]]>

Legat

Augustinus Fonden

Legat

Augustinus Fonden

Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, som primært støtter projekter inden for Kunst & Kultur. Fonden støtter også Viden & Uddannelse samt sociale indsatser i Danmark og internationalt. Fondens filantropiske virke er baseret på fondens fundats fra 1942.

Fonden støtter

  • Studieophold
  • Studieophold eller forskningsophold som ph.d.-studerende
  • Efter- eller videreuddannelse
  • Fonden støtter udelukkende udgifter til studieafgift og studierelaterede udgifter

Fonden støtter ikke

  • Studerende på bacheloruddannelsen
  • Studierejser for grupper
  • Deltagelse i konferencer
  • Personlige legater til forbedring af egne vilkår
  • Kulturelle og sociale udgifter under opholdet

Ansøgningsfrist: Løbende

Gennemsnitlig uddeling per år: 470.000.000 kr.