerlønsområdet. 

Oplægsholdere

Erik Christensen, Lektor, emeritus
Kristian Kongshøj, Postdoc, Aalborg Universitet

Ordstyrer og arrangør

Jørgen Lindgaard Pedersen
Djøf Debatforum for Politisk Økonomi

OBS

Dette arrangement er udelukkende for Djøf-medlemmer

Tilmeldingsfrist

18. september 2017

Pris, tid og sted

  • Medlemmer
    Gratis
  • Tirsdag den 19. september 2017
    Klokken 17.00-20.00
  • Djøf, Plenum
    Gothersgade 133, 1123 København K

Yderligere spørgsmål til arrangementet?

Arrangementet har referencenr. 29115, hvilket du ofte skal bruge ved kontakt til arrangementskoordinatoren.

Spørgsmål til tilmelding:
Netværkskoordinator
Anni Andersen
ana@djoef.dk
33959975
Spørgsmål til arrangementet:
Jørgen Lindgaard Pedersen
jlpe@dtu.dk