APV
17.01.2014

Det er et krav at virksomhederne også tager stilling til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet i APV'en.

Siden 2008 har man skullet udarbejde en måling af det psykiske arbejdsmiljø hver tredje år, men det er ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve APV'en. Det er et emne i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for kontor og administration, og da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.

APV'en er sikkerhedsorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer:

  1. En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  2. En beskrivelse af problemerne
  3. Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  4. En handlingsplan for hvornår og hvordan problemerne skal løses
  5. En plan for opfølgning på problemerne

Læs mere om APV'en på Videncenter for Arbejdsmiljø's hjemmeside.