Djøf

Forberedelse inden afrejse

Man kan hurtigt komme til at glemme nogle praktiske gøremål, inden man skal til udlandet. Kig tjeklisten her igennem, så er du godt i gang.

Studieophold

Inden afrejse kan det være godt lige at gennemgå denne tjekliste og sikre, at de praktiske detaljer er på plads:

 • Underret SU
 • Søg eventuelt visum
 • Søg bolig
 • Undersøg forsikringsforhold
 • Søg netværk og erfaringer

Underret SU, og søg udlandsstipendium

For at få SU, SU-lån eller udlandsstipendiet med til udlandet skal du kontakte dit danske studiested. De skal godkende, at det faglige indhold på dit udlandsophold erstatter de fag, du skulle have haft i Danmark. Det skal derudover være fuldt meritgivende i forholdet 1:1. Godkendes dine fag, skal du ikke gøre mere for at få SU.

Du kan også modtage SU til en hel kandidat-/masteruddannelse i udlandet. Du kan muligvis søge din kandidatuddannelse ved hjælp af den såkaldte fast track-ordning, hvor nogle uddannelser i udlandet er godkendt på forhånd. Dvs. du er sikret udlandsstipendium og SU, hvis du vælger en kandidatuddannelse, der er på denne liste.

Vær opmærksom på følgende, når du søger udlandsstipendium:

 • Du skal have ret til SU
 • Du kan søge udlandsstipendium til kortere studieophold (ét semester) i og hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, hvor du skal betale studieafgift
 • Du kan højst få udlandsstipendium i 2 år svarende til 120 ECTS-point
 • Udlandsstipendiet har en maksimumsgrænse, der svarer til det beløb, dit danske uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark – det såkaldte taxametertilskud, som varierer, alt efter hvad du studerer
 • Hvis studieafgiften på det udenlandske universitet er højere end de danske takster, skal du selv betale forskellen
 • Udlandsstipendiet må kun dække studieafgiften på det udenlandske universitet og ikke andre udgifter i forbindelse med dit ophold (fly, bolig med videre).

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for henholdsvis studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau. Nærmere vejledning og information om ansøgningsprocedurer og takster kan du få på dit universitet eller på SU-Styrelsens hjemmeside.

Søg visum

Husk at undersøge, om der skal bruges opholdstilladelse eller visum i det pågældende land. For eksempel er det påkrævet i USA. Du kan hente information om visum til forskellige lande på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Søg bolig

Du skal selv sørge for, at du har noget at bo i, når du starter på dit studie i udlandet. Der er flere forskellige måder, som du kan finde en bolig på – blandt andet disse: 

 • Kontakt det pågældende universitet. De har ofte boliger tilknyttet, både på og uden for campus
 • Find hjemmesider i det pågældende land, hvor du kan leje et værelse
 • Læs tidligere udvekslingsstuderendes erfaringsrapporter og kontakt eventuelt de studerende
 • Hvis du søger igennem en organisation, kan de muligvis hjælpe dig
 • Tjek Facebook for grupper, der er i det pågældende land/by. Her kan du også tale med andre, som skal afsted samtidig, og måske finde nogen at bo sammen med. Djøf har landespecifikke linkedingrupper, fx Djøf Belgien, som kan bruges aktivt i denne henseende. Søg på LinkedIn efter disse grupper.

Husk, at du også skal finde en løsning på din bolig hjemme i Danmark, mens du er i udlandet. Her kan det være en fordel at fremleje den til nogen. Vær dog opmærksom på reglerne i din lejekontrakt og dine forsikringsvilkår.

Undersøg forsikringsforhold/Djøfs forsikring til studerende

Når du vælger at tage et semester til udlandet for at læse, tage i praktik eller andet, har du mulighed for at være dækket af din forsikring, hvis du beholder din folkeregisteradresse i Danmark. Vi vil derfor anbefale dig, at du læser hvordan du er dækket her, eller ringer til os på telefon 33 95 97 00.

Søg netværk og erfaringer

For at sikre, at dit udvekslingsophold lever op til dine forventninger både socialt og fagligt, er det en god idé at bruge tid på at undersøge, hvad det udenlandske universitet kan tilbyde dig ud over den almindelige undervisning.

Tag kontakt til studerende, der tidligere har været samme sted. De har måske erfaringer, som kan forbedre dit ophold. Ellers undersøg netværk for danskere, der allerede bor det pågældende sted. Du kan fint gøre brug af Djøfs linkedingrupper.

Sprogkurser

Hvis en del af formålet med dit udvekslingsophold er at skærpe dine sproglige kompetencer, er det værd at undersøge, om universitetet tilbyder et sprogkursus før studiestart (vær opmærksom på eventuel egenbetaling) eller sprogundervisning i løbet af semestret for udvekslingsstuderende.

Vær desuden opmærksom på, at du som Erasmus-studerende oftest vil være berettiget til en ekstra måneds stipendium, hvis du tager et sprogskoleophold, inden du påbegynder dit udvekslingsophold. Dette gælder, både hvis sprogskolen er arrangeret af det udenlandske universitet, og hos en privat sprogskole.

Få mere information om dette hos dit internationale kontor eller Erasmus-koordinatoren på dit studie (ofte samme sted).

Sociale arrangementer

Mange udenlandske universiteter arrangerer introduktionsforløb for internationale studerende umiddelbart før studiestart. Dette kan være en god måde hurtigt at få et netværk på i en ny by. Det er derfor en god idé at undersøge, om universitetet afholder introduktionsforløb, har tutorordninger eller arrangerer andre sociale arrangementer for de udvekslingsstuderende.

Det er ting, der sikrer, at du får den bedste og nemmeste start på dit udvekslingsophold. Kig på det udenlandske universitets hjemmeside, eller kontakt deres internationale kontor for at få mere at vide om deres sociale tilbud til udvekslingsstuderende.

Praktikophold

De praktiske udfordringer i forbindelse med et praktikophold i udlandet indeholder nogle lidt anderledes udfordringer end et studieophold.

Du står i højere grad selv med ansvaret for planlægningen, da det internationale kontor sjældent kan hjælpe dig. En god ide er at kontakte tidligere/nuværende praktikanter og anvende nogle af deres erfaringer. Vær også opmærksom på, at der kan være specifikke betingelser for netop dit praktikophold.

Skal du fx i praktik på en dansk ambassade, skal du sikkerhedsgodkendes af PET, inden du får lov at begynde dit praktikophold. Ligeledes er der stor forskel på, om der er stillet bolig til rådighed, og om der udbetales løn og diæter

Dette fremgår af stillingsopslaget eller er noget, du taler med praktikstedet om. Ofte vil det fremgå tydeligt i hvilket omfang de hjælper deres praktikanter med praktiske foranstaltninger.

Fortæl om dit praktikophold

Et praktikophold vil have betydning for din SU, og du skal derfor informere SU om, at du skal i praktik i udlandet. Hvis dit praktikophold er meritgivende, skal du kontakte dit danske studiested for at få din SU med.

Samtidig skal du oplyse, om dit praktikophold er lønnet eller ulønnet, om du holder orlov for at være i praktik, eller om du modtager et mindre beløb fra dit praktiksted. Kontakt SU for nærmere information.

Søg legater

Hvis du ikke allerede er gået i gang, så er det sidste udkald nu. Du får højst sandsynligt ikke tid til det, mens du er afsted. 

Søg bolig

Undersøg, om praktikpladsen tilbyder bolig, eller om de kan hjælpe dig med at finde en bolig. Hvis de ikke kan hjælpe, så undersøg internettet for sider med folk, der søger room mates eller lejer lejligheder og værelser ud. 

Brug Djøfs linkedingrupper, hvis du vil i kontakt med djøfere i udlandet. Se fx gruppen i New York.

Husk, at du også skal finde en løsning for din bolig hjemme i Danmark, mens du er i udlandet. Her kan det være en fordel at fremleje denne. Vær dog opmærksom på reglerne i din lejekontrakt og dine forsikringsvilkår.

Du kan få gode råd til at optimere din linkedinprofil

Sprogkurser

Hvis en del af formålet med dit ophold er at skærpe dine sproglige kompetencer, er det værd at undersøge, hvad arbejdssproget er på din praktikplads. På eksempelvis danske ambassader vil sproget oftest være dansk. I givet fald kan det være en idé at undersøge, om du har mulighed for at gå til sprogundervisning ved siden af praktikken for at blive bedre til det aktuelle sprog.

Undersøg forsikringsforhold/Djøfs forsikring til studerende

Når du vælger at tage et semester til udlandet for at læse, tage i praktik eller andet, har du mulighed for at være dækket af din forsikring, hvis du beholder din folkeregisteradresse i Danmark. Vi vil derfor anbefale dig, at du læser hvordan du er dækket her, eller ringer til os på telefon 33 95 97 00.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent