]]>

Djøf

Ferie og fri i studiejobbet

Som studerende er din ferie reguleret af ferieloven. Du kan dog have mere fordelagtige ferievilkår, hvis du fx er dækket af en overenskomst eller får det forhandlet ind i din kontrakt.

Optjening af ferie

Du optjener ret til betalt ferie eller feriepenge i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. Den ferie du optjener i denne periode kan du afholde i det følgende år fra den 1. maj – den 30. april.

Eksempel:

Har du været ansat fra den 1. januar – den 31. december 2018 hos den samme arbejdsgiver, har du ret til at holde fem ugers ferie hos den samme arbejdsgiver i det ferieår, der løber fra den 1. maj 2019 – den 30. april 2020.

Hvis du er månedslønnet, har du fra den 1. maj 2019 ret til at afholde din ferie og stadig få din almindelige løn, mens du holder ferie. Hvis du er timelønnet, har du ret til 12,5% af den løn, som du har optjent i 2018. Feriepengene kan du få udbetalt i stedet for løn, når du afholder ferie.

Afholdelse af ferie

Du har altid ret til at afholde fem ugers ferie i løbet af ferieåret, som går fra den 1. maj – den 30. april. Dette gælder uanset, om du har optjent feriepenge eller ej.

Ofte vil du have mulighed for at komme med ønsker til, hvornår du gerne vil holde ferie og du kan i udgangspunktet aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder din ferie. Din arbejdsgiver har dog overordnet retten til at fastlægge, hvornår din ferie skal afholdes. Hvis din arbejdsgiver benytter sig af retten til at fastlægge, hvornår du skal afholde din ferie, skal arbejdsgiver benytte følgende varsling:

  • Din hovedferie består af tre uger, som du har ret til at afholde fra den 1. maj – den 30. september. Hovedferien skal varsles tre måneder før afholdelse.
  • Din restferie er de øvrige feriedage, og de skal varsles en måned før afholdelse. 

Vær opmærksom på, at du har krav på at holde din hovedferie som en samlet periode på tre uger. De resterende to uger som bliver kaldt restferie, kan placeres frit inden for ferieåret, også før hovedferien. Du har som udgangspunkt krav på at holde restferien som sammenhængende perioder på mindst fem dage, men restferien kan også holdes som kortere perioder eller enkeltstående dage, hvis hensynet til arbejdspladsens drift gør det nødvendigt.

Hvis din arbejdsgiver holder kollektivt ferielukket, eksempelvis i sommerferien eller julen, skal du også holde ferie, selvom du ikke har optjent ferie med løn. Din arbejdsgiver skal dog stadig overholde varslerne nævnt ovenfor. 

I tilfælde af, at du bliver tvunget til at holde ferie på grund af ferielukning, og du ikke har optjent ferie med løn, kan du kontakte din a-kasse for at undersøge, om du har mulighed for at få udbetalt feriedagpenge i denne periode.

Grundlovsdag, d. 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke feriedage. Hvis du har fri med løn på disse dage, skal det fremgå af din kontrakt eller overenskomst.  

På nogle arbejdspladser har man særlige feriedage, også kendt som 6. ferieuge, men du har kun ret til de særlige feriedage, hvis det fremgår af din kontrakt eller overenskomst. Vær også opmærksom på, at der kan være et betingelse om, at man først har mulighed for at benytte de særlige feriedage, når man har optjent dem.

Afholdelse af ferie når du ikke har optjent feriepenge

Er du månedslønnet og har du ikke optjent ferie med løn, skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver vil trække dig i løn for de dage, du holder ferie.  

Hvis du er timelønnet, vil du ikke blive trukket i løn, men du vil kun få løn for de timer, hvor du har været på arbejde. 
 

Ferie ved fratræden

Har du selv sagt din stilling op, fastholdes planlagt ferie i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt ikke ændre fastlagt og godkendt ferie, da det vil kræve helt særlige omstændigheder.  

Hvis din arbejdsgiver har opsagt dig fra din stilling, vil der gælde andre regler for afholdelse og eventuel varsling af ferie i opsigelsesperioden. Du kan læse mere om, hvilke regler dig gælder dig, hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver her.

Har du ikke afholdt al din optjente ferie, når du fratræder din stilling, vil du have krav på at få indbetalt dine feriepenge til Feriekonto. Din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til Feriekonto senest den 7. i  den anden måned efter, at du er fratrådt. Du vil dog først kunne se feriepengene fra omkring den 12. i den samme måned. Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke anvender Feriekonto, skal du kontakte arbejdsgiveren for at høre, hvor de indbetaler feriepengene.

Hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler dine feriepenge til Feriekonto, vil du modtage en henvendelse fra Feriekonto, hvor der fremgår, at din tidligere arbejdsgiver ikke har indbetalt dine feriepenge. Feriekonto vil også sende en rykker til din tidligere arbejdsgiver om den manglende indbetaling af dine feriepenge. 

I tilfælde af du ikke har fået indbetalt dine feriepenge, anbefaler Djøf at du kontakter din tidligere arbejdsgiver og rykker for den manglende indbetaling, da der kan være tale om en fejl eller forglemmelse. Hvis ikke din tidligere arbejdsgiver indbetaler feriepengene efter din henvendelse, kan Djøf også rette henvendelse til din tidligere arbejdsgiver og hjælpe med, at få feriepengene indbetalt til Feriekonto.

Danmark får en ny ferielov

Bemærk at der træder en ny ferielov i kraft 1. september 2020. Som det fremgår her, har vi i Danmark været vant til at optjene ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, hvilket er til brug i det følgende år fra 1. maj til 30. april. Med den nye ferielov vil ferien ikke længere optjenes forskudt. Vi vil overgå til et nyt system med samtidighedsferie, hvilket vil sige, at du kommer til at kunne holde ferie med det samme i takt med, at du optjener den.