Djøf

Krav til ansættelseskontrakt

Når du indgår en aftale om et studiejob med en ny arbejdsgiver er det vigtigt, at du ved, hvad der står i din kontrakt, og hvilken betydning kontraktens indhold har for dig.

Det er nemmere at forhandle dine arbejdsvilkår, inden du underskriver en kontrakt. Derfor er det vigtigt, at både du og din arbejdsgiver underskriver kontrakten, før du starter i jobbet. 

Hvis din nye arbejdsgiver ikke kan nå at lave en kontrakt inden du starter, er det vigtigt, at du som minimum får dokumentation, der bekræfter hvilken type arbejdsopgaver, du skal varetage, hvilken dato du er ansat fra, hvor mange timer per uge og til hvilken løn.

Hvornår har du krav på en kontrakt?

Du har ret til en kontrakt, hvis du:

 • arbejder mere end 8 timer om ugen
 • er ansat mere end 1 måned - også selvom det er en midlertidig ansættelse.

Du skal have kontrakten senest 1 måned efter, at du er startet. 

10 vilkår til kontrakten

Din arbejdsgiver skal som minimum sørge for, at disse 10 vilkår fremgår af din kontrakt i henhold til ansættelsesbevisloven:

 • Arbejdsgiver og arbejdstagers navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om midlertidig ansættelse
 • Dine rettigheder til ferie. Fx udbetales der løn eller feriepenge under din ferie
 • Dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler og / eller reglerne herom
 • Den gældende eller aftalte løn, tillæg, og tidspunkter for udbetaling
 • Den daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af en eventuel kollektiv overenskomst, der regulerer forholdet.

Øvrige vilkår

Få altid aftalt retningslinjer om overarbejde. Der skal være klarhed om, hvorvidt du kan få udbetalt eller skal afspadsere de ekstra timer, som du arbejder mere i forhold til det timetal i har aftalt i kontrakten.

Vi anbefaler, at du i din kontrakt får tilføjet, at du har mulighed for at holde fri til eksamenslæsning. Det er uhensigtsmæssigt, hvis ikke du har tid til eksamensforberedelse, og det kan være svært at få fri i bestemte perioder, hvis ikke det er aftalt på forhånd.

Det bør også fremgå af din kontrakt eller personalehåndbogen, hvordan dine vilkår er i forhold til graviditet og dit barns første sygedag.

Ændring af vilkår og kontrakt

Din arbejdsgiver kan godt ændre din kontrakt og dermed dine vilkår under din ansættelse.

Det hører under ledelsesretten at indføre mindre ændringer i din jobfunktion. Du skal hurtigst muligt skriftligt have ændringerne at vide, ligesom du også skal vide, hvornår ændringerne træder i kraft.

Hvis der er tale om væsentlige ændringer som løn, arbejdstid og arbejdssted skal det varsles skriftligt med dit opsigelsesvarsel. Det svarer nemlig til, at du bliver opsagt fra din eksisterende kontrakt, og med det samme bliver tilbudt en ny.

Eksempel

Du har været ansat i 9 måneder, og dit opsigelsesvarsel er 3 måneder. Du har fået 125 kroner i timen, men din arbejdsgiver skal spare, så de vil nedsætte din timeløn til 100 kroner. Det er en væsentlig ændring, som din arbejdsgiver ikke kan gøre fra dag til dag. Du skal altså have et varsel på 3 måneder, før ændringen træder i kraft.

Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du godt sige nej tak. Det har dog den konsekvens, at du kan anse dig selv som opsagt med dit opsigelsesvarsel. Overvej derfor altid, om du kan leve med ændringerne, indtil du finder et andet job.

Overarbejde

Djøf anbefaler, at du i din kontrakt får tilføjet, at du ikke får overarbejde i perioder med eksamen.

Hvis du ikke kan arbejde over, kan du spørge din chef, om der er mulighed for, at arbejdet kan lægges en anden dag. Hvis du får et nej til det, er du som udgangspunkt forpligtet til at påtage dig overarbejdet. Din arbejdsgiver bør dog give dig besked i så god tid som overhovedet muligt.

Jo mere nødvendigt det er for din arbejdsgiver, at du arbejder over, desto stærkere skal dine grunde være for at afvise at gøre det.

Klausuler

Ansættelsesklausuler er til medarbejdere i særlige betroede stillinger. Vi opfordrer til, at du som studerende ikke indgår en kontrakt, hvor der er en klausul. Det skyldes, at en klausul kan blive stærkt begrænsende for dig i din videre karriere.

Eksempler

Hvis du i dit studiejob har underskrevet en konkurrenceklausul, kan det betyde, at du som nyuddannet ikke kan søge de stillinger inden for den branche, som du har erfaring inden for.

Hvis du har en kundeklausul, kan det betyde, at du er mindre interessant overfor en ny arbejdsgiver, da der er kunder, som du ikke må have kontakt til.

Konsekvensen er altså, at du vil kunne blive tvunget til at søge stillinger uden for det område og branche, hvor du har din interesse og erfaring.

Kontakt altid Djøf for konkret rådgivning, hvis du får tilbudt en kontrakt med en ansættelsesklausul.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Søg studiejobbet i sommerferien!

Sommerferien kan bruges til meget andet end strandture og is-spisning, du kan blandt andet søge et studiejob. Jeg har fundet tre spændende jobs!


Kasper Høymann Jensen
Kasper Høymann Jensen
Rådgiver