Bedre vilkår ved flytninger

Interview med Babette Bentley om mobilitet.

Hvad vil du helst have forbedret ved OK18?

Jeg er en af de embedsmænd, der har været berørt af udflytningen af statslige arbejdspladser. Jeg har været ansat i Natur- og Miljøklagenævnet, fra jeg blev færdig på universitet i 2003 til maj 2017, hvor jeg modvilligt forlod klagenævnet, pga. udflytningen og den mangel på fleksibilitet, der mødte os, der var villige til at tage med vores arbejde, på vilkår af at vores pendlerønsker blev imødekommet.

Jeg vil gerne have forbedret vilkårene for dem, som bliver omfattet af regeringens udflytningsplaner. Retten til fleksibel arbejdstid og retten til kompetenceudvikling til fremtidens arbejdsmarked er rigtige og gode ting at kæmpe for. Men såfremt man fortsætter udflytningen af statslige arbejdspladser på samme præmisser som førhen, er der tale om det modsatte af fleksibel arbejdstid, og der er tale om kompetenceafvikling – ikke udvikling. Man skal derfor kæmpe for mulighed for faste hjemmearbejdsdage til udflyttede medarbejdere, da sådanne fleksible ordninger netop kan betyde, at arbejdspladserne ikke mister erfarne medarbejdere, fordi familierne herved kan fortsætte i deres vante rammer.

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, fordi vi taber faglighed på gulvet, og det har vi ikke råd til som samfund. Efter at udflytningen blev offentliggjort i oktober 2015, gik det meget hurtigt med affolkningen af sagsbehandlere. Afgørelseskadencen faldt derfor hurtigt markant. Langt hurtigere end nogen politikere havde forventet, vil jeg tro. Det vil sandsynligvis komme til at ske igen, hvis arbejdsgiverne ikke sørger for at imødekomme de udflytningsramtes ønsker. Ret beset er det ofte alene navnet på arbejdspladsen, man ender med at rykke. Erfaringen på arbejdspladsen er væk.

Hvad vil det betyde for dig i den hverdag?

Helt konkret har det betydet for mig, at jeg har fundet nyt arbejde. I dag arbejder jeg som chefkonsulent i Rudersdal Kommune. Men havde jeg fået mine pendlerønsker opfyldt, ville jeg have arbejdet for Nævnenes Hus i enten Planklagenævnet eller i Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn). Jeg ville kunne skabe værdi i den statslige sektor med de kompetencer og erfaringer, jeg havde opbygget. Jeg ville have været en af de kolleger, som andre kunne spørge, fordi jeg kender historikken og har siddet med de fleste sagsområder, og jeg kunne svare på alle de mange spørgsmål om hvornår, hvorfor og hvordan, som nye medarbejdere uvægerligt har.

Ingeniørforeningen, Dansk Magisterforening og Djøf har fået udarbejdet en rapport om den første runde af flytninger. Læs rapporten og se de konkrete anbefalinger, vi har til den kommende runde af flytninger.