Djøf

A-kasse for studerende

For at få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse. Djøf anbefaler Akademikernes A-kasse, da de kender djøfernes arbejdsmarked rigtig godt.

Studerende kan få gratis medlemskab af a-kassen Akademikernes A-kasse, som kender djøfernes arbejdsmarked rigtig godt og er Danmarks største a-kasse for højtuddannede. 

Indmeldelse og udbetaling af dagpenge

A-kassen skal have modtaget din indmeldelse senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse.

Du har ret til dagpenge en måned efter, at din uddannelse er afsluttet, forudsat at du også har meldt dig ledig hos dit lokale jobcenter.

Som studerende har du mulighed for gratis medlemskab, hvis du opfylder følgende:

  • Er under 30 år
  • Har en samlet indtægt på maksimalt 226.392 kr. pr. år (2019) før skat inklusive SU. 

Har du været medlem som studerende i mindst 1 år, inden du afslutter dit studie, undgår du den karensperiode, som ellers betyder en måned uden dagpenge. Du kan vær gratis medlem i op til 5 år.

Hvis du ikke overholder fristerne, har du ikke mulighed for at modtage dagpenge. Du vil derfor først være dagpengeberettiget, når du har haft fuldtidsarbejde i et år.

Dagpenge

Månedssatsen (2019) for ledige dimittender ligger på 13.489 kr. Hvis du er forsørger er dimittendsatsen 15.470 kr. Der skal betales skat af de angivne beløb.

Du kan få dagpenge i sammenlagt 2 år, der kan fordeles over 3 år. Hvis du har spørgsmål til dagpengereglerne, anbefaler vi dig at kontakte din A-kasse. 

Studiejob og dagpenge

Hvis du har et studiejob og planlægger at opsige din stilling, er det vigtigt, at du stopper, før du melder dig ind i en a-kasse. Hvis du melder dig ind og efterfølgende siger dit job op, vil du nemlig få karantæne på grund af selvforskyldt ledighed. Det betyder konkret, at du vil få tre uger uden dagpenge.

Bosat i udlandet

Vær opmærksom på, at der per 1. januar 2019 blev indført nye regler vedrørende opholdskravet. Hvis du har været bosat i udlandet, eller er bosat i udlandet, kan dette have betydning for din dagpengeret. 

Vi anbefaler dig derfor at kontakte din a-kasse, hvis du har spørgsmål vedrørende opholdskravet eller din dagpengeret. 

Kontakt

Vil du vide mere om a-kassen, eller har du spørgsmål så skal du kontakte a-kassen direkte.

Find kontaktoplysninger og læs mere her om Akademikernes A-kasse.

Djøfbladet

Nye tal: Så meget tjener andre med samme titel som dig

Chefkonsulenter tjener i snit 64.000 kr. om måneden, og økonomidirektører får næsten 130.000. Men hvad med aktuarer, projektleder og adm. direktører? Se hele listen over, hvilken løn forskellige jobtitler giver i den private sektor.

Foto: Fizkes/Shutterstock
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent