Djøf

TechDK Kommissionen - Samfund før teknologi

Hvordan udfordrer ny teknologi vores demokrati, økonomi og kultur? Her kan du følge tech-kommissionens arbejde med at udvikle anbefalinger til hvordan vi tøjler den ny teknologi og møde kommissionens medlemmer.

Den teknologiske udvikling rejser nogle etiske og moralske dilemmaer, man ikke kan programmere sig ud af. Der er brug for en debat om, hvordan vi håndterer teknologien ledelsesmæssigt, politisk, samfundsmæssigt og som enkeltpersoner. Her er det vigtigt, at også folk med en samfundsvidenskabelig, humanistisk og kulturel baggrund deltager. Derfor er det velkomment, at Djøf har taget initiativ til kommissionen, så vi kan få løftet debatten.
Stine Bosse TechDK kommissionen
Stine Bosse, formand for TechDK Kommissionen

Hvorfor en tech-kommission?

Der er brug for en grundig debat om, hvordan vi kan koble vores grundlæggende samfundsværdier med tech-verdenens fremskridt og muligheder. Derfor har Djøf nedsat TechDK Kommissionen, som det næste år skal arbejde med at formulere strategier for, hvordan vi kan regulere og videreudvikle teknologierne til at skabe et samfund i balance. 

Vi tror grundlæggende på fremskridt og forandring – også med teknologi som motor. Men den nye tech-verden har imidlertid også bristet mange håb. Vi står i dag over for en demokratisk samtale, der ofte er opsplittet i ekkokamre. Vi står over for voksende global økonomisk ulighed. Og vi står over for et hverdagsliv, hvor mange bliver afhængige, syge eller deprimerede af de nye teknologier. Der er et fællestræk ved flere af de nuværende udfordringer i Danmark: De er skabt af teknologi som vi kun har begrænset forståelse af og kontrol med. Det er en uholdbar situation. Ikke mindst fordi vi baserer vores samfund på teknologier, som sjældent har øje for brede demokratiske principper som sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder og retssikkerhed.

Tech-kommissionen tilsigter at komme med løsningsforslag på eksisterende problemer på kort sigt og forebygge problemer skabt af ny teknologi på langt sigt. Kommissionen kommer derfor med anbefalinger for både nutid og fremtid: 

  • Kommissionen kommer med konkrete forslag til, hvordan vi regulerer og videreudvikler eksisterende teknologi til at skabe et samfund i balance
  • Kommissionen udvikler en model for, hvordan vi som samfund skal forholde os til pt. uforudsigelig og endda ukendt teknologi, således at det er samfundet der tager kontrollen over teknologien fra start

Tech-kommissionen vil komme til at arbejde med tre temaer:

  • Demokratisk sammenhæng
  • Økonomisk sammenhæng
  • Kulturel sammenhæng

TechDK Kommissionens rapporter

Hvordan skal digitaliseringen påvirke vores tilværelse, vores arbejdsliv, sociale relationer og samfundets bærende institutioner? Disse spørgsmål sætter rammen for den debat TechDK Kommissionen ønsker at skabe. For alt imens vi kender teknologiens mange goder: vækst, viden og valgmuligheder, bliver vi også nødt til at forholde os til teknologiens skyggesider, som står uløste hen.

TechDK Kommissionen kommer med konkrete forslag til, hvordan vi forener vores samfundsværdier med den ny teknologi. Den første rapport behandler ny teknologis påvirkning af samfundsøkonomien. De to kommende rapporter behandler henholdsvis teknologiens påvirkning af vores demokrati og kultur. Vi håber, at du vil læse med.

 

TechDK rapport 1 - Økonomi

TechDK Kommissionen kommer i sin første rapport med en række anbefalinger til, hvordan vi kobler økonomiske samfundshensyn og ny teknologi.

TechDK rapport 1 - kort fortalt

Kort udgave af TechDK kommissionens første rapport om økonomi.

Relaterede analyser

Techskat i EU's medlemslande

Hvordan arbejder kommissionen?

Se TechDK Kommissionens næstformand Thomas Høgenhaven forklare hvordan kommissionen vil arbejde målrettet med tech-dagsordenen og indsnævre feltet så kommissionen kan udarbejde konkrete anbefalinger. 

Den teknologiske udvikling buldrer derud af med en voldsom styrke og indgriben på job og samfund på alle niveauer, som de færreste nok havde forestillet sig for blot få år siden. Det giver nogle enorme muligheder og perspektiver. Men der mangler en demokratisk debat om, hvilket samfund vi ønsker. Skal teknologien styre samfundsudviklingen - eller skal vi sætte samfundshensyn før teknologierne.
Henrik Funder
Henrik Funder, formand for Djøf Privat

Tech-kommissionens medlemmer

Stine Bosse 

              

Stine Bosse, formand for TechDK Kommissionen

Stine Bosse er bestyrelsesmedlem i Allianz, et af verdens største forsikringsselskaber, bestyrelsesformand i BankNordik, TeleGreenland og NunaOil. Frivilligt arbejder hun som formand i Europabevægelsen og PlanBørnefonden. Derudover er hun formand for TechDK. Stine Bosse har været bestyrelsesmedlem i Nordea, Grundfos og indtil 2018 i TDC og i 2011 stoppede hun som CEO i Tryg efter 23 år i selskabet.

     
 Thomas Hoegenhaven  

Thomas Høgenhaven, næstformand for TechDK Kommissionen

Thomas Høgenhaven er iværksætter og forfatter og har bl.a. været med til at bygge virksomheden Better Collective, der udvikler sociale platforme inden for betting og online-computerspil. Han er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har en ph.d. fra CBS om deltagelse i digitale fællesskaber. Thomas Høgenhaven er også forfatter til bøgerne 'Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog' samt 'Når internettet har magten' om offentlige hjemmesider.

     
 Lea Korsgaard  

Lea Korsgaard

Lea Korsgaard er medstifter af netmediet Zetland. Hun har en baggrund som journalist på Politiken og Berlingske, og hun har skrevet flere bøger. Senest en mini-bog om debat på internettet: 'Den, der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder’. Lea Korsgaard er uddannet journalist ved Syddansk Universitet og har en master i sociologi fra The New School i New York.

     

Henrik Funder formand Djøf privat

 

Henrik Funder

Henrik Funder er formand for Djøf Privat, som tæller 25.000 medlemmer. Han er marketingsdirektør i Globus Wine og har tidligere haft forskellige ledende stillinger i den globale fødevarekoncern Unilever. Henrik Funder er cand. merc. i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School.

     
Stine Carsten Kendal  

Stine Carsten Kendal

Stine Carsten Kendal er adm. direktør for Dagbladet Information og har tidligere arbejdet som analytiker, journalist, rådgiver og direktør i forskellige medievirksomheder, rådgivningsfirmaer og tænketanke. Hun har dybdegående viden om medieudvikling, medieproduktion og strategiske partnerskaber.

     

Philipp Schroder

Philipp Schröder

Philipp Schröder er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og hans forskningsinteresser ligger i international økonomi, industriel økonomi, europæisk økonomi og offentlig økonomi. Han er desuden Director for Firms and Industry Dynamics (FIND) Research Centre på Aarhus Universitet og har en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet.

     

Mikkel Flyverbom

 

Mikkel Flyverbom

Mikkel Flyverbom er professor i kommunikation og digitale forandringer på Copenhagen Business School, hvor han også leder forskningsplatformen Transformations: Technology, Data and Knowledge in the Digital Age. Han har en kandidatgrad fra New School for Social Research i New York, en ph.d.-grad fra Copenhagen Business School og er Research Fellow ved Centre for Information Technology and Society at University of California, Santa Barbara.

     

Merete Eldrup Foto Miklos Szabo

 

Merete Eldrup

Merete Eldrup har de sidste 11 år fungeret som adm. direktør. for TV2, hvor hun netop har meddelt at hun stopper.  Derudover har hun både haft sin gang hos Erhvervsministeriet og Energistyrelsen, inden hun blev direktør for JP/Politikens Hus. Merete Eldrup er bestyrelsesmedlem hos Nykredit, Rambøll og Gyldendal, og er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

     

Vincent F. Hendricks

 

Vincent F. Hendricks

Vincent F. Hendricks er grundlægger og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS), og forfatter til en række bøger, bl.a. ’Spræng boblen’ og medforfatter til ’Fake News’. Han er uddannet dr.phil. fra Aalborg Universitet og ph.d. fra Københavns Universitet.

     

Camilla Mehlsen

 

Camilla Mehlsen

Camilla Mehlsen er indehaver af Mehlsen Media, medieforsker og holder foredrag om digital dannelse og fremtidens kompetencer. Hun er forfatter til flere bøger om digitale medier og har i 15 år skrevet om og undersøgt digital kultur og medievaner med særlig fokus på børn og unge. Camilla Mehlsen har tidligere været redaktør for Asterisk, analyseskribent for Politiken og klummeskribent for Information og hun er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet.

     

Imram Rashid

 

Imran Rashid

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, og har udgivet bøgerne ’SLUK - kunsten at overleve i en digital verden’ samt ‘Offline’, som begge omhandler digitaliseringens påvirkning af mennesker. Han har tidligere været innovationschef ved Aleris-Hamlet Privathospitaler, men driver i dag konsulentvirksomheden sunddigital.dk.

     

Thomas Terney - Djøf

 

Thomas Terney

Thomas Terney er konsulent, forfatter og foredragsholder med speciale i kunstig intelligens. Tidligere har han været direktør for it-strategi og forretningsanalyse i Novozymes. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet og har desuden en ph.d. i datalogi derfra. Thomas Terney udgav i efteråret bogen 'Kampen om fremtiden – Forstå kunstig intelligens'.

     
 Thomas Bolander Techdk  

Thomas Bolander

Thomas Bolander, ph.d., er lektor ved DTU Compute, hvor han forsker i logik og kunstig intelligens. Hans forskning fokuserer primært på sociale aspekter af kunstig intelligens, altså hvordan vi gør fremtidens computere, smartphones og robotter socialt intelligente. Thomas er medlem af SIRI-kommissionen, i bestyrelsen for Matematikcenter og videnskabelig rådgiver for Science & Cocktails. Han er meget aktiv i den offentlige debat om kunstig intelligens både fra en teknisk og samfundsmæssig vinkel.

     
   

Marie Louise Gørvild

Marie Louise Gørvild er direktør for Danmarks største teknologifestival Techfestival, der undersøger de menneskelige aspekter af teknologi-udvikling, og hvert år samler over 16.000 deltagere. Hun er tidligere kommunikationsansvarlig hos Mandag Morgen og skribent for Altinget. Marie Louise Gørvild startede sit arbejdsliv i Californien, hvor hun var pressemedarbejder for San Franciscos borgmester, Gavin Newsom. Hun er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School.

     
   

Andreas Wester Juni

Andreas Wester Juni har i snart 20 år haft sin gang i både den offentlige og private sektor og har bl.a. været ansat i Finansministeriet, Boston Consulting Group, Qvartz og ReD Associates. Han har netop startet sit eget konsulentfirma. Her bruger han en kombination af sociologi og traditionel virksomhedsledelse til at rådgive virksomheder og offentlige myndigheder omkring strategi- og digitaliseringsprocesser. Andreas Wester Juni er udannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har derudover en MBA fra London Business School og en MA i Cultural Studies fra University of London.

     
   

Jacob Mchangama

Jacob Mchangama er direktør og stifter af Justitia. Han har tidligere været chefjurist i den liberale tænketank Cepos. Han er flittig deltager i debatten om borgeres frihedsrettigheder og forhold til staten. Jacob Mchangama er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har en master i Internationale menneskerettigheder fra European Inter-University Center.

     
   

Torben M. Andersen

Torben M. Andersen er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, han er formand for ATP’s bestyrelse, formand for Grønlands Økonomiske Råd og medlem af Economic Policy Council i Finland samt European Economic Advisory Group i München. Torben har tidligere været overvismand for Økonomisk Råd og formand for velfærdskommissionen. Han har en M.Sc. fra London School of Economics og blev i 1984 lic.oecon. fra Aarhus Universitet.

     

TechDK Kommissionen i pressen

Information:  Danmark er parat til at gå enegang mod Google, Facebook og Amazon. Bemærk at du skal have Information abonnement for at læse artiklen

Altinget:  Radikale klar til dansk enegang på tech-skat. Bemærk at du skal have Altinget abonnement for at læse artiklen

Berlingske: Djøf om techaflytning: Det kalder på politisk indgriben. Bemærk at du skal have Berlinske abonnement for at læse artiklen

K-News: TechDK Kommissionen er klar med første delrapport: Øget beskatning for tech-giganter, digital certificering og et opgør med overvågning 

Jyllands-Posten: Internettets giganter er blevet voksne - nu må de tage det voksne ansvar

Jyllands-Posten: Djøf-kommission: Nyt tilsyn skal tøjle techgiganter

Djøfbladet: Kommission: Danmark skal være foregangsland i etik på internettet

Fagbladet 3F: Kommission om app-virksomheder: Anbefaler feriepenge og pension til løstansatte

Politiken: Stine Bosse blev chokeret over det, hun mødte i Silicon Valley: Det var som at gå rundt i Disneyland. Der var tøjdyr og slik, men ingen løsninger på problemerne. Bemærk at du skal have Politiken abonnement for at læse artiklen

Politiken: Det er et vanvittig vigtigt og godt gennemarbejdet forslag:  Sådan skal Facebook, Google og de andre techgiganter tæmmes 

Børsen: Samfund før teknologi (blog) 

Djøf: Ny kommission tager livtag med tech-giganterne

Politiken: 'Der er en mørk side': Djøf vil stække Google og Facebook og styrke borgerne 

Politiken: Stine Bosse i opgør med techgiganterne: 'Det politiske mod afgør, hvilken verdensorden vi går i møde' Bemærk at du skal have Politiken abonnement for at læse artiklen

Politiken: Danmark vågner langt om længe fra den digitale tornerosesøvn Bemærk at du skal have Politiken abonnement for at læse artiklen

Altinget: Djøf nedsætter tech-kommission med Stine Bosse i front

Djøfbladet: Mød de 18 medlemmer af Djøfs nye techkommission 

Djøfbladet: Vi har frihed til at komme med lidt vilde ting

Altinget: Djøf: Vestager er Europas digitale zar, der skal kæmpe for borgerne