]]>

Legat

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Legat

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982

Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond af 1982 har til formål at yde økonomisk støtte til studierejser og studieophold i USA eller Canada, som led i et uddannelsesforløb. Fonden støtter ligeledes grupper med tilsvarende formål, såfremt der er tale om udbygning af kompetencer og formåen.

Fonden støtter

  • Studieophold og studierejser i USA eller Canada som led i et uddannelsesforløb
  • Enkeltpersoner såvel som grupper, såfremt der er tale om udbygning af kompetencer og formåen
  • Ansøgere, der under opholdet vil deltage i information om studiet, dets forløb, dets udbytte samt oplevelser fra studiet i bred forstand
  • Fortrinsvis ansøgere fra den nordlige del af Jylland, da vi anvender hjemegnskriterie i vores udvælgelse

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt