Djøf

Studiejob i det offentlige

Som student i det offentlige er din løn oftest fastlagt i en overenskomst.

Bliver du ansat som studerende i det offentlige, kan du enten blive ansat i staten, en region eller i en kommune. Dine vilkår afhænger af, hvor du bliver ansat, og hvor langt du er på studiet. 

Hvis du er mellem 1. og 3. år på dit studie, vil du både i staten og i kommunerne som udgangspunkt komme på en HK-overenskomst. Bliver du ansat i regionen vil du typisk blive ansat på lignende vilkår. Uanset hvor du bliver ansat skal det fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken overenskomst og vilkår du er ansat under. 

Hvis du har en afsluttet bachelorgrad, er der mulighed for, at du bliver ansat på akademikeroverenskomsten og bliver aflønnet som bachelor.

Er du i tvivl om dine vilkår og muligheder, kan du kontakte os for rådgivning. 

Kommunalt ansat på HK-overenskomst

Studerende der bliver ansat i kommuner, er som hovedregel omfattet af overenskomsten mellem HK Kommunal og KL.

Bliver du ansat i København, Gentofte eller Frederiksberg er det ikke den generelle overenskomst, men lokale aftaler, der fastsætter vilkårene for din ansættelse.

Løn 

Efter overenskomsten er udgangspunktet, at studerende ansættes på en fast månedsløn, med et aftalt ugentligt timetal. Dette kan fx være på 8, 10 eller 15 timer og skal aftales inden du starter.

Overenskomsten fastsætter den mindstesats, du skal have, og afhænger af hvilken kommune du ansættes i. Når du ansættes på en fast månedsløn, betyder det, at din timeløn bliver beregnet ud fra en årlig fastsat løn, og at din løn derfor er ens i alle måneder. 

Udover den fastsatte månedsløn er det muligt at forhandle om et kvalifikationstillæg. Forhandlingen kan foregå både ved ansættelsen og løbende i ansættelsesforholdet.

Brug vores lønberegner som inspiration

Får du pension?

For ansatte, der er fyldt 21 år, oprettes en pensionsordning med virkning fra ansættelsen hos Sampension. Pensionen udgør 15,95% af din grundløn, hvoraf 1/3 udgør dit egetbidrag og 2/3 arbejdsgivers. Har du udover din grundløn forhandlet et kvalifikationstillæg, er det som udgangspunkt også er pensionsgivende. Bliver du ansat i Frederiksberg kommune, udgør pensionssatsen 16,03%.

Ansat i staten på HK-overenskomst

Hvis du bliver ansat til at udføre kontorlignende arbejde inden for staten, er lønnen fastlagt i overenskomsten mellem Finansministeriet og HK/STAT. 

På hvilket løntrin hører du til?

Din lønmæssige indplacering afgøres af en kombination af, hvor langt du er kommet i din uddannelse, og hvor meget erhvervserfaring du har.

  • Arbejder du mindst 15 timer ugentligt, stiger du til næste løntrin for hver 12. måned, du er ansat.
  • Er du ansat under 15 timer ugentligt, optjener du kun halv anciennitet. Det betyder, at du først stiger til næste løntrin for hver 24. måned, du er ansat.

Løntrin 5 er det højeste løntrin, og hvis du opnår det, kan du ikke stige mere.

I lønoversigten kan du se, hvilken timeløn du får, hvis du får arbejde i staten. Lønnen afhænger af, i hvilket stedtillægsområde du arbejder.

København og Frederiksberg hører til stedtillægsområde VI

Hillerød til stedtillægsområde V

Aarhus til stedtillægsområde IV

Odense, Aalborg og Esbjerg til stedtillægsområde III

Er du i tvivl om, hvilke stedtillæg du er berettiget til, så kontakt Djøf.

 

Vær opmærksom på, at du udover timelønnen (inkl. evt. stedtillæg) kan få et kvalifikationstillæg, hvis du udfører et kvalificeret arbejde i forhold til studenterarbejde i almindelighed. Du kan se det aktuelle beløb i lønoversigten.

Eksempler på indplacering på løntrin

  • Du har arbejdet gennemsnitligt 15 timer ugentligt i to år inden for den offentlige sektor og bestået to år af dit studie. Du får to års anciennitet for dit relevante arbejde og ét år for at have bestået de første to år af dit studie. Derfor skal du indplaceres på løntrin 4.
  • Du har arbejdet under 15 timer ugentlig i gennemsnit i to år og optjener derfor kun halv anciennitet fra dit arbejde. Du har samtidig bestået 3 år af dit studie. Du får ét års anciennitet for dit arbejde samt ét år for at have bestået de første to år af din uddannelse. Du skal derfor indplaceres på løntrin 3.
  • Du har bestået to år af dit studie, men har ikke haft noget job. Du skal indplaceres på løntrin 2, da du kun har optjent anciennitet fra din uddannelse.

 

Nyt lønsystem

Din arbejdsgiver har også mulighed for at aflønne dig efter aftalen om overgang til nyt lønsystem. Se afsnittet om 'Alternativ fast timeløn' i lønoversigten.  Modsat det tidligere lønsystem har din anciennitet ingen betydning for basislønnen. Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om du kan blive aflønnet efter denne aftale eller HK-overenskomsten. Det vil ofte fremgå af din kontrakt, hvis du er omfattet af nyt lønsystem.

Får du pension?

Du bliver omfattet af en pensionsordning, hvis du har været ansat i 9 måneder og er fyldt 20 år. Der indbetales i alt 10,65% i samlet bidrag. Du betaler 1/3, og din arbejdsgiver betaler 2/3.

Hvis du har været ansat i 4 år, er fyldt 25 og arbejder mindst 15 timer ugentligt, er det samlede bidrag 15%.

Reglerne om pension gælder både studerende, der er ansat på gammelt og nyt lønsystem.

AC-overenskomst

Hvis du er uddannet bachelor, kan du forsøge at blive ansat på AC-overenskomsten. Såfremt det kan lade sig gøre, vil det nemlig give dig bedre løn. Det er et forhandlingsspørgsmål, hvorvidt du bliver ansat på HK- eller AC-overenskomsten. Oftest kan det være afgørende, om der er kutyme for at ansætte studentermedhjælpere på AC-overenskomsten på arbejdspladsen. Derudover kan det være afgørende, om du skal lave akademisk arbejde, dit timetal og graden af selvstændigt arbejde. 

For at finde ud af om du kan blive ansat på AC-overenskomsten, er det en god ide, at du kontakter tillidsrepræsentanten for AC'erne på arbejdspladsen, for at høre mere om dine muligheder.

Hvad er lønniveauet?

Din lønmæssige indplacering afhænger af, hvor meget erhvervserfaring du har, efter at du har opnået din bachelorgrad. Efter 12 måneders anciennitet i dit job rykker du automatisk et trin op på listen.

Basisløntrin i stat, kommuner og regioner (AC-overenskomst/bachelor)

Pr. 1. april 2017

Basisløntrin

Staten timeløn u. pension

Kommuner timeløn u. pension

Regioner timeløn u. pension

1

132,96

139,94

139,48

2

136,06

143,19

142,76

4 (toårigt)

154,55

164,37

163,83

5

166,56

175,06

174,48

Hvad får du i pension?

Pensionssatsen er forskellig alt afhængig om du bliver statslig, kommunalt eller regionalt ansat. Statsansatte får 17,1% i pension, kommunalt ansatte får 18,29% og regional ansatte får 18,46% i pension. Pensionen kommer oven i timelønnen, som står i tabellen oven over.

Brug os, inden du skriver under

Inden du skriver under, så send din ansættelseskontrakt ind til os på dk¤djoef¤djoef, så vil vi vurdere dine vilkår og sikre, at reglerne er overholdt.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Óli Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent