]]>

Djøf

Djøfs TechDK Kommission - Samfund før teknologi

Hvordan udfordrer ny teknologi vores demokrati, økonomi og kultur? Her kan du følge Djøfs TechDK Kommissionens arbejde med at udvikle anbefalinger til hvordan vi tøjler den ny teknologi og møde kommissionens medlemmer.

Den teknologiske udvikling rejser nogle etiske og moralske dilemmaer, man ikke kan programmere sig ud af. Der er brug for en debat om, hvordan vi håndterer teknologien ledelsesmæssigt, politisk, samfundsmæssigt og som enkeltpersoner. Her er det vigtigt, at også folk med en samfundsvidenskabelig, humanistisk og kulturel baggrund deltager. Derfor er det velkomment, at Djøf har taget initiativ til kommissionen, så vi kan få løftet debatten.
Stine Bosse TechDK kommissionen
Stine Bosse, formand for TechDK Kommissionen

Hvorfor en tech-kommission?

Der er brug for en grundig debat om, hvordan vi kan koble vores grundlæggende samfundsværdier med tech-verdenens fremskridt og muligheder. Derfor har Djøf nedsat TechDK Kommissionen, som arbejder med at formulere strategier for, hvordan vi kan regulere og videreudvikle teknologierne til at skabe et samfund i balance. 

Vi tror grundlæggende på fremskridt og forandring – også med teknologi som motor. Men den nye tech-verden har imidlertid også bristet mange håb. Vi står i dag over for en demokratisk samtale, der ofte er opsplittet i ekkokamre. Vi står over for voksende global økonomisk ulighed. Og vi står over for et hverdagsliv, hvor mange bliver afhængige, syge eller deprimerede af de nye teknologier. Der er et fællestræk ved flere af de nuværende udfordringer i Danmark: De er skabt af teknologi som vi kun har begrænset forståelse af og kontrol med. Det er en uholdbar situation. Ikke mindst fordi vi baserer vores samfund på teknologier, som sjældent har øje for brede demokratiske principper som sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder og retssikkerhed.

TechDK tilsigter at komme med løsningsforslag på eksisterende problemer på kort sigt og forebygge problemer skabt af ny teknologi på langt sigt. Kommissionen kommer derfor med anbefalinger for både nutid og fremtid: 

  • Kommissionen kommer med konkrete forslag til, hvordan vi regulerer og videreudvikler eksisterende teknologi til at skabe et samfund i balance
  • Kommissionen udvikler forslag til, hvordan vi som samfund skal forholde os til pt. uforudsigelig og endda ukendt teknologi, således at det er samfundet der tager kontrollen over teknologien fra start

TechDK har i sit første år arbejdet med tre temaer:

  • Demokratisk sammenhæng
  • Økonomisk sammenhæng
  • Kulturel sammenhæng
Det er mundet ud i tre rapporter med anbefalinger, som kan hentes nedenfor.

I 2020-21 laver TechDK fire tematiske nedslag, hvor tech-tankerne er koblet med andre samfundsrelevante områder, fx uddannelse og sundhed.

Djøfs TechDK Kommisionens publikationer

Hvordan skal digitaliseringen påvirke vores tilværelse, vores arbejdsliv, sociale relationer og samfundets bærende institutioner? Disse spørgsmål sætter rammen for den debat, TechDK ønsker at skabe. For alt imens vi kender teknologiens mange goder: vækst, viden og valgmuligheder, bliver vi også nødt til at forholde os til teknologiens skyggesider, som står uløste hen.

TechDK kommer med konkrete forslag til, hvordan vi forener vores samfundsværdier med den ny teknologi. I rapporter og analyser behandler TechDK ny teknologis påvirkning af vores samfundsøkonomi, demokrati og kultur. Og så er der også noget om corona. Vi håber, at du vil læse med.

Rapporter 2019/2020

Analyser 2020/2021

Relaterede analyser

Techskat i EU's medlemslande

Hvordan arbejder kommissionen?

Se TechDK Kommissionens næstformand, Thomas Høgenhaven, forklare hvordan kommissionen arbejder med tech-dagsordenen for at sikre at arbejdet resulterer i konkrete anbefalinger.

Den teknologiske udvikling buldrer derud af med en voldsom styrke og indgriben på job og samfund på alle niveauer, som de færreste nok havde forestillet sig for blot få år siden. Det giver nogle enorme muligheder og perspektiver. Men der mangler en demokratisk debat om, hvilket samfund vi ønsker. Skal teknologien styre samfundsudviklingen - eller skal vi sætte samfundshensyn før teknologierne.
Henrik Funder
Henrik Funder, formand for Djøf Privat

Stine Bosse,
formand

Stine Bosse

Stine Bosse er bestyrelsesmedlem i Allianz, et af verdens største forsikringsselskaber, bestyrelsesformand i BankNordik, TeleGreenland og NunaOil. Frivilligt arbejder hun som formand i Europabevægelsen og PlanBørnefonden. Derudover er hun formand for TechDK. Stine Bosse har været bestyrelsesmedlem i Nordea, Grundfos og indtil 2018 i TDC og i 2011 stoppede hun som CEO i Tryg efter 23 år i selskabet.

Thomas Høgenhaven,
næstformand

Thomas Hoegenhaven

Thomas Høgenhaven er iværksætter og forfatter og har bl.a. været med til at bygge virksomheden Better Collective, der udvikler sociale platforme inden for betting og online-computerspil. Han er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har en ph.d. fra CBS om deltagelse i digitale fællesskaber. Thomas Høgenhaven er også forfatter til bøgerne 'Inbound Marketing and SEO: Insights from the Moz Blog' samt 'Når internettet har magten' om offentlige hjemmesider.

Lea Korsgaard,
medlem

Lea Korsgaard TechDk

Lea Korsgaard er medstifter af netmediet Zetland. Hun har en baggrund som journalist på Politiken og Berlingske, og hun har skrevet flere bøger. Senest en mini-bog om debat på internettet: 'Den, der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder’. Lea Korsgaard er uddannet journalist ved Syddansk Universitet og har en master i sociologi fra The New School i New York.

Henrik Funder,
medlem

Henrik Funder formand Djøf privat

Henrik Funder er formand for Djøf Privat, som tæller 25.000 medlemmer. Han er salgsdirektør i Novozymes og har tidligere haft forskellige ledende stillinger i den globale fødevarekoncern Unilever, og senest har han været marketingdirektør i Globus Wine. Henrik Funder er cand. merc. i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School.

Stine Carsten Kendal,
medlem

Stine Carsten Kendal

Stine Carsten Kendal er adm. direktør for Dagbladet Information og har tidligere arbejdet som analytiker, journalist, rådgiver og direktør i forskellige medievirksomheder, rådgivningsfirmaer og tænketanke. Hun har dybdegående viden om medieudvikling, medieproduktion og strategiske partnerskaber.

Philipp Schröder,
medlem

Philipp Schroder

Philipp Schröder er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og hans forskningsinteresser ligger i international økonomi, industriel økonomi, europæisk økonomi og offentlig økonomi. Han er desuden Director for Firms and Industry Dynamics (FIND) Research Centre på Aarhus Universitet og har en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet

Mikkel Flyverbom,
medlem

Mikkel Flyverbom

Mikkel Flyverbom er professor i kommunikation og digitale forandringer på Copenhagen Business School, hvor han også leder forskningsplatformen Transformations: Technology, Data and Knowledge in the Digital Age. Han har en kandidatgrad fra New School for Social Research i New York, en ph.d.-grad fra Copenhagen Business School og er Research Fellow ved Centre for Information Technology and Society at University of California, Santa Barbara.

Vincent F. Hendricks,
medlem

Vincent F. Hendricks

Vincent F. Hendricks er grundlægger og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS), og forfatter til en række bøger, bl.a. ’Spræng boblen’ og medforfatter til ’Fake News’. Han er uddannet dr.phil. fra Aalborg Universitet og ph.d. fra Københavns Universitet.

Camilla Mehlsen,
medlem

Camilla Mehlsen

Camilla Mehlsen er digital medieekspert hos Børns Vilkår og selvstændig medieforsker med fokus på digital adfærd. Hun er foredragsholder og forfatter til en række bøger om digitalisering, bl.a. ‘Homo Futura’, ‘Hvordan bliver vi digitalt dannede?’ og ’Teknologiens testpiloter’, samt forfatter til rapporten ‘Influencere — de nye unge mediehuse’ fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter, Syddansk Universitet. Uddannet cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet.

Imran Rashid,
medlem

Imram Rashid

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, og har udgivet bøgerne ’SLUK - kunsten at overleve i en digital verden’ samt ‘Offline’, som begge omhandler digitaliseringens påvirkning af mennesker. Han har tidligere været innovationschef ved Aleris-Hamlet Privathospitaler, men driver i dag konsulentvirksomheden sunddigital.dk.

Thomas Terney,
medlem

Thomas Terney - Djøf

Thomas Terney er konsulent, forfatter og foredragsholder med speciale i kunstig intelligens. Tidligere har han været direktør for it-strategi og forretningsanalyse i Novozymes. Han er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet og har desuden en ph.d. i datalogi derfra. Thomas Terney udgav i efteråret bogen 'Kampen om fremtiden – Forstå kunstig intelligens'.

Thomas Bolander,
medlem

Thomas Bolander Techdk

Thomas Bolander, ph.d., er lektor ved DTU Compute, hvor han forsker i logik og kunstig intelligens. Hans forskning fokuserer primært på sociale aspekter af kunstig intelligens, altså hvordan vi gør fremtidens computere, smartphones og robotter socialt intelligente. Thomas er medlem af SIRI-kommissionen, i bestyrelsen for Matematikcenter og videnskabelig rådgiver for Science & Cocktails. Han er meget aktiv i den offentlige debat om kunstig intelligens både fra en teknisk og samfundsmæssig vinkel.

Marie Louise Gørvild,
medlem

Marie Louise Gørvild

Marie Louise Gørvild er vicedirektør for Digital Hub Denmark samt stiftende medlem, og tidl. direktør, af Danmarks største teknologifestival, Techfestival. Marie Louise er en ivrig iagttager af teknologiudviklingen og digitaliseringens betydning for vores kultur og fællesskaber. Marie Louise startede sit arbejdsliv i Silicon Valley, hvor hun bl.a. fungerede som pressemedarbejder for San Franciscos borgmester, Gavin Newsom. Hun er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School.

Andreas Wester Juni,
medlem

TechDK - Djøf

Andreas Wester Juni har i snart 20 år haft sin gang i både den offentlige og private sektor og har bl.a. været ansat i Finansministeriet, Boston Consulting Group, Qvartz og ReD Associates. Han har netop startet sit eget konsulentfirma. Her bruger han en kombination af sociologi og traditionel virksomhedsledelse til at rådgive virksomheder og offentlige myndigheder omkring strategi- og digitaliseringsprocesser. Andreas Wester Juni er udannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har derudover en MBA fra London Business School og en MA i Cultural Studies fra University of London.

Jacob Mchangama,
medlem

TechDK - Djøf

Jacob Mchangama er direktør og stifter af Justitia. Han har tidligere været chefjurist i den liberale tænketank Cepos. Han er flittig deltager i debatten om borgeres frihedsrettigheder og forhold til staten. Jacob Mchangama er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har en master i Internationale menneskerettigheder fra European Inter-University Center.

Djøfs TechDK Kommission i pressen

Information: Overdødelighed og fejlmedicinering: Sundhedsteknologi bør testes som medicin, lyder anbefaling 19. april 2021

Ing / Techmanagement: Automatisering af arbejdsopgaver stiller nye krav til ledelsen den 12. april 2021

P1 Morgen: Stine Bosse om tech-giganters medansvar og behovet for lovgivning ved online krænkelser og deling af nøgenbilleder på nettet den 12. april 2021 (02:35:41)

TV2 News: Formand Stine Bosse var i TV2 News og talte om krænkelser af børn via internettet og fremlagde kommissionens forslag om en digital børnelov. 22. marts 2021

TV2 News: Formand Stine Bosse var i TV2 News og talte om coronapas den 12. marts 2021

Politiken: Amerikanske techgiganter sætter sig tungt på danske uddannelser 14. december 2020 (For abonnenter)

Djøfbladet: Studerende og eksperter: Online-undervisning skal begrænses 14. december 2020

Berlingske: Stine Bosse med klar appel til børnenes statsminister: Vi skal have en lov om digital børnebeskyttelse 20. juni 2020

Altinget: Aktører: Politikere skal kunne trække på en teknologivurderingsenhed 13. maj 2020

Politiken: Stine Bosse: Vi må ikke blive så bange, at vi ikke tør tale om overvågningens bagsider 16. april 2020

Fyens Stifttidende: Debat: Milliard-bøder er et rap over nallerne for tech-giganter 29. januar 2020

Altinget: Djøf-kommission vil have nye regler for it-udbud. 24. januar 2020. (For abonnenter)

Berlingske: Dansk topchef med opsang til den globale techindustri 23. januar 2020

TV2: Facebook bakker op om at begrænse politisk reklame på sociale medier 17. januar 2020

TV2: Kommission vil have opgør med politisk reklame på sociale medier 17. januar 2020

ITwatch: Kommission: Grov overtrædelse af databeskyttelsen skal udløse fængsel 17. januar 2020 (For abonnenter)

Djøfbladet: Lovgivning skal bremse algoritmernes magt 17. januar 2020

DR P1: Radioavisen kl. 07.00 og 08.00 17. januar 2020

Computerworld: Dansk tænketank: Overtrædelse af databeskyttelses-regler skal kunne sende dig flere år i fængsel 17. januar 2020

Berlingske: Det kan true virksomheders overlevelse: Skrap kurs over for techgiganter får blandet modtagelse 17. januar 2020

Berlingske: Danske eksperter: Bøder er ikke nok. Techchefer, der hacker vores demokrati skal i fængsel 16. januar 2020

Mediawatch: Stine Bosse - Techgiganterne bør også betale til statskassen 22. oktober 2019

Altinget: Stine Bosse: Sæt skattejagten ind på techgiganterne 21. oktober 2019

Altinget: Djøf: Vestager er Europas digitale zar, der skal kæmpe for borgerne 9. oktober 2019

Information:  Danmark er parat til at gå enegang mod Google, Facebook og Amazon. 2. september 2019

Berlingske: Djøf om techaflytning: Det kalder på politisk indgriben. 20. august 2019 (For abonnenter)

Altinget:  Radikale klar til dansk enegang på tech-skat. 16. august 2019 (For abonnenter)

Danmarks Biblioteksforening: Don’t take it personal 5: Privacy and information in an algorithmic age 13. august 2019

Jyllands-Posten: Internettets giganter er blevet voksne - nu må de tage det voksne ansvar 30. juni 2019

K-News: TechDK Kommissionen er klar med første delrapport: Øget beskatning for tech-giganter, digital certificering og et opgør med overvågning 24. juni 2019

Djøfbladet: Kommission: Danmark skal være foregangsland i etik på internettet 21. juni 2019

Fagbladet 3F: Kommission om app-virksomheder: Anbefaler feriepenge og pension til løstansatte 21. juni 2019

Politiken: Stine Bosse blev chokeret over det, hun mødte i Silicon Valley: Det var som at gå rundt i Disneyland. Der var tøjdyr og slik, men ingen løsninger på problemerne. 21. juni 2019 (For abonnenter)

Jyllands-Posten: Djøf-kommission: Nyt tilsyn skal tøjle techgiganter 20. juni 2019

Politiken: Det er et vanvittig vigtigt og godt gennemarbejdet forslag:  Sådan skal Facebook, Google og de andre techgiganter tæmmes  20. juni 2019

Djøfbladet: Vi har frihed til at komme med lidt vilde ting 20. februar 2019

Djøfbladet: Mød de 18 medlemmer af Djøfs nye techkommission 17. januar 2019

Politiken: Stine Bosse i opgør med techgiganterne: 'Det politiske mod afgør, hvilken verdensorden vi går i møde' 10. januar 2019 (For abonnenter)

Altinget: Djøf nedsætter tech-kommission med Stine Bosse i front 10. januar 2019

Politiken: Danmark vågner langt om længe fra den digitale tornerosesøvn 10. januar 2019 (For abonnenter)

Djøf: Ny kommission tager livtag med tech-giganterne 10. januar 2019

Politiken: 'Der er en mørk side': Djøf vil stække Google og Facebook og styrke borgerne 9. januar 2019

 

 

Kontakt

Spørgsmål vedrørende Djøfs TechDK Kommission rettes til politisk chefrådgiver i Djøf Astrid Gufler [agu@djoef.dk]