]]>

Legat

Laurits Andersens Fond

Legat

Laurits Andersens Fond

Fondens hovedformål er at fremme dansk industri og handel. Støtte til unge ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænds videre uddannelse i udlandet, gerne med fokus på Kina.

Fonden støtter

  • Et hovedformål som fremmer dansk industri og handel
  • Unge ingeniører, teknikere, økonomer og handelsmænds videre uddannelse i udlandet gerne med fokus på Kina
  • Kun færdiguddannede med kandidateksamen (Mastergrad) kommer i betragtning
  • Kun allerede påbegyndte studier, såfremt der er minimum 5 måneder (et semester) tilbage af studiet/opholdet

Fonden støtter ikke

  • Praktik- og udvekslingsophold eller kortere ophold på udenlandske universiteter og handelsskoler
  • Fællesrejser og studierejser under studiet
  • Studier i Danmark

Ansøgningsfrist: 01. maj. 2023

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt