Djøf

A-kasse for studerende

For at få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse. Djøf anbefaler Akademikernes A-kasse, da de kender djøfernes arbejdsmarked rigtig godt.

Studerende kan få gratis medlemskab af a-kassen Akademikernes A-kasse, som kender djøfernes arbejdsmarked rigtig godt og er Danmarks største a-kasse for højtuddannede. 

Indmeldelse og udbetaling af dagpenge

A-kassen skal have modtaget din indmeldelse senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse.

Du har ret til dagpenge en måned efter, at din uddannelse er afsluttet, forudsat at du også har meldt dig ledig hos dit lokale jobcenter.

Som studerende har du mulighed for gratis medlemskab, hvis du opfylder følgende:

  • Er under 30 år
  • Har en samlet indtægt på maksimalt 220.740 kr. pr. år (2017)  

Har du været medlem som studerende i mindst 1 år, inden du afslutter dit studie, undgår du den karensperiode, som ellers betyder en måned uden dagpenge. Du kan vær gratis medlem i op til 5 år.

Hvis du ikke overholder fristerne, har du ikke mulighed for at modtage dagpenge. Du vil derfor først være dagpengeberettiget, når du har haft fuldtidsarbejde i et år.

Dagpenge

Du kan som ledig dimittend pr. 2. januar 2017 få 607 kr. pr. dag (som forælder 696 kr.), som svarer til 3.035 kr. pr. uge (3.480 kr. som forælder). Der skal betales skat af dette beløb.

Du kan få dagpenge i sammenlagt 2 år, der kan fordeles over 3 år. Såfremt du starter i en løntilskudsstilling, vil denne periode også indgå i perioden på 2 år.

Studiejob i udlandet

Hvis du har et studiejob og planlægger at opsige din stilling, er det vigtigt, at du stopper, før du melder dig ind i en a-kasse. Hvis du melder dig ind og efterfølgende siger dit job op, vil du nemlig få karantæne på grund af selvforskyldt ledighed. Det betyder konkret, at du vil få tre uger uden dagpenge.

Bosat i udlandet

For at du kan blive optaget som nyuddannet, skal du have haft fast bopæl og ophold i Danmark, før din uddannelse begynder, og på det tidspunkt du vil meldes ind.

Kontakt

Vil du vide mere om a-kassen, eller har du spørgsmål så skal du kontakte a-kassen direkte.

Find kontaktoplysninger og læs mere her om Akademikernes A-kasse.

Djøfbladet

Unge ledige skammer sig

Unge dagpengemodtagere er på et uendeligt og stressende arbejde for at finde beskæftigelse, og deres livskvalitet er markant dårligere end jævnaldrende i arbejde og ældre dagpengemodtagere. Det viser ny forskning af socialpsykolog Sabina Pultz.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent