21.11.2016

Et praktikophold kan være til stor gavn for dig, dit studieforløb og din videre karriere. Du får mulighed for at afprøve dine teoretiske kundskaber i praksis og du får en bedre fornemmelse af de krav, der bliver stillet til dig som nyuddannet kandidat.

En praktikaftale kan også være til gavn for arbejdsgiveren, der får nye input fra uddannelsesstederne og en bedre føling med kommende kandidaters kvalifikationer og kompetencer.

Praktikaftale

Et godt praktikforløb kræver, at du og din arbejdsgiver overvejer, hvordan I planlægger et vellykket praktikophold. Djøf har udarbejdet et forslag til en praktikaftale.

Du kan hente praktikaftalen her  

Arbejdsvilkår

Som praktikant arbejder du typisk 37 timer om ugen, og opholdet varer normalt 6 måneder. Det er derfor vigtigt, at du i samarbejde med arbejdsgiveren sørger for, at der er tilstrækkeligt med opgaver, og at de er relevante for dit studie. Løn og eventuel kompensation vil ofte variere. Aftalen vil afhænge af, om praktikopholdet for eksempel indebærer transportomkostninger og øgede bolig- og leveomkostninger.

5 gode råd til dig

  1. Udarbejd en projektplan med din arbejdsgiver, hvor I formulerer en fælles hensigtserklæring om praktikkens form og indhold, fx forløbets varighed, arbejdstid, arbejdsopgaver, evaluering og eventuel lønkompensation, rejsegodtgørelse mv.
  2. Klarlæg konkrete arbejdsopgaver, før praktikopholdet begynder.
  3. Bed om at blive tilknyttet en fast afdeling og aftal, hvilke uddannelseselementer der kan indgå i dit arbejde.
  4. Tal med din arbejdsgiver om løbende at evaluere praktikopholdet, så I begge har mulighed for at foretage justeringer hen ad vejen.
  5. Få praktikopholdet forhåndsgodkendt af dit studienævn, hvis du skal have forløbet meritoverført.  

Læs mere om de forhold, du skal være opmærksom på før og under et praktikophold