]]>

Legat

Karen og Olga Nybyes Fond

Legat

Karen og Olga Nybyes Fond

Karen og Olga Nybyes Fond yder økonomisk støtte til personer, som agter at tage en længerevarende uddannelse, d.v.s. en uddannelse af en periode af ikke under 4 år og uddannelsen kan være enten praktisk eller teoretisk. Støtten skal i første række gå til hjælp til studierejser og lignende, således at rejselegatet er af en sådan størrelse, at det er muligt for legatmodtagerens rejseomkostninger og fornødne opholdsomkostninger dækkes.

Fonden støtter

  • Primært studierejser og lignende, således at rejselegatet er af en sådan størrelse, at det er muligt for legatmodtageren, og at rejseomkostninger og fornødne opholdsomkostninger dækkes
  • Personer, som agter at tage en længerevarende uddannelse, d.v.s. en uddannelse af en periode af ikke under 4 år (inkl. ungdomsuddannelse) som kan være af enten af praktisk eller teoretisk art
  • Individuelle ansøgere for teoretiske uddannelser prioriteres over gruppeansøgning

Fonden støtter ikke

  • Ph.d. studier
  • Ansøgere, der har afsluttet deres studierejse inden ansøgningsfristen
  • For sent indkomne ansøgninger
  • Egentlige uddannelser
  • Ansøgere, der tidligere har modtaget legater fra fonden

Ansøgningsfrist: 01. okt. 2023

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt