Staten varsler lockout

Lockouten træder i kraft den 10. april 2018.

07.03.2018

Den 7. marts har Innovationsminister Sophie Løhde afsendt varsel om lockout på en stor del af statens arbejdspladser, i alt 120.000 statslige medarbejdere vil være omfattet.

Du vil finde listen over de varslede arbejdsplader her, lige så snart Djøf har modtaget den.

Lockouten betyder, at rigtig mange flere af Djøfs medlemmer vil blive ramt af den konflikt, der er mellem Finansministeriet og de statslige organisationer, om fornyelse af overenskomsterne for de næste tre år.

Formand for Djøfs offentligt ansatte Sara Vergo udtaler:
”En lockout er et legitimt fagligt skridt fra de statslige arbejdsgiverne i en faglig konflikt. Men vi må konstatere, at det er en aggressiv optrapning fra Sophie Løhdes side. Vi håber ikke, at lockoutvarslet er et signal om, at arbejdsgiverne har opgivet at finde en forhandlingsløsning med hjælp fra Forligsinstitutionen. Det er vores klare prioritet at finde en løsning, inden en konflikt bryder ud.”

Hvorfor konflikt?

De faglige organisationer er gået til forhandlingerne med en forventning om et resultat, der matcher den private lønudvikling. Økonomiministeriet har vurderet, at den private lønudvikling de kommende tre år vil ligge på 8,6%.

De offentligt ansatte skal have del i det opsving, som samfundet nu igen oplever efter en række magre år, og vi vil ikke acceptere, at vores krav om forbedringer skal modsvares af forringelser.

Hertil kommer, at Finansministeriet prøver at fratage medarbejderne retten til den betalte spisepause. Det svarer i praksis til, at de kan sætte arbejdstiden op med 2,5 timer om ugen - uden at betale for det. Eller til at skære budgettet med 7,2% på alle statslige arbejdspladser.

Vi bidrager gerne - også gennem overenskomsterne - til at skabe gode og velfungerende arbejdspladser i staten nu og i fremtiden.

Arbejdsgiverne synes ikke, at vi leverer nok ved forhandlingsbordet. Men det er jo ikke der, vi leverer! Det gør vi hver eneste time på statens arbejdspladser, hvor vores medlemmer sikrer en velfungerende, kompetent og produktiv statslig sektor med deres arbejdskraft.

Forligsinstitutionen

Vi håber fortsat, at det kan lykkes at finde en forhandlingsmæssig løsning inden en konflikt bryder ud. De første møder har allerede været afholdt i Forligsinstitutionen, men der er tavshedspligt om forhandlingerne her, så vi kan ikke oplyse, hvad der er sket under møderne.

Hvad sker der nu?

Djøf sender mail til alle medlemmer på de lockoutvarslede arbejdspladser og til alle statslige tillidsrepræsentanter.

Læs mere om, hvilke vilkår der gælder under en konflikt

Eller ring til os på telefonnummer 33 95 97 00 – vi er ved telefonerne mellem kl. 9 og 16.

Flere nyheder om OK18

En chefkonsulent hedder fortsat chefkonsulent i staten

Parterne har aftalt at ændre forhandlingsresultatet, så den nye titel som seniorkonsulent fjernes.

Enstemmigt repræsentantskab anbefaler et "ja" til OK18-resultatet

Djøf Offentligs repræsentantskab er enig med bestyrelsen i at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet.

Overblik over OK18-resultaterne

Forhandlingsresultaterne fylder mange sider, og der er mange bilag. Få et overblik over resultaterne i Djøfs tekniske gennemgang og læs mere om processen med urafstemning.

Abonnér på nyheder

Få besked, når der er en nyhed om OK18.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.