]]>

Mere til fælles

Velkommen. I Djøf har vi udstukket en ny kurs: Vi vil række ud over os selv. Derfor siger vi Mere til fælles. Fordi vi deler frustrationer og ambitioner med andre faggrupper. Kig rundt på siden – og bliv klogere på, hvad vi mener og gør.

Mere faglig frihed. Mere tid sammen med borgerne.

Det går desværre den forkerte vej. De offentlige medarbejdere har langtfra tid nok med borgerne – om det er politibetjente, social- og sundhedsassistenter eller byretsdommere. Og de har for lidt frihed til faglighed. Eksempelvis ved vi, at kun 1 procent af offentligt ansatte oplever, at kravet om dokumentation i deres arbejde er faldet de sidste 5 år – til gengæld oplever 66 procent at bruge mere tid på dokumentation. Det er sket på trods af store politiske ambitioner om at fjerne unødvendigt bureaukrati. Og den udvikling har vi også et ansvar for.  

Hvis vi skal vende den tendens, skal regeringens bebudede nærhedsreform være medarbejdernes reform. Derfor foreslår Djøf et ambitiøst og bindende mål for den offentlige sektor: I 2025 har alle velfærdsmedarbejdere 10 timer mere ansigt til ansigt med borgeren om måneden. Og oplever markant større faglig frihed til at tilrettelægge arbejdet. 

Det vil kræve løsninger, som vi ikke kender i dag. Derfor foreslår Djøf desuden, at der nedsættes fem nærhedspartnerskaber, som består af en bred vifte af fagligheder, og som sammen skal finde de konkrete løsninger, der kan føre målsætningen ud i livet.  

Det bliver en kæmpe opgave, der kræver skarpe hjerner og varme hjerter. Vi håber, du vil være med. 

Nysgerrig? Læs mere om Djøfs udspil til regeringens nærhedsreform her

Mere til fælles

Mere ligestilling

Danmark er blot nummer 13 i Global Gender Gap Index. Et indeks, hvor verdens lande rangordnes på forskellen mellem mænd og kvinder, når det gælder uddannelsesniveau, økonomi og folkevalgte. Vores nordiske naboer ligger alle i top-fem-ligaen.

Danmark klarer sig især dårligt, når det kommer til kvinders repræsentation i ledelseslagene i det offentlige og private. Vi er således faldet 42 pladser siden 2006 og ligger nu på en 95. plads. Det er nedslående for alle, der ønsker lige muligheder i Danmark. Og som ikke mindst stadig ønsker, at ligestilling skal være en dansk værdi – også på arbejdsmarkedet.

Djøf har derfor indført et Ligestillingsløfte. Det er et løfte, der kigger på udfordringerne med ligestilling på tværs af generationer, da løsningerne langtfra klares med et quick fix. I stedet skal indsatsen starte så tidligt som muligt, idet kvindernes forhindringer grundlægges i de helt unge år.

Djøf opfordrer politikere på tværs af partiskel til at underskrive Ligestillingsløftet. På den måde tilkendegiver beslutningstagerne, at de arbejder målrettet for ligestilling, så Danmark kravler op ad ranglisterne for ligestilling til en placering, hvor vi hører hjemme, sammen med de andre nordiske lande.

Djøf  har nedsat en ligestillingskomité, der løbende måler og monitorerer udviklingen på seks vitale alderstrin i piger og kvinders liv. Her vil omverdenen så kunne vurdere om Danmark flytter sig fremad ved at følge konkrete målepunkter gennem en kvindes liv.

politisk idékatalog

Med afsæt i Ligestillingsløftet har Ligestillingskomitéen udarbejdet et idékatalog, som forhåbentligt kan inspirere politikere, der ønsker at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark.

Mere til fælles

Paragrafryttere, teknisk kompetente barbarer, kontroltyranner. Djøfere bliver skudt meget i skoene, når debatten raser. Nogle ser os måske endda lidt som zombier, når de er allermest frustrerede. Det har vi lavet en lille film om, som du kan se herunder. 

Når du har gjort det, forklarer vi mere om baggrunden og formålet – lige neden under filmen.

Djøfere går ikke kun op i tal, paragraffer og regneark. Faktisk mener vi, at vi har meget mere til fælles med de øvrige faggrupper i den offentlige sektor, end folk går rundt og tror – og end den offentlige debat giver indtryk af.

Vi deler de samme frustrationer med vores kolleger i den offentlige sektor; social- og sundhedsassistenten, pædagogen, lægen og politibetjenten. Over for meget kontrol. Over forhastede reformer. Over manglende tillid. Over besparelser, der ikke er tænkt til ende. 

Og ligesom de andre faggrupper går djøfere hver dag på arbejde med et ønske om at gøre det endnu bedre end dagen før. Og om at bidrage til løsninger på samfundets og vores allesammens udfordringer. 

Derfor er vi ikke blege for at erkende, at vi har et samfund med for mange regler, for meget kontrol og for lidt tillid. Det har vi også et ansvar for. Og det skal vi gøre noget ved. 

Vi synes, at vi skal gøre noget ved det sammen. På tværs af fagligheder, men med det fælles mål at skabe et endnu bedre samfund. Den ambition sætter vi i den kommende tid fokus på. Blandt andet med denne lille film og ved at indbyde vores kolleger fra andre faggrupper i den offentlige sektor til at samarbejde om at skabe gode, nye løsninger.

Lad os tale sammen. Både om det, der skiller os. Og om det, der samler os. Måske har vi mere til fælles, end du tror. Og hvem ved, måske bliver det startskuddet til, at det rent faktisk er positivt ment, når nogen i fremtiden siger ”djøferne kommer”.

Mød en Djøfer

Ikke to mennesker er ens, det samme gælder for djøfere. Her kan du møde seks Djøf-medlemmer, der arbejder med alt fra politisk betjening til udvikling af spejderlejre. Vi har testet en række udsagn om djøfere af på dem, se og hør, hvad de svarer nedenfor. 

Har djøfere brug for mere bureaukrati? Hør, hvad Jon mener om det.

Er djøferne vor tids største fjende? Hør, hvad Christian mener om det.

Er djøferne parasitter? Hør, hvad Sune mener om det.

Skaber djøferne problemer? Hør, hvad Margrethe og Kristian mener om det.

Er djøfere rigtige mennesker? Hør, hvad Jon mener om det.

Er djøfere kræftknuder? Hør, hvad Dorthe mener om det.

Portræt af en djøfer

Projektlederen

Nye perspektiver Læs om Christians rolle som projektleder i KVINFO

Fængselschefen

Jeg mærkede betjentenes ånde i nakken Læs om Leas ansvar som institutionschef i et fængsel

Chef i Borgerservice

Det kræver tillid at rykke ved faggrænser Læs om Sunes erfaringer i kommunen

Direktøren

Jeg sætter mig ind i andres faglighed Læs om Dorthes tilgang i en mangfoldig hverdag

Djøf mener

Vidste du, at Djøf mener noget om forhastede reformer, ligestilling og teknologi, eller at vi går ind for mere tid i mødet mellem borger og velfærdsmedarbejder? Herunder har du mulighed for at læse meget mere om, hvad Djøf mener.

Nærhedsreformen

Nærhedsreformen skal være medarbejdernes reform. Derfor foreslår Djøf, at regeringen binder sig til et mål om, at velfærdsmedarbejdere i 2025 har 10 timer med borgeren om måneden. Og markant mere faglig frihed til at tilrettelægge arbejdet.

Uddannelse

Viden er fundamental for velstand og velfærd. Djøf mener, at der skal være bedre og mere stabile rammer for både uddannelsernes kvalitet og de studerendes trivsel.

Ligestilling

Mænd og kvinder har ikke lige vilkår på arbejdsmarkedet. Den skæve orlovsfordeling har store konsekvenser for kvinders løn- og karriereudvikling og fædres tilknytning til deres børn. Djøf arbejder for en mere lige fordeling af orloven. Og Djøf går ind for kvoter som redskab til at skabe den nødvendige forandring på direktionsgange og i bestyrelser.

Reformhastighed

Foden skal slippes fra reformspeederen. Djøf mener, at tålmodighed og grundighed er afgørende, når nye reformer formes og implementeres. Nye tiltag skal afprøves, inden de udrulles. Og medarbejdere og ledere skal være med til at forme reformerne.

Grønthøster

Djøf mener, at grønthøstermetoden i kommuner, regioner og stat skal stoppes. Hvis politikerne ønsker at spare 2 procent om året, må de prioritere opgaver fra. Desuden skal der skabes friere rammer og ledelsesrum for offentlige organisationer.

Teknologi

Djøf mener, at der er brug for en debat om, hvordan vi kan koble vores samfundsværdier med tech-verdenens fremskridt og muligheder. Derfor har Djøf nedsat TechDK Kommissionen, som arbejder med at formulere strategier for, hvordan vi kan regulere og videreudvikle teknologierne til at skabe et samfund i balance.

Pension

Regeringen har foreslået en differentieret pensionsalder. Djøf mener, at der er behov for en nødudgang til de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Denne nødudgang skal give mulighed for en værdig tilbagetrækning for mennesker, der af fysiske eller psykiske årsager har svært ved at varetage et arbejde og samtidig have et godt liv.

Arbejdsmiljø

Arbejdslivet er præget af højt tempo og oplevelsen af at have for lidt tid til arbejdsopgaverne. Djøf mener, at det er et politisk ansvar at sikre balance mellem rammer og opgaver i den offentlige sektor. Og Djøf arbejder for at fremme et mere bæredygtigt og inkluderende arbejdsliv.

Kontakt os

Generelle spørgsmål

Har du spørgsmål, ris, ros, eller en god idé til, hvordan vi får mere til fælles, er du velkommen til at kontakte os via mail på dk¤djoef¤meretilfaelles

Pressekontakt

Spørgsmål vedrørende presse bedes rettet til mediechef Jakob Stig Jørgensen på dk¤djoef¤jsj eller telefon: 33 95 96 74