]]>

Djøf

Gode råd når du skal i praktik

Sådan får du og dit praktiksted det bedste ud af praktikopholdet.

Hvorfor tage i praktik?

Et praktikophold kan være til stor gavn for dig, dit studieforløb og din videre karriere. 

  • Du afprøver dine teoretiske kundskaber i praksis. 
  • Du udvikler konkrete kompetencer.
  • Du får kendskab til processerne på en arbejdsplads.
  • Du bliver afklaret på dine fremtidige jobmuligheder.
  • Du skaber værdifulde relationer og netværk i erhvervslivet. 

3 gode råd til dig

 
  1. Klarlæg konkrete arbejdsopgaver, før praktikopholdet begynder.
  2. Bed om at blive tilknyttet en fast afdeling og aftal, hvilke uddannelseselementer der kan indgå i dit arbejde.
  3. Tal med din arbejdsgiver om løbende at evaluere praktikopholdet, så I begge har mulighed for at foretage justeringer hen ad vejen.

Erkendtlighed - hvad er det?

Modtager du SU under dit praktikophold, kan du spørge om din praktikvirksomhed er villig til at give dig op til 3000 kr. om måneden. Det kaldes en erkendtlighed og er en form for påskønnelse af din indsats. Bliver du enig med virksomheden om, at du skal have en erkendtlighed, må det dog ikke fremgå af praktikaftalen.

I kan også aftale, at din praktikvirksomhed betaler dine udgifter til fx transport eller øgede bolig- og leveomkostninger. For eksempel hvis du skal i praktik i en anden by eller i et andet land.  

Download praktikaftale

Det er en god idé, at du og din praktikvirksomhed sammen planlægger dit praktikforløb. I kan fx udfylde en praktikaftale, hvor I beskriver form og indhold for din praktik. Fx praktikkens varighed, arbejdstid, arbejdsopgaver, evaluering, regler for opsigelse af aftalen og eventuel kompensation for merudgifter.

Her finder du en praktikaftale I kan udfylde sammen