]]>

Legat

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Legat

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Dansk Rejseforsikring A/S ønsker med legatet at støtte danskere, der rejser med det primære formål at lære og tilegne sig viden. Typiske rejser er studieophold, udvekslingsophold, praktikophold, kunst- og dannelsesrejser, sprog- og forskningsrejser. Disse kan foretages af enkeltpersoner, skoler eller foreninger. Der skal således være et konkret veldefineret formål med rejsen/opholdet for ansøgere, der vil i betragtning.

Fonden støtter

  • Udlandsophold til danskere med bopæl i Danmark hvis formål er at lære og tilegne sig viden
  • I form af; studieophold, udvekslingsophold, praktikophold, kunst- og dannelsesrejser, sprog- og forskningsrejser
  • Enkeltpersoner, som er studerende, dannelsesrejsende, forskere, kunstnere eller lign.
  • Skoler eller foreninger, som opfylder formålet og har bopæl i Danmark
  • Med rejselegater hvis ansøger har et konkret veldefineret formål med rejsen/opholdet

Ansøgningsfrist: 31. okt. 2023

Gennemsnitlig uddeling per år: Ukendt