]]>

Legat

Otto Mønsteds Fond

Legat

Otto Mønsteds Fond

Otto Mønsted Fonds hovedformål er at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri. Inden for denne overordnede ramme har bestyrelsen fastlagt nærmere retningslinjer om støtte til forsknings- og uddannelsesformål inden for de teknisk naturvidenskabelige og merkantile fagområder.

Fonden støtter

  • Meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet på minimum 3 måneder
  • Ingeniørstuderende ved DTU, AAU, AU og SDU
  • Erhvervsøkonomistuderende (Bachelor/Kandidat – cand.merc.) ved CBS, AAU, AU og SDU

Ansøgningsfrist: 01. mar. 2023

Gennemsnitlig uddeling per år: 30.000.000 kr.