]]>

Djøf

OK21 - følg med i forhandlingerne

OK21 - følg med i forhandlingerne for stat, kommuner og regioner. Vi opdaterer, når der er nyt med betydning for akademikerne, og vi giver dig et overblik over hele processen.

Nyheder om OK21

Fint forlig for de kommunale chefer med pensions-perspektiver

Der er den 28. februar 2021 indgået forlig med Kommunernes Landsforening om de vilkår, der de næste 3 år er gældende for chefer og direktører i kommunerne. Her er en gennemgang af de nye vilkår for de kommunale chefer og direktører og det generelle forlig, der blev indgået den 15. februar 2021 for kommunerne.

AC-forlig i kommunerne – gode resultater, der kan bygges videre på

Forhandlingerne om den akademiske overenskomst i kommunerne er nu afsluttet med et fornuftigt resultat. Her kan du i korte træk orientere dig i de specifikke forbedringer, der er aftalt for akademikerne i kommunerne.

AC-forlig i regionerne – forhandlingerne godt i mål

Så er vi helt i mål med forhandlingerne på det regionale område. I dag er der indgået aftale om de særlige vilkår for den akademiske overenskomst.

Spørg os om OK21


Djøferne er hver dag med til at skabe verdens bedste offentlige sektor. Jeg vil gøre mit til, at deres overenskomster afspejler lige netop det.
Sara Vergo
Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig

Danmarks håndtering af corona har vist værdien af dygtige offentlige chefer. Det skal naturligvis også afspejle sig i deres løn- og ansættelsesvilkår.
Hanne Fugl Eskjær
Hanne Fugl Eskjær, formand for Offentlige Chefer i Djøf

Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Oversigt over OK21-processen

OK21 begyndte allerede i starten af 2020. Her er et overblik over forløbet fra start til slut.

Februar 2020

Ca. 35.500 medlemmer med jobs i det offentlige foreslår krav til forhandlingerne. Der er inspiration at hente i oplægget fra Djøf Offentligs bestyrelse.

April 2020

Djøf Offentligs repræsentantskab behandler og godkender den pakke med krav, vi mener skal med til forhandlingsbordet.

September 2020

Fra september til oktober behandler Akademikerne forslag til krav fra de akademiske fagforbund og formulerer vores samlede forhandlingsoplæg.

December 2020

Fra december 2020 til februar 2021 er der forhandlinger med arbejdsgiverne. Forhandlingerne forventes afsluttet ultimo februar.

Marts 2021

Forhandlingsresultatet sendes til afstemning hos medlemmer af Djøf Offentlig sidst i marts.