]]>

Djøf

Legater til udlandsophold

Skal du et semester til udlandet? Her finder du relevante legater, guides og eksempler på legater.

Vi ved, at det kan være et stort arbejde at søge fonde og legater. Derfor har vi i samarbejde med Legatbogen samlet de mest relevante legater nedenfor – og sikret dig adgang til Legatbogens mange guides og eksempler. 

Studieophold i udlandet (kandidatniveau)

Uddeles af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 261.000.000kr.

Studerende på Økonomisk Institut samt medarbejdere i Udenrigsministeriet

Uddeles af Annemarie og Erling Kristiansens Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 500.000kr.

Studieophold

Uddeles af Augustinus Fonden

Gennemsnitlig uddeling per år: 470.000.000kr.

Juridiske kandidaters videreuddannelse

Uddeles af C.L. Davids Legat til minde om P. M. Gertz

Studiehjælp i Danmark og udlandet for CBS studerende/ dimittender

Uddeles af DSEB's fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 100.000kr.

Studieophold og studierejser i USA eller Canada

Uddeles af Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Rejselegat til danskere hvis formål er at tilegne sig viden

Uddeles af Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Udlandsophold for studerende på videregående uddannelser

Uddeles af Dansk Studiefond

Studieophold i udlandet

Uddeles af Dansk Tennis Fond

Studieophold for studerende på hhv. KU, DTU og CBS med rotation hvert 3. år

Uddeles af Direktør Henry Lotinga og hustrus Mindelegat

Studieophold i udlandet – master eller forskningsophold

Uddeles af Direktør Ib Henriksens Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 4.100.000kr.

Studie- eller praktikophold i udlandet for medlemmer af Djøf

Uddeles af Djøfs Rejselegat

Gennemsnitlig uddeling per år: 500.000kr.

Studerende ved Århus Universitet - studierejselegater

Uddeles af Etatsraad C. G. Filtenborg & hustru Marie Filtenborgs Studielegat

Gennemsnitlig uddeling per år: 100.000kr.

Udlandsophold for unge studerende, navnlig indenfor industri og handel

Uddeles af Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat

Gennemsnitlig uddeling per år: 6.500.000kr.

Studerende med store drømme

Uddeles af Fairlån Legatet

Gennemsnitlig uddeling per år: 5.000kr.

Studie- eller praktikophold i udlandet for studerende med tilknytning til Fyn

Uddeles af H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Praktikophold ved den danske mission ved FN i New York eller Geneve

Uddeles af Hermod Lannungs Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 2.000.000kr.

Studieophold og studierejser for personer der har behov for økonomisk hjælp

Uddeles af Inge Mogensens Legat

Gennemsnitlig uddeling per år: 600.000kr.

Studerende ved Københavns Universitet

Uddeles af J. L. Smiths Legat

Studieophold i et engelsktalende land

Uddeles af Johannes og Helga Bøggilds Legat

Studierejser til udlandet, fortrinsvis for studerende på juridiske og økonomiske uddannelser

Uddeles af KV Fonden

Gennemsnitlig uddeling per år: 10.000.000kr.

Studierejser til studerende ved længerevarende uddannelse

Uddeles af Karen og Olga Nybyes Fond

Studierejser for kandidatstuderende

Uddeles af Knud Højgaards Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 64.000.000kr.

Udvekslingsophold i udlandet for KU-studerende

Uddeles af Københavns Universitets Internationaliseringsstipendium

Udlandsstudier for ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænd

Uddeles af Laurits Andersens Fond

Studieophold i Frankrig for bachelorer og kandidatstuderende ved KU

Uddeles af Lektor cand. mag. Inga Svenbos Mindelegat

Uddannelsesinstitutioner til deres videregående uddannelser

Uddeles af Linexfonden Frede Duelund Nielsen Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 2.000.000kr.

Studieophold i udlandet for kandidatstuderende

Uddeles af Nordea-fonden

Gennemsnitlig uddeling per år: 500.000.000kr.

Studiemeriterende ophold i udlandet for DTU, AAU, SDU, AU og CBS studerende

Uddeles af Otto Mønsteds Fond

Gennemsnitlig uddeling per år: 30.000.000kr.

Studieophold i udlandet inden for humaniora

Uddeles af Overretssagfører Sigurd Jacobsens Mindelegat