Djøf

Ferie og fridage

Som studerende er din ferie reguleret af ferieloven. Du kan dog have mere fordelagtige ferievilkår, hvis du fx er dækket af en overenskomst eller får det forhandlet ind i din kontrakt.

Optjening af ferie

Du optjener ret til betalt ferie eller feriepenge i kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. Den ferie du optjener i denne periode kan du afholde i det følgende år fra den 1. maj – den 30. april.

Eksempel:

Har du været ansat fra den 1. januar – den 31. december 2016 hos den samme arbejdsgiver, har du ret til at holde 5 ugers ferie hos den samme arbejdsgiver i det ferieår, der løber fra den 1. maj 2017– den 30. april 2018.

Hvis du er månedslønnet, har du fra den 1. maj 2017 ret til at afholde din ferie og stadig få din almindelige løn, mens du holder ferie. Hvis du er timelønnet, har du ret til 12,5% af den løn, som du har optjent i 2016. Feriepengene kan du få udbetalt i stedet for løn, når du afholder ferie.

Afholdelse af ferie

Du har altid ret til at afholde 5 ugers ferie i løbet af ferieåret, som går fra den 1. maj – den 30. april. Dette gælder uanset, om du har optjent feriepenge eller ej.

Ofte vil du have mulighed for at komme med ønsker til, hvornår du gerne vil holde ferie. Din arbejdsgive har dog overordnet retten til at fastlægge, hvornår din ferie skal afholdes. Bestemmer din arbejdsgiver, hvornår du skal holde ferie, skal du have et varsel:  

  • Din hovedferie består af tre uger, som du har ret til at afholde fra den 1. maj – den 30. september. Hovedferien skal varsles tre måneder før afholdelse.
  • Din restferie er de øvrige feriedage, og de skal varsles en måned før afholdelse. 

Hvis din arbejdsgiver holder kollektivt ferielukket, eksempelvis i sommerferien eller julen, skal du også holde ferie, selvom du ikke har optjent ferie med løn. Din arbejdsgiver skal stadig overholde varslerne.

Kontakt eventuelt din a-kasse for at undersøge dine muligheder for at få udbetalt feriedagpenge i denne periode.

Grundlovsdag, den 1. maj, juleaftensdag og nytårsaften er ikke feriedage. Det skal stå i din kontrakt eller overenskomst, hvis du har fri med løn på disse dage.

Du har kun ret til feriefridage/den sjette ferieuge, hvis det fremgår af din kontrakt eller overenskomst.

Afholdelse af ferie når du ikke har optjent feriepenge

Hvis du er månedslønnet og ikke har optjent ferie med løn, vil din arbejdsgiver trække dig i løn for de dage, hvor du ikke er på arbejde.

Hvis du er timelønnet, vil du kun få løn for de timer, hvor du har været på arbejde.

Ferie ved fratræden

Hvis du er opsagt eller selv har opsagt din stilling, kan din arbejdsgiver godt bede dig om at afholde ferie i din opsigelsesperiode. Dog skal din arbejdsgiver varsle det i rette tid.

Hvis du har tre måneders opsigelse eller derunder, kan du blive pålagt at afholde din restferie, inden du fratræder. Hvis du har mere end tre måneders opsigelsesvarsel, kan du også blive pålagt at afholde dine 3 ugers hovedferie. 

Når du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver indbetale feriepengene, du har optjent i ansættelsesforholdet til Feriekonto senest den 7. i  den anden måned efter, at du er fratrådt. Du vil dog først kunne se feriepengene fra omkring den 12. i den samme måned. Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke anvender Feriekonto, skal du kontakte arbejdsgiveren for at høre, hvor de indbetaler feriepengene.

Djøfbladet

Jurist skaber nye algoritmer

Henrik Palmer Olsen, prodekan ved Københavns Universitet, samarbejder med DTU om at koble kunstig intelligens med jura. Han vil hellere have fingrene i formlerne end sidde udenfor og være kritisk ”på den ideologiske måde.”

Foto: Lars Bahl
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent