]]>

Djøf

Ansættelseskontrakt i studiejob

Få et nemt overblik over reglerne for din ansættelseskontrakt i dit studiejob. Få også tips til, hvad du bør få med af arbejdsvilkår i din kontrakt, og hvad du skal undgå at skrive under på.

Kontrakt og arbejdsvilkår

Du skal have en kontrakt, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen og er ansat mere end 1 måned. Det gælder også, når det kun er en midlertidig ansættelse. Du skal have din kontrakt senest 1 måned efter, du er startet i dit studiejob.

Der er vigtigt, at både du og din arbejdsgiver underskriver kontrakten, før du starter i jobbet. Det er nemlig nemmere at forhandle dine arbejdsvilkår på plads, inden du underskriver en kontrakt.

Dine arbejdsvilkår er rammen for de forhold, som du skal arbejde under. Det er både fysiske og økonomiske forhold. Det beskriver dine rettigheder og din løn. De beskriver også, hvad der forventes af dig i jobbet, og hvornår og hvor du skal udføre dit job.  

Hvis din nye arbejdsgiver ikke kan nå at have en kontrakt klar, inden du starter, er det vigtigt, at du får dokumentation på din ansættelse. Den skal beskrive dine arbejdsopgaver og startdato for din ansættelse. Derudover skal der stå, hvor mange timer du skal arbejde pr. uge og til hvilken løn.

10 krav til din kontrakt

 • Arbejdsgiver og arbejdstagers navn og adresse.
 • Arbejdsstedets beliggenhed.
 • Den daglige eller ugentlige arbejdstid.
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori.
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 • Ansættelsesforholdets varighed, når det er en midlertidig ansættelse.
 • Dine rettigheder til ferie. Fx om der udbetales løn eller feriepenge under din ferie.
 • Dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler og / eller reglerne for opsigelse.
 • Den gældende eller aftalte løn, tillæg og tidspunkter for udbetaling.
 • Angivelse af en eventuel overenskomst, som regulerer ansættelsen.

Andre vigtige krav

Der skal være klarhed om, hvorvidt du får udbetalt overarbejde, eller om du skal afspadsere dit overarbejde. Få derfor aftalt retningslinjer om overarbejde, så du ved, hvordan du er stillet, hvis du arbejder et større antal timer end aftalt i kontrakten.

Du bør også få tilføjet til din kontrakt, at du har mulighed for at holde fri til eksamener og din eksamenslæsning. Det kan være svært at få fri i bestemte perioder, hvis ikke det er aftalt på forhånd.

Derudover er det også en god idé at få tilføjet, at du ikke kan få overarbejde i dine eksamensperioder.

Det bør også fremgå af din kontrakt eller personalehåndbogen, hvordan dine vilkår er i forhold til graviditet og barns sygdom.

Ændring af dine vilkår

Din arbejdsgiver kan godt ændre i din kontrakt, og dermed ændre i dine vilkår for din ansættelse. Det hører til ledelsesretten at kunne indføre mindre ændringer i din jobfunktion. Du skal hurtigst muligt have ændringerne at vide, og det skal ske skriftligt. Ligesom du skal vide, hvornår ændringerne træder i kraft.

Hvis der er tale om væsentlige ændringer i løn, arbejdstid og arbejdssted, skal det varsles skriftligt med dit opsigelsesvarsel. Det svarer nemlig til, at du bliver opsagt fra din eksisterende kontrakt, og med det samme bliver tilbudt en ny.

Eksempel

Du har været ansat i 9 måneder, og dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder. Du har fået 125 kroner i timen, men din arbejdsgiver skal spare, så de vil nedsætte din timeløn til 100 kroner. Det er en væsentlig ændring, som din arbejdsgiver ikke kan gøre fra dag til dag. Du skal altså have et varsel på 3 måneder, før ændringen træder i kraft.

Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du sige nej tak. Det har dog den konsekvens, at du kan anse dig selv som opsagt med dit opsigelsesvarsel. Overvej, om du kan leve med ændringerne, indtil du finder et andet job.

Klausuler

Ansættelsesklausuler er til medarbejdere i særligt betroede stillinger. Vi opfordrer til, at du som studerende ikke indgår en kontrakt med klausuler. En klausul kan begrænse din karriere.

Der findes to klassiske typer af klausuler. Den ene er en konkurrenceklausul, og den anden er en kundeklausul. Fælles for begge er, at du som nyuddannet kan blive tvunget til at søge jobs uden for det område og den branche, hvor du har fået din erfaring og har din faglige interesse.

Eksempel

 • Har du underskrevet en konkurrenceklausul, kan det betyde, at du som nyuddannet ikke kan søge stillinger inden for den branche, som du har erfaring inden for. Det skyldes, at andre virksomheder anses for at være konkurrerende virksomheder til din nuværende arbejdsplads.
 • Har du en kundeklausul, kan det betyde, at du er mindre interessant over for en ny arbejdsgiver, da der er visse typer af kunder, som du ikke må have kontakt til. Det betyder også, at du er mindre fleksibel, hvis virksomheden får nye kunder, som du tidligere har arbejdet sammen med.

Kontakt os, hvis du får tilbudt en kontrakt med en ansættelsesklausul.

Forslag til din kontrakt

Print din egen kontrakt. Vi har samlet alle krav og de vigtigste behov, som du skal og bør have med i din ansættelseskontrakt, inden du skriver under på den.

Få tjekket din kontrakt

Send os din kontrakt, og få en professionel vurdering af vilkårene forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

Du får rådgivning til at forhandle værdifulde vilkår med i din kontrakt, og vi sikrer dig, at du undgår at blive snydt.

Ring til os alle hverdag kl. 9-16 på 33 95 97 00, eller send din kontrakt til os på dk¤djoef¤djoef.

Er du medlem?

Som medlem kan du skrive en sikker besked direkte til os i medlemsuniverset. Når du gør det, vil interaktionen mellem dig og os blive gemt på din profil, så du altid har det fulde overblik over din rådgivning.