Djøf

OK18

Velkommen til OK18-sitet, hvor du kan følge med i overenskomstforhandlingerne i 2018. Vi bringer nyheder og giver dig indblik i, hvordan en forhandling foregår. Her kan du læse om Djøfs krav og kontakte din formand. Mød også tre medlemmer, som fortæller om, hvordan kravene har betydning for deres hverdag.

Nyheder

Krav om ordentlige vilkår, når staten flytter ud

Vi har flyttekrav med til overenskomstbordet

Lønstigningen pr. 1. december 2017 i staten står ved magt

Der kommer ingen nedjustering af lønstigningen for december for de statslige ansatte

Kravene på det statslige område

Nu er vi for alvor i sving med OK18, og kravene er udvekslet på det statslige område.

Djøf Offentlig

Formand for Djøf Offentlig Sara Vergo bringer nyheder om OK18. Du er velkommen til at kontakte hende, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Du kan også følge Sara Vergo på facebook.com/saravergo/ eller twitter.com/SaraVergo.

Formand for Djøf Offentlig Sara Vergo

Massive forringelser - de statsansatte skal igen presses

Sara Vergos pressemeddelelse efter udveksling af krav på det statslige område.

Læs mere fra Sara
Kontakt Sara

Offentlige Chefer i Djøf

Formand for Offentlige Chefer i Djøf Henning Thiesen bringer nyheder om OK18. Du er velkommen til at kontakte ham, hvis du har kommentarer eller spørgsmål.

Formand for Offentlige Chefer i Djøf Henning Thiesen

OK18: I december udveksler vi krav

Kontakt Henning

Krav til OK18

Dit arbejdsliv fylder meget i hverdagen. Derfor er OK18 vigtig: Det er her, vi forhandler om de rammer og vilkår, der præger dit daglige arbejde.

Djøf stiller forskellige krav ved OK18. Vi har valgt at fokusere på fem områder. 

Lønstigninger

Vi prioriterer at opnå en generel lønudvikling for alle, så din realløn forbedres.

Reguleringsordning

Vi vægter en reguleringsordning højt. Derfor arbejder vi for at bevare den, så du som offentligt ansat er sikret den samme lønudvikling som privatansatte.

Lokal løndannelse

Vi arbejder for at forbedre den lokale løndannelse, så du eller din tillidsrepræsentant har mulighed for at forhandle løn med din chef. Forhandlingen kan have betydning for din motivation, og at du føler dig anerkendt.

Fridage og frokostpauser

Vi vil gå til forhandlingerne for at få ekspliciteret i overenskomsten, at der er ret til betalt spisepause. Vi vil også sikre de betalte fridage på Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Mere valgfrihed inden for overenskomstens rammer

Du ved bedst, om du har behov for løn, pension eller frihed. For at tilpasse overenskomsten til dine aktuelle behov, ønsker vi, at du får en større valgfrihed mellem løn, pension og frihed.

Kompetenceudvikling

Vi arbejder for, at dine kompetencer følger med udviklingen, så du er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Det kan gøres ved, at du sammen med din arbejdsgiver udarbejder udviklingsplaner, som tager afsæt i arbejdspladsens fremtidige behov og dit potentiale.

Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en grundlæggende faktor for, at du kan have et godt arbejdsliv. Derfor går vi efter, at de initiativer, der er igangsat på det kommunale område for at forbedre psykisk arbejdsmiljø, skal fortsætte, og at lignende initiativer skal gennemføres på regionale og statslige arbejdspladser.

Flytning af statslige arbejdspladser

Vi arbejder for, at du får de bedste mulige vilkår, uanset om du flytter med arbejdspladsen, eller du vælger at lade dig opsige.

Turnusaftaler

For at forbedre mobiliteten på tværs af landet og på tværs af sektorer, arbejder vi for at indføre en turnusaftale. Turnusaftalen skal være din mulighed for at prøve andre typer af job og udvikle dine kompetencer.

Fleksibilitet

Vi ønsker, at du får et bedre seniorarbejsliv. Det kan fx være ved at sikre dig mere fleksible arbejdstider, så du selv har større mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv, så det hænger sammen med dine ønsker og behov.

Kompetenceudvikling

Vi oplever, at flere og flere seniorer bliver afskediget, og jo ældre du er, jo sværere kan det være at få nyt job igen. For at du kan fastholde din markedsværdi, mener vi, at du som seniormedarbejder skal have en særlig ret til kompetenceudvikling, for at du kan sikre din employability.

Organisationernes og arbejdsgivernes krav

Kravene på alle offentlige områder: Stat, kommuner og regioner, er udvekslet med arbejdsgiverne i december måned. Læs organisationernes og arbejdsgivernes krav.

Interviews med medlemmer

Malene, Anders og Babette giver hvert deres bud på, hvad de synes er vigtige emner til OK18.

Fleksibel arbejdstid gennem livet

Interview med Marlene Pærregaard om fritvalgsordningen.

Styrk den lokale løndannelse

Interview med Anders Knudsen om løn.

Bedre vilkår ved flytninger

Interview med Babette Bentley om mobilitet.

Sådan forhandler vi

Brug to minutter på at se, hvordan OK18-forhandlingerne foregår. Få et overblik over processen fra kravsindsamling til godkendelse af resultat.

Brug to minutter på at se, hvordan OK18-forhandlingerne foregår. Få et overblik over processen fra kravsindsamling til godkendelse af resultat.

Forhandlingsforløbet

Forhandlingsforløbet for OK18