Konfliktlån - hvad er det?

Repræsentantskabet i Djøf har mandag den 29. januar 2018 med stort flertal besluttet, at det skal være muligt at yde økonomisk hjælp under en konflikt som konfliktlån.

31.01.2018

Forhandlingerne er lige nu i fuld gang, og vi arbejder mod at nå til enighed om et tilfredsstillende resultat, men det kan ikke udelukkes, at parterne ikke kan opnå enighed om et resultat ved OK18.

Hvis det kommer til et forhandlingssammenbrud, og der varsles strejke og/eller lockout fra arbejdsgiverne, vil de medlemmer, der er omfattet af konflikten, ikke få løn, så længe konflikten løber.

Djøfs øverste myndighed, Repræsentantskabet, har nu besluttet at ændre vedtægterne, så der er mulighed for, at den økonomiske hjælp under en konflikt kan have form af et konfliktlån, som medlemmerne får tilbudt at optage.

Konfliktlån – bedre og billigere

Uanset hvordan den økonomiske bistand ydes til medlemmerne under en konflikt, vil det koste alle medlemmerne at opbygge konfliktfonden bagefter.

Ved et konfliktlån vil trækket på konfliktfonden være mindre, ja faktisk vil en konflikt kunne løbe mere end dobbelt så lang tid, end hvis der ydes konfliktunderstøttelse som skattepligtig indkomst. Og det kan vise sig at få stor betydning.

Det beløb, der bliver trukket på Djøfs fonde ved konfliktunderstøttelse, svarer i runde tal til fx bruttolønnen, og er dermed større end det beløb, der trækkes ved lånemodellen, som typisk kunne svare til nettolønnen. Derfor skal der samlet set betales mindre tilbage ved lånemodellen og dermed også mindre pr. enkelt medlem.

Efter konflikten

Efter konflikten får de konfliktende medlemmer nedsat deres kontingent til Djøf i den periode, de tilbagebetaler lånet.

Behovet for opbygning af fondene ved hjælp af forhøjet konfliktkontingent efter konflikten bliver mindre for det enkelte medlem ved lånemodellen, og det sikres samtidig, at alle medlemmer, der har fået støtte under konflikten, bidrager til at genoprette konfliktfondene.

Mange spørgsmål skal afklares

Ændringerne i Djøfs vedtægter har nu givet mulighed for at yde konfliktlån, men beslutningen om modellen for den økonomiske hjælp og hvor meget medlemmerne skal kunne låne træffes senere – i Akademikernes bestyrelse og i Djøfs bestyrelse. Mange spørgsmål skal stadig afklares, og derfor vil der blive arbejdet videre med modellen i de kommende uger. Så vi er klar, hvis forhandlingerne skulle bryde sammen, og en konflikt bliver en realitet.  

Læs mere om OK18

Flere nyheder om OK18

Forhandlingsresultatet er godkendt

Klart ja til resultatet. Nye overenskomster for perioden 2018-2021 kommer efter sommerferien.

En chefkonsulent hedder fortsat chefkonsulent i staten

Parterne har aftalt at ændre forhandlingsresultatet, så den nye titel som seniorkonsulent fjernes.

Enstemmigt repræsentantskab anbefaler et "ja" til OK18-resultatet

Djøf Offentligs repræsentantskab er enig med bestyrelsen i at anbefale medlemmerne at stemme ja til OK18-resultatet.

Abonnér på nyheder

Få besked, når der er en nyhed om OK18.

 

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.