]]>

Legat

Louis-Hansen fonden

Legat

Louis-Hansen fonden

Fondens uddelingspolitik er fastlagt med udgangspunkt i Fondens fundats og er udmøntet i tre hovedkategorier. 1) Kunst & Kultur 2) Forskning & Uddannelse 3) Sociale & Velgørende initiativer. Fonden ønsker at støtte projekter, som fremmer samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel. Områderne favner bredt, og Fonden støtter institutioner, foreninger og enkeltpersoner.

Fonden støtter

  • Studieophold i udlandet for studerende inden for Humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, klassisk musiske fag og tekniske fag
  • Under forudsætning, at studieoptagelse i udlandet er bekræftet på ansøgningstidspunktet, og at videreuddannelse sker ved anerkendte institutioner eller hos anerkendte undervisere

Fonden støtter ikke

  • Studier, hvis ansøger ikke selv skal afholde udgifter til tuition fee/studieafgift (sygeplejestuderende og studerende inden for klassisk musik undtaget)
  • Hvis uddannelsesperioden er under 12 måneders varighed – svarende til min. 2 eller 3. semestre (sygeplejestuderende og studerende inden for klassisk musik undtaget)
  • Hvis BA-delen eller tilsvarende ikke er fuldt afsluttet (sygeplejestuderende og studerende inden for klassisk musik undtaget)
  • Hvis ansøger har afsluttet én kandidatgrad og ønsker at opnå endnu en kandidatgrad (for eksempel LLM eller MBA)
  • Ansøgere, som har afsluttet én kandidatgrad og ønsker at opnå endnu en kandidatgrad (for eksempel LLM eller MBA)

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: 140.000.000 kr.