Krav for chefer i staten udvekslet

Finansministeriet og lønmodtagerorganisationerne har udvekslet krav 15. december.

15.12.2017

OK18 er skudt i gang, og kravene er nu udvekslet på det statslige område. Det gælder både kravene for medarbejdere og chefer.

Hvem forhandler

Forhandlingerne foregår med Finansministeriet. Det er innovationsminister Sophie Løhde, der leder forhandlingerne for Finansministeriet.

På lønmodtagerside er det Flemming Vinther fra CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) og Lars Qvistgaard fra Akademikerne, der er forhandlingsledere.

Første møde

Det første forhandlingsmøde mellem Sophie Løhde og CFU afholdes den 19. december og senere starter forhandlingerne om AC-overenskomsten.

Dagsordenen for de første forhandlingsmøder er en præsentation af kravene fra begge sider.

Finansministeriets krav

Finansministeriet fremsætter krav om, at overenskomsterne fornys på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau. Herunder stiller de krav om, at et påstået løngab i forhold til den private sektor lukkes. Desuden har Finansministeriet blandt andet krav om, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne bliver lagt ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads.

Af særlig interesse for chefer stiller Finansministeriet krav om et nyt ansættelsesgrundlag for ledere ved en række undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, ændring af åremålsaftalen, ændring og udvidelse af kontraktrammeaftalen samt ændring af aftale om senior- og fratrædelsesordninger. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad kravene nærmere indeholder. Præsentation og uddybning af kravene sker på det første forhandlingsmøde.

Finansministeriets krav til CFU

Finansministeriets krav til Akademikerne

Organisationernes krav

Fra organisationernes side er der krav om generelle, procentuelle lønstigninger og videreførelse af en reguleringsordning. Der er også krav med om eksplicitering af den betalte frokost og etablering af en model med fritvalg mellem løn, pension og frihed.

Herudover er der krav om ophævelse af cheflønspuljebegrænsningen og forhøjelse af cheflønspuljen for dommere, forbedring af åremålsaftalen, harmonisering af opsigelses- og fratrædelsesvilkår for chefer, der ikke er omfattet af rammeaftale om kontraktansættelse samt bedre seniorvilkår. 

CFUs krav til Finansministeriet 

Akademikernes krav til Finansministeriet

Flere nyheder om OK18

Forhandlingsresultatet er godkendt

Klart ja til resultatet. Nye overenskomster for perioden 2018-2021 kommer efter sommerferien.

En chefkonsulent hedder fortsat chefkonsulent i staten

Parterne har aftalt at ændre forhandlingsresultatet, så den nye titel som seniorkonsulent fjernes.

Enstemmigt repræsentantskab anbefaler et "ja" til OK18-resultatet

Djøf Offentligs repræsentantskab er enig med bestyrelsen i at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet.

Abonnér på nyheder

Få besked, når der er en nyhed om OK18.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.