]]>

Rammen for de regionale chefers løn- og ansættelsesvilkår er fornyet

Der er den 20. februar 2021 indgået forlig om en fornyelse af de regionale overenskomster og aftaler for perioden 2021 – 2024. Forliget er indgået mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingerne har været præget af sundhedskrisen og de økonomisk usikre tider, den har medført.

20.02.2021

Det regionale forlig er alene en overordnet ramme, som åbner slutforhandlingerne for de enkelte overenskomster og aftaler blandt andet for ledere ansat på akademikeroverenskomsten og chefer ansat efter de regionale chef- og kontraktrammeaftaler.

Disse forhandlinger forventes afsluttet i løbet af de kommende uger. 

Med forliget mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet er der aftalt generelle lønstigninger på 5,02% i overenskomstperioden. Desuden videreføres den regionale reguleringsordning. Det betyder, at der også fremover er sikret parallelitet mellem det private og offentlige arbejdsmarked.

Endvidere er det aftalt, at der frem mod 2024 skal udvikles og etableres en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. 

Endelig så etableres der et fælles projekt mellem overenskomstparterne om det digitale arbejdsliv i regionerne, hvor potentialet i den digitale udvikling skal veksles til fordele for patienter og de regionale ansatte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til overenskomstresultatet, er du velkommen til at kontakte Djøf.

 

Se hele forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner

Flere nyheder om OK21

Fint forlig for de kommunale chefer med pensions-perspektiver

Der er den 28. februar 2021 indgået forlig med Kommunernes Landsforening om de vilkår, der de næste 3 år er gældende for chefer og direktører i kommunerne. Her er en gennemgang af de nye vilkår for de kommunale chefer og direktører og det generelle forlig, der blev indgået den 15. februar 2021 for kommunerne.

AC-forlig i kommunerne – gode resultater, der kan bygges videre på

Forhandlingerne om den akademiske overenskomst i kommunerne er nu afsluttet med et fornuftigt resultat. Her kan du i korte træk orientere dig i de specifikke forbedringer, der er aftalt for akademikerne i kommunerne.

AC-forlig i regionerne – forhandlingerne godt i mål

Så er vi helt i mål med forhandlingerne på det regionale område. I dag er der indgået aftale om de særlige vilkår for den akademiske overenskomst.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.