Status og scenarier

Endnu en lang dag i Forligsinstitutionen uden meldinger om fremdrift.

I går onsdag den 11. april var parterne på det kommunale område som bekendt til møde i Forligsinstitutionen. Det blev en lang dag, og efter ca. 14 timer gik man hver til sit uden aftale. De kommunale forhandlinger fortsætter på søndag.

I dag er det forhandlerne på det regionale område, der er til møde i Forligsinstitutionen – de mødtes kl. 14.

Det statslige område er indkaldt til på lørdag.

De næste dage ser derfor ud til at blive helt afgørende for, om der kommer strejke/lockout.

Scenarier

Med udgangspunkt i hvor vi står i dag, er der tre scenarier, der i hovedtræk er:

  1. Der indgås forlig eller forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag. Et mæglingsforslag skal sendes til afstemning i organisationerne efter forligsmandslovens særlige regler. Hvis mæglingsforslaget forkastes ved afstemningen, kan strejke/lockout starte på femtedagen.
  2. Forhandlingerne bryder sammen, og forligsmanden meddeler, at forhandlingerne er definitivt afsluttet. Strejke og lockout kan da starte på femtedagen herefter.
  3. Forligsmanden beslutter at benytte sig af muligheden for at udsætte de varslede arbejdsstandsninger i yderligere indtil 2 uger. Forligsmanden meddeler, hvornår strejke/lockout kan træde i kraft. Der er herefter ikke flere muligheder for udsættelse. Forligsmanden kan i løbet af de 2 uger beslutte at afbryde udsættelsen, og erklære forhandlingerne definitivt afsluttet, og strejke/lockout kan træde i kraft.
missing

Støt op

Opbakningen til forhandlerne er fortsat helt afgørende. Som det fremgår ovenfor, er vi er ikke i mål endnu. Her ved OK18 er det ikke mindst, hvad der sker uden for forhandlingslokalerne, der afgør udfald og resultat.

Se på Danmarkskortet, hvor og hvornår der er konfliktaktiviteter, du kan deltage i.

Flere nyheder om OK18

Forhandlingsresultatet er godkendt

Klart ja til resultatet. Nye overenskomster for perioden 2018-2021 kommer efter sommerferien.

En chefkonsulent hedder fortsat chefkonsulent i staten

Parterne har aftalt at ændre forhandlingsresultatet, så den nye titel som seniorkonsulent fjernes.

Enstemmigt repræsentantskab anbefaler et "ja" til OK18-resultatet

Djøf Offentligs repræsentantskab er enig med bestyrelsen i at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet.

Abonnér på nyheder

Få besked, når der er en nyhed om OK18.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.