Djøf

Jeg er studerende og har et studiejob

Har du et studiejob, så er du som udgangspunkt dækket af barselsloven. Du kan få barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet.

For at modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark skal du opfylde beskæftigelseskravet. Det vil sige, at du skal opfylde et af de nedenstående punkter:

  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før orlovens begyndelse, og du har været beskæftiget i mindst 120 timer i denne periode eller
  • Du er dagpengeberettiget i en a-kasse eller
  • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned.

Ret til dagpenge:

Før fødsel (termin) Efter fødsel (1.-14.uge) Efter fødsel (fra 15. uge)
Mor

4 uger før termin

14 uger

32 uger fælles

Far

 

2 uger

De 32 ugers forældreorlov kan fordeles mellem mor og far, som I selv ønsker det. Faren har dog ret til at påbegynde sin del af forældreorloven før 15. uge.

Arbejdsløshedsdagpenge og barselsdagpenge ydes efter samme sats, og beregnes ud fra din timeløn og hvor mange timer du arbejder om ugen. Udbetaling Danmark vil kunne vejlede dig nærmere om din ret til barselsdagpenge.

Hvis du modtager fuld løn fra din arbejdsgiver under barselsorlov, skal du ikke selv anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge. Det er i denne periode op til din arbejdsgiver.

I den efterfølgende periode, hvor du ikke modtager løn under din barselsorlov, er det vigtigt, at du selv tager kontakt til Udbetaling Danmark og søger om udbetaling af barselsdagpenge. Fristen for at anmode Udbetaling Danmark om barselsdagpenge er 8 uger efter din første fraværsdag uden løn.

Det er vigtigt, at du overholder denne anmodningsfrist, da overskridelse af fristen medfører, at retten til barselsdagpenge for perioden forud for anmodningen mistes.

Løn under barsel - privatansat

Hvis du er ansat som funktionær – altså i gennemsnit arbejder mere end 8 timer pr. uge og udfører salg eller kontorlignende arbejde – har du som mor ret til orlov med halv løn fire uger inden fødselstidspunktet og 14 uger efter.

Hvis den halve løn er mindre end dagpengesatsen, skal du kontakte Udbetaling Danmark og søge om barselsdagpenge i stedet. Her skal du huske, at der er en 8 ugers frist, som du skal overholde.

Der kan sagtens være aftalt bedre barselsvilkår for dig. Tjek derfor din kontrakt eller overenskomst.

Alternativt kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller HR-afdeling, hvor du arbejder, for at få uddybet, hvad der gælder for dig.

Løn under barsel – offentligt ansat

Hvis du er ansat i staten, kommune eller region vil du typisk være omfattet af HK/Stat-overenskomsten eller HK/kommunal-overenskomsten. Dette vil fremgå af din ansættelseskontrakt.

Som mor har du ret til fuld løn under barsel til følgende uger:

  • 6 uger før fødsel (8 uger for kommunalt og regionalt ansatte)
  • 14 uger efter fødsel
  • 6 ugers forældreorlov øremærket til mor

Din samlede ret til fuld løn under barsel kommer dermed minimum op på i alt 26 uger.

Som far har du ret til fuld løn under barsel i følgende uger:

  • 2 uger fædreorlov efter fødslen
  • 7 ugers forældreorlov, øremærket til far

Herudover er der yderligere 6 uger til deling mellem forældrene, hvis de begge arbejder under samme overenskomst. Arbejder den ene forælder fx i staten, mens den anden arbejder i kommunen, er de ikke ansat under samme overenskomst, og de vil få 6 uger hver, udover ovenstående. 

Frister

Som mor skal du senest tre måneder inden din termin meddele din arbejdsgiver om forventet fødselstidspunkt. Som far skal du fire uger inden terminen meddele din arbejdsgiver om, hvornår du forventer at holde dine 2 ugers fædreorlov.

Senest 8 uger efter fødslen skal både moderen og faderen meddele deres arbejdsgivere, hvornår de forventer at genoptage arbejdet.

Barsel - Om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel.

SU

Når du er studerende og bliver forælder i løbet af dit studie, har du mulighed for at få ekstra SU-klip. Læs mere om fødselsklip.

Når du kombinerer SU med barselsdagpenge, skal du være opmærksom på, at barselsdagpengene beregnes som almindelig lønindtægt. Du skal derfor holde øje med, hvordan dette stemmer overens med dit fribeløb i forhold til, hvad du må tjene sammen med SU.

Djøfbladet

Lykkekursus for studerende slår alle rekorder

En fjerdedel af alle bachelorstuderende på eliteuniversitetet Yale i USA fulgte sidste semester et kursus, hvor de lærte, hvordan de kunne blive mere lykkelige. En dansk rektor og en psykolog er ikke overraskede over efterspørgslen.

Foto: Michael Marsland, Yale
Djøf blog

Pletskud fra Netflix

Det har vakt opmærksomhed, at den internationale virksomhed Netflix tilbyder sine ansatte op til tolv måneders fuld løn i forbindelse med en barsel. Målt efter amerikanske standarder er det også særdeles favorable vilkår.


Edith Jakobsen
Edith Jakobsen
Arbejdslivspolitisk chef