]]>

Legat

Direktør Ib Henriksens Fond

Legat

Direktør Ib Henriksens Fond

Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse hovedsagelig indenfor videnskab, industri, handel og håndværk. Fonden kan også yde støtte til uddannelse og videreuddannelse indenfor nævnte områder af udlændinge, som ønsker at opholde sig i Danmark under uddannelsen. Det er endvidere fondens formål at yde støtte til videnskabelig forskning og til køb eller leje af maskiner, materiel, råvarer mv. til forskningsformål. Der kan endelig ydes støtte til foreninger, stiftelser, institutioner mv., der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A.

Fonden støtter

 • uddannelser inden for håndværk
 • uddannelser inden for handel
 • uddannelser inden for industri
 • teknisk videnskabelige uddannelser
 • naturvidenskabelige uddannelser
 • sundhedsvidenskabelige uddannelser
 • samfundsvidenskabelige uddannelser

Fonden støtter ikke

 • humanistiske uddannelser
 • politiske uddannelser
 • LL.M-studier eller lignende
 • Ph.d studerende
 • uddannelser, der er påbegyndt eller afsluttet på ansøgningstidspunktet
 • praktikophold
 • deltagelse i konferencer

Ansøgningsfrist: 31. jan. 2024

Gennemsnitlig uddeling per år: 4.100.000 kr.