]]>

Legat

Inge Mogensens Legat

Legat

Inge Mogensens Legat

Legatet er en selvejende institution, hvis formål er at yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte. Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Fonden støtter

  • Studieophold og studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp

Fonden støtter ikke

  • Hvis ansøger modtager fornøden offentlig støtte

Ansøgningsfrist: 15. nov. 2023

Gennemsnitlig uddeling per år: 600.000 kr.