]]>

Legat

Direktør Ib Henriksens Fond

Legat

Direktør Ib Henriksens Fond

Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse hovedsagelig indenfor videnskab, industri, handel og håndværk. Fonden kan også yde støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor nævnte områder af udlændinge, som ønsker at opholde sig i Danmark under uddannelsen. Det er endvidere fondens formål at yde støtte til videnskabelig forskning og til køb eller leje af maskiner, materiel, råvarer mv. til forskningsformål. Der kan endelig ydes støtte til foreninger, stiftelser, institutioner mv., der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A.

Fonden støtter

  • Enkeltpersoner, der har en bachelorgrad fra et dansk universitet eller højere læreranstalt og ønsker at opnå en mastergrad i udlandet
  • Master-/forskningsophold inden for håndværk, handel og industri, herunder teknisk videnskabelige, naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser

Fonden støtter ikke

  • Uddannelser mv., der er påbegyndt eller afsluttet på tidspunktet for ansøgningens behandling
  • Praktikophold
  • Deltagelse i konferencer
  • Bachelorstudier
  • Studieophold under 2 semestres varighed
  • Humanistiske uddannelser, politiske uddannelser, LL.M.-studier eller lignende
  • Erhvervs-ph.d.-studerende, idet disse bør kunne støttes af den virksomhed, de er tilknyttet

Ansøgningsfrist: 31. maj. 2022

Gennemsnitlig uddeling per år: 4.100.000 kr.