]]>

Legat

Knud Højgaards Fond

Legat

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende til at realisere drømmen om at dygtiggøre sig ved studier i udlandet. Herudover støtter fonden erhvervsmæssige, videnskabelige, sociale og kulturelle/kunstneriske initiativer.

Fonden støtter

  • Studierejser for kandidatstuderende, der har opnået en bachelorgrad
  • Studie- og praktikophold i udlandet af mere end 3 måneders varighed
  • Såfremt bachelorgraden er opnået med et gennemsnit på 7 eller derover

Fonden støtter ikke

  • Ansøgere med likvid formue på mere end DKK 300.000
  • Bachelorstuderende
  • Kandidatstuderende, der er mere end 1 år over normeret tid
  • Studier i Danmark
  • Mere end et studieophold
  • MBA-studerende med mindre end 3 års erhvervserfaring

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: 64.000.000 kr.