Djøf

Gode råd når du skal i praktik

Sådan får du og din arbejdsgiver det bedste ud af praktikopholdet.

Et praktikophold kan være til stor gavn for dig, dit studieforløb og din videre karriere. Du får mulighed for at afprøve dine teoretiske kundskaber i praksis og du får en bedre fornemmelse af de krav, der bliver stillet til dig som nyuddannet kandidat.

En praktikaftale kan også være til gavn for arbejdsgiveren, der får nye input fra uddannelsesstederne og en bedre føling med kommende kandidaters kvalifikationer og kompetencer.

Praktikaftale

Et godt praktikforløb kræver, at du og din arbejdsgiver overvejer, hvordan I planlægger et vellykket praktikophold. Djøf har udarbejdet et forslag til en praktikaftale.

Du kan hente praktikaftalen her  

Arbejdsvilkår

Som praktikant arbejder du typisk 37 timer om ugen, og opholdet varer normalt 6 måneder. Det er derfor vigtigt, at du i samarbejde med arbejdsgiveren sørger for, at der er tilstrækkeligt med opgaver, og at de er relevante for dit studie. Løn og eventuel kompensation vil ofte variere. Aftalen vil afhænge af, om praktikopholdet for eksempel indebærer transportomkostninger og øgede bolig- og leveomkostninger.

5 gode råd til dig

  • Udarbejd en projektplan med din arbejdsgiver, hvor I formulerer en fælles hensigtserklæring om praktikkens form og indhold, fx forløbets varighed, arbejdstid, arbejdsopgaver, evaluering og eventuel lønkompensation, rejsegodtgørelse
  • Klarlæg konkrete arbejdsopgaver, før praktikopholdet begynder
  • Bed om at blive tilknyttet en fast afdeling og aftal, hvilke uddannelseselementer der kan indgå i dit arbejde
  • Tal med din arbejdsgiver om løbende at evaluere praktikopholdet, så I begge har mulighed for at foretage justeringer hen ad vejen
  • Få praktikopholdet forhåndsgodkendt af dit studienævn, hvis du skal have forløbet meritoverført.  

Læs mere om de forhold, du skal være opmærksom på før og under et praktikophold

Djøfbladet

Er nutidens firmaer lige så ækle som deres jobopslag?

Klumme: Der er sket noget grimt med stillingsannoncerne siden 1990’erne, mener Carsten Juul. Han får brækfornemmelser, når arbejdsgiverne forlanger noget så privat som ens passion.

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Julefrokosten: Knald eller fald

Få en julefrokost-køreplan, der sikrer, at du får det maksimale ud af julefrokosten uden at være den alle taler om mandag morgen.


Thomas Graversen
Thomas Graversen
Chefkonsulent