]]>

Legat

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

Legat

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens Legat

H. Chr. Petersen og hustru Johanne Marie Caroline Petersens legat er sammen med andre legater gået sammen om at finansiere Fynsk Erhvervs studielegat. Her støttes studerende med tilknytning til Fyn, som har planlagt et semester eller praktikophold i udlandet.

Fonden støtter

  • Studerende, som har planlagt et semester eller praktikophold i udlandet
  • Med krav om, at ansøger er i gang med en videregående uddannelse med et handelsorienteret fokus
  • Med krav om, at ansøger er født og opvokset eller har været bosiddende på Fyn gennem en længere årrække (mere end et studieforløb)
  • Med krav om, at ansøger under opholdet i udlandet udfører en konsulentopgave for en fynsk virksomhed, der dokumenteres i en selvstændig rapport
  • For at skabe incitament for ambitiøse studerende til at gå i dialog med fynske virksomheder om løsning af konkrete konsulentopgaver i udlandet
  • For at sikre fynske virksomheder kontakt til ambitiøse studerende, der kan løse en konkret konsulentopgave i udlandet for den pågældende virksomhed ved anvendelse af ny viden og metoder
  • For at danne værdiskabende relationer mellem studerende, virksomheder og vidensmiljøer i Danmark og udlandet

Fonden støtter ikke

  • Konsulentopgaver udført for egen eller offentlig virksomhed

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt