Nyhedsmail

Praktikløn og SU samtidig? Den går ikke

SU-styrelsen har for nyligt afsagt en afgørelse, der kan få betydning for dig, der overvejer et meritgivende praktikophold

SU-styrelsen og Ankenævnet har i en afgørelse - afsagt for nyligt – fastslået, at det ikke er lovligt, at få SU, hvis du som praktikant samtidigt modtager et månedligt tilskud fra den virksomhed, som du er i praktik hos. Der er tale om praktikophold hos både private og offentlige virksomheder, herunder udsendelse fra Udenrigsministeriet til de danske repræsentationer i udlandet. 

Gives der merit for praktikopholdet?

Afgørelsen er relevant for dig som studerende, der som led i din uddannelse tilbydes et praktikophold, hvor der gives merit for opholdet, og hvor du derfor under normale omstændigheder ville have krav på SU.

Løn eller SU?

SU-loven indeholder et forbud mod ”dobbeltforsørgelse”, og en uddannelse skal derfor være ulønnet, for at den kan give ret til støtte. SU-styrelsen og Ankenævnet har med denne afgørelse fastslået, at et månedligt tilskud – også selvom det er et mindre beløb – vil være at betragte som løn og dermed dobbeltforsørgelse. Du vil som studerende derfor ikke være berettiget til SU i en praktikperiode, hvor du modtager tilskud (løn).

Du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål til afgørelsen, eller hvis du planlægger et praktikforløb, og gerne vil vide mere.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Rikke

Kære Djøf,
Det er en ret drastisk afgørelse, som påvirker i hundredevis af studerende! Hvornår gælder afgørelsen fra? Jeg er ret sikker på, at alle de studerende, der er i praktik nu eller planlægger et praktikophold, vil være jer dybt taknemmelige for at få et heads up så hurtigt som muligt. Ville I have mulighed for at give lidt mere information til en større målgruppe?
/Rikke


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jakob Sevelsted

Jeg fik taget min SU af det lokale SU-kontor, da jeg var i "lønnet" praktik. Imidlertid blev den afgørelse omgjort af den centrale SU-styrelse. Ift. det sparsomme jeg ved om jura, lader den afgørelse I omtaler til at være i strid med præcedens. Det leder mig frem til spørgsmålet: Hvor Sikker er forfatteren på, at SU-styrelsen vil holde sig til den linje, som I beskriver?

Christine Stemann

Hej Jakob. Tak for din kommentar. Jeg er desværre ikke klar over, hvorvidt den omtalte afgørelse er i strid med præcedens. Afgørelsen er afsagt af SU-styrelsen og Ankenævnet har stadfæstet afgørelsen eftersom afgørelsen blev anket af den studerende sagen drejede sig om. Vi er her i DJØF således ikke sikre på, at SU-styrelsen fremadrettet vil praktisere i tråd med afgørelsen, men vi har haft et behov for at orientere jer studerende om resultatet af afgørelsen. Som led i dette har vi endvidere rettet henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor vi konkret har stillet forslag om en ændring af de eksisterende regler i SU-loven/SU-bekendtgørelsen for at tilgodese de studerende, der vælger at tage et praktikophold under studiet. Det er naturligvis vores håb, at ministeren er indstillet på en dialog om ændring af reglerne.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Ditte

Men vi må tjene 10.700 ved siden af SU, så det giver jo ikke meningen at modsige denne rettighed?

Christine Stemann Djøf

Hej Ditte. Jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener. Har du mulighed for at præcisere det? Hvis man ikke er berettiget til SU fordi man er i lønnet praktik, gælder reglerne om fribeløbet på 10.700 kr. ikke i den periode da du så ikke er berettiget til SU. Det vi gerne vil foreslå regeringen er en ændring af reglerne, så man godt må være i lønnet praktik og samtidigt modtage SU, herunder stadig have lov til at tjene de 10.700 kr. Mvh Christine/Djøf

Heidi

Som Ditte skriver, så må vi som studerende tjene ~10 K om måneden. Dette må vi vel stadig under praktikforløb, hvis man eks er ansat som studentermedhjælper?


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sarah

Det vil sige ud fra en sag, hvor dette er blevet afgjort, så vil det nu gælde for alle? For skal nemlig til praktik og får et meget beskedent tilskud i forhold til at det er et rigtigt dyrt land og dette tilskud er endda skattepligtigt. Desuden kan jeg ikke arbejde ved siden af derover eller tage fag, fordi det er et fuldtidsjob. Hvem skal man kontakte for at få mere at vide? For det her vil påvirke mig rigtig meget og så skal jeg overveje om det overhovedet kan lade sig gøre at tage praktik efter jeg har fået pladsen og det er bare så studierelevant! Det vil jeg meget gerne have svar på.

Christine Stemann Djøf

Hej Sarah. Jeg går ud fra, at du får merit for dit ophold. Du skal tage kontakt til SU-styrelsen. Vi administrerer ikke SU og rådgiver som sådan ikke indenfor SU, men vi har haft et behov for at advare om afgørelsen da den kan få konsekvenser fremadrettet for vores studerende. Om SU-styrelsen vil følge afgørelsen kategorisk ved ingen endnu. Vi har ikke hørt om andre der har været "i klemme", og fik afgørelsen tilsendt af en arbejdsgiver som gerne vil sikre sig, at de følger reglerne.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Mette

Vi søger en praktikant til vores arbejdsplads i efteråret 2015, hvor vi påtænker at betale praktikanten et engangsbeløb på 5000,- kroner. Giver det samme problemstilling? Og gælder det i så fald for hele den praktikperiode, som de 5000,- i princippet dækker, eller kun den måned hvor den studerende reelt modtager beløbet?

Christine Stemann Djøf

Hej Mette. Hvis praktikopholdet er meritgivende for den studerende - altså et forløb som led i uddannelsen - giver beløbet på de 5000 kr. samme problemstilling. Hvis beløbet er for hele perioden vil jeg mene, at det bør periodiseres til én måned, så praktikanten kan få SU i de resterende måneder.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Kasper

Hvordan skal man forholde sig, hvis man på nuværende tidspunkt er i et praktikforløb med løn og SU?

Christine Stemann Djøf

Hej Kasper
Vi anbefaler, at man tager kontakt til SU-styrelsen. Vi har rettet henvendelse til Uddannelsesministeren i denne uge, og jeg ved at flere politiske partier kræver en redegørelse af problemstillingen. DJØF håber meget, at reglerne hurtigt bliver ændret, men indtil da vil jeg som skrevet råde dig til at tage en snak med styrelsen om, hvordan du skal forholde dig.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lene Smidstrup

Godtgørelse for leveomkostninger (fx. høje boligpriser og transportomkostninger) ligeledes omfattet? Her er der tale om mindre beløb og ikke en direkte løn til praktikanten?

Christine Stemann Djøf

Kære Lene.
Vi er endnu ikke klar over, hvorvidt en godtgørelse er lovlig. Umiddelbart kan man argumentere for, at det er en omgåelse af reglerne, hvis det reelt er en godtgørelse for husleje, transport mv. DJØF er indkaldt til møde i Uddannelsesministeriet på onsdag, og vi håber meget at få en afklaring på b.la. dette spørgsmål. Vi vil løbende informere om udviklingen af sagen her på hjemmesiden, så jeg håber at du vil følge med.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Signe Jensen

Kære Djøf
Jeg overvejer at søge et praktikophold, som er ulønnet, men hvor der ydes et tilskud på 3000 kr om måneden til dækning af udgifter til kost, logi og transport. Der står endvidere i beskrivelsen, at opholdet vil blive planlagt så der kan sikres meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader det. Er I klar over, om et sådant ophold vil være påvirket af de nye regler?
Jeg er i den situation, at jeg læser på nedsat tid pga. Sygdom, hvilket også betyder at jeg ikke er i stand til at have et job ved siden af studiet. SU er dermed min eneste indtægt, så hvis jeg ikke kan få min SU med, så bliver er praktikophold umuligt for mig. Samtidig med dette, så er det heller ikke muligt for mig at tage af sted med fx Erasmus i stedet, da jeg ikke kan tage 30 ECTS pr semester på grund af min sygdom, hvilket jo er en forudsætning for at man kan komme af sted med sådan et program. Hvis de nye regler gælder for ulønnet praktik med et beskedent tilskud, så bliver det nok umuligt for mig at komme på udenlandsophold. Jeg håber meget, at I kan hjælpe.
Med venlig hilsen
Signe

Christine Stemann Djøf

Kære Signe
I den omtalte afgørelse fra SU-Ankenævnet tager man desværre stilling til tilskud, og mener at dette er at betragte som løn. I den situation som du beskriver vil du formentligt ikke være berettiget til SU, hvis du får tilskud. Dog vil jeg under alle omstændigheder anbefale, at du kontakter SU-styrelsen med henblik på en afklaring. Vi er i dialog med ministeriet om det, som vi mener er en problematik, og ministeriet har indtil videre udtalt, at man vil kunne få godtgørelse for nogle dokumenterede udgifter. De er pt. ved at udarbejde de nærmere retningslinjer for hvad dokumenterede udgifter er. Muligvis kan det åbne op for en mulighed for at få dækket nogle udgifter samtidigt med at man modtager SU under praktikophold.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

sarah

Hej Signe,

Jeg har snakket med HR afdelingen i Udenrigsministeriet, da jeg også har fået tilbudt en praktikstilling og også får tilskud. Hr chefen fortalte mig, at så længe jeg har kvitteringer dvs. dokumentation for, hvad det tilskud går til. Så dvs. så længe du har dokumentation for fx din flybillet, boligomkostninger og kost i forbindelse med dit praktikophold, så får du tilskud samtidig med SU.

Jeg blev henvist til Udenrigsministeriet, da jeg kontaktede SU.

Håber det hjalp lidt.

Mange hilsner,

Sarah

Signe Jensen

Hej Sarah

Tusind tak. Det hjalp rigtig meget.
Jeg har i mellemtiden været i kontakt med en vejleder på mit studie, som sagde, at det på grund af studiefremdriftsreformen nok var nødvendigt at tage orlov fra studiet for at tage på praktikophold. I beskrivelsen til de praktikophold jeg overvejer at søge, står der, at de vil blive tilrettelagt på en måde som sikrer meritoverførsel, hvis ens studiested tillader det. ( Jeg læser Økonomi på KU) Jeg synes umiddelbart, at det lyder meget modstridende, at jeg skulle være
Nødsaget til at tage orlov fra studiet for at tage på er praktikophold, som giver mulighed for meritoverførsel. Hvis du ikke har noget i mod, at jeg spørger, har du så nogle erfaringer på dette område?
Mange hilsner
Signe


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Sarah

Okay det har jeg slet ikke fået noget at vide om. Jeg har til gengæld lige søgt om, at praktikken skal blive overført med 15ECTS i stedet for 10 ECTS som mit studie normalt giver for praktik (Jeg læser cand. merc. på SDU). Men jeg vil råde dig til at snakke med dit studies studienævn på KU og hvis det kan lade sig gøre, så formanden for studienævnet, for de har helt styr på, hvad der gælder for dit pågældende studie.
Ud fra hvad du beskriver, så kan jeg læse mig frem til, at du søger praktik i de Danske Generalkonsulater i udlandet? Det er nemlig også der, jeg har fået praktik og det skulle meget gerne kunne meritoverføres, fordi de netop tilrettelægger det til at man kan få merit. Derfor vil jeg anbefale, at du snakker med dit studienævn.
Jeg håber det hjalp lidt på vej .

Mange hilsner,

Sarah


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Lotte Kristensen

Kære Djøf,

Jeg håber i kan hjælpe mig med at få klarhed over min kommende situation, da den måske er lidt i en gråzone. Jeg står i den situation, at jeg skal i praktik i den virksomhed jeg har studiejob i. Jeg har, i forbindelse med mit studiejob, fri telefon og computer. Vil den nye afgørelse betyde at jeg bliver frataget min SU i praktikken, da jeg har fri telefon og computer i mit studiejob?
Det skal siges at når jeg begynder i praktik vil det være 30 timer ugentlig, og 7 timer til mit studiejob.

På forhånd tak for svar.

Christine Stemann Djøf

Kære Lotte
Det er et interessant spørgsmål. Da du er ansat i studiejob på samme virksomhed vil jeg ikke mene, at du skal fratages din SU, da de goder også knytter sig til studiejobbet og som du har været ansat i før du kommer i praktik. Dog vil jeg ikke "lægge hovedet på blokken", så jeg vil opfordre dig til at tage kontakt til SU-styrelsen. Hold øje med vores løbende opdateringer om sagen da noget tyder på at Uddannelsesministeriet sender nogle retningslinjer ud inden længe.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Louise

Kære DJØF, jeg bliver muligvis ansat i en fuldtidsstilling som praktikant i 6 mdr. Der gives en fast løn per måned, ca. 5.900,- og den er ikke meritgivende eller hænger sammen med en uddannelse.

Når jeg så samtidig planlægger at påbegynde en kandidatuddannelse, vil jeg så kunne få SU i perioden?

Dvs. jeg kommer til at gå på 7.semester og så i min "fritid" have et job som bare "happens to be" en 37-timers lønnet praktikantstilling.

Mvh Louise

Christine, Djøf

Kære Louise. Tak for dit spørgsmål. Jeg vil under alle omstændigheder anbefale dig, at tage kontakt til SU-styrelsen for nærmere råd og vejledning. Dog får du lige mine overvejelser her: Da der ikke er tale om meritgivende praktik, vil det være at betragte som et studiejob, og du vil derfor være berettiget til SU, da du er indskrevet på studiet og fortsat er studieaktiv. Ved siden af den almindelige SU må du tjene hvad, der svarer til fribeløbet, og da du aflønnes med 5.900 kr. for "praktikforløbet" vil det være lovligt. For mig at se, er der som sagt blot tale om et studiejob som du med fordel kan skrive på dit CV. Held & lykke med det :-)

Louise

Kære Christine, tusind tak for hurtigt svar! Mvh Louise :)


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Simone

Kære DJØF;

Jeg er i et 3-måneders praktikforløb, hvor jeg arbejder 32 timer ugentligt. Herudover arbejder jeg på mit praktiksted om søndagen med løn, da jeg også arbejdede her om søndagen inden, jeg begyndte mit praktikforløb. Derved har jeg 2 kontrakter: min praktikaftale på 32 timer ugentlig samt min ansættelseskontrakt på maks. 10 timer ugentlig. Er der en problemstilling her? Jeg vil selv mene, at mine lønnede søndagsvagter må anses som værende et studiejob på lige fod med mit andet studiejob som butiksassistent.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.