Styrk den lokale løndannelse

Interview med Anders Knudsen om løn.

Hvad vil du helst have forbedret ved OK18? 

Der er ingen tvivl om, at lønnen for mig er et højt prioriteret emne ved overenskomstforhandlingerne.

Selvom jeg må erkende, at de centralt forhandlede procentsatser er det første jeg kigger efter, når et resultat lander, er der også andre elementer omkring lønnen, jeg synes, fortjener fokus.

Som tillidsrepræsentant i det offentlige har jeg i forhandlingssituationer oplevet, hvordan den lokale løndannelse ikke alle steder fungerer optimalt, så forbedringer på det område står også højt på min personlige ønskeliste.

Hvorfor er det vigtigt?

Fordi det i sidste ende er lønnen, der er det håndgribelige udbytte af indsatsen på jobbet. Og fordi de centralt forhandlede lønstigninger giver os et fælles værn for reallønnen i trange tider. Forhåbentlig giver det også en fælles andel af gevinsten, når vi som samfund bliver rigere – uanset om din konkrete arbejdssituation giver dig mulighed for at hente yderligere lokale tillæg.

Jeg synes ikke, at man skal være blind for, at de tillæg, der aftales lokalt på arbejdspladsen, ikke kun er kroner og ører på lønsedlen. De tjener i høj grad også som anerkendelse for det arbejde, du leverer, og virker som en motivationsfaktor.

Hvad vil det betyde for dig i din hverdag?

Lønniveauet er selvfølgeligt vigtigt i en hverdag, hvor regninger skal betales – og så er der en tryghed i at vide, at vi i Djøf og AC i fællesskab arbejder for at sikre rimelige lønforhold for alle vores medlemmer.