]]>

Legat

Dansk Tennis Fond

Legat

Dansk Tennis Fond

Indenfor Dansk Tennis Fonds formål uddeler fondens bestyrelse efter frit skøn legater til formål, som bestyrelsen finder værdige. Uddelingen kan foretages såvel uden ansøgning som efter ansøgning. Der ydes støtte til forskellige, ideelle og almennyttige formål, herunder udbredelse af åndskultur, hjælp til uddannelse og hjælp til selvhjælp. Dansk Tennis Fond ejer og driver i øvrigt egen tennishal på Rygårds Allé i Hellerup samt en legatbolig i Gudhjem for udøvende billedkunstnere, forfattere og komponister.

Fonden støtter

  • Studieophold i udlandet
  • Studerende på akademiske uddannelser, der har bestået bacheloruddannelsen
  • Håndværkere og øvrige uddannelser, hvor svendebrev kan medsendes

Fonden støtter ikke

  • Ph.d-studerende
  • Allerede påbegyndte studieophold

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt