Djøf

Hvordan er forløbet i OK21?

Når medlemmerne har givet deres input til overenskomstforhandlingerne, koordinerer og prioriterer organisationerne deres krav, inden man sætter sig til forhandlingsbordet. Resultatet af forhandlingerne kommer til afstemning hos medlemmerne.

OK21 og coronasituationen

Djøf Offentligs repræsentantskab godkendte den 24. april 2020 den samlede kravspakke til OK21, så vi er klar til den videre proces. Meget tyder dog på, at vi ser ind i et helt nyt OK21-set up som følge af de seneste måneders sundhedskrise og den økonomiske situation, der følger bagefter. Lige nu er situationen uafklaret, men vi arbejder på at finde den bedst mulige løsning, så alle de vigtige temaer, som I har været med til at give input til, ikke drukner i eftervirkningerne af coronakrisen.

Faserne i OK21

OK21 begynder faktisk allerede i starten af 2020. Her er et overblik over forløbet fra start til slut.

Februar 2020

Ca. 35.500 medlemmer med job i det offentlige foreslår krav til forhandlingerne. Der er inspiration at hente i oplægget fra Djøf Offentligs bestyrelse.

April 2020

Djøf Offentligs repræsentantskab behandler og godkender den pakke med krav, vi mener skal med til forhandlingsbordet.

August 2020

Fra august til oktober behandler Akademikerne forslag til krav fra de akademiske fagforbund og formulerer vores samlede forhandlingsoplæg.

December 2020

Fra december 2020 til februar 2021 er der forhandlinger med arbejdsgiverne. Forhandlingerne forventes afsluttet ultimo februar.

Marts 2021

Forhandlingsresultatet sendes til afstemning hos medlemmer af Djøf Offentlig sidst i marts.

Spørgsmål til OK21?

Har du spørgsmål om OK21, er du velkommen til at skrive til os på dk¤djoef¤ok21.