]]>

Legat

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat

Legat

Fabrikant Vilhelm Pedersen og hustrus Legat

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker primært inden for industri og handel, støtte videnskabeligt arbejde for yngre videnskabsmænd – fortrinsvis inden for de tekniske videnskaber – samt i det hele taget virke til gavn for dansk erhvervsliv. Fra og med 1998 yder legatet endvidere støtte til lægevidenskabelig forskning. Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat er en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond.

Fonden støtter

  • Unge studerende, navnlig indenfor industri og handel, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet
  • Med rejselegater til studieophold i udlandet
  • Videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker, især indenfor industri og handel. (I Danmark relateret til DTU eller tilsvarende, CBS eller tilsvarende)
  • På betingelse af, at studieopholdet varer minimum 2 semestre for commercial uddannelse og 1 semester for teknisk relaterede eller ingeniørstudier. Det forventes at ansøger er bachelor
  • Endvidere studieophold for stud.negot., såfremt opholdet findes tilstrækkeligt erhvervsrelateret

Ansøgningsfrist: 28. feb. 2023

Gennemsnitlig uddeling per år: 6.500.000 kr.